Drammen kommune

Ung og aktiv i Drammen

I Drammen har de laget en egen nettside som viser alle aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen. Aktivitetene er inndelt etter type aktivitet, aldersgruppe, bydel og gruppe eller individuell aktivitet. Aktiviteter som er gratis er merket.

Gå til nettside
Modum kommune

Aktivitetsportalen Fritid123

Modum, Sigdal og Krødsherad kommune har gått sammen om å lage en lokal nettside der alt av aktivitetstilbud blir presentert. På Fritid123 kan innbyggere  søke opp aktiviteter ut fra alder, interesse og bosted. Brukere får  informasjon om hvem som driver aktiviteter og hvem det passer for, samt hva som trengs av utstyr og hvilke kostnader man må beregne. I tillegg er kontaktinformasjon og lenke til foreningens nettside/facebookside også oppført.

Lag og foreninger legger selv inn informasjonen. I tillegg følger en ansatt i kommunen opp arbeidet, og kontakter årlig organisasjonene for å sikre at informasjonen stemmer og tar opp aktuelle tema. Les mer om hvordan nettsiden blir brukt som en ressurs under fanen Hjelp inn i fritidsaktivitet.

Gå til nettside
Informasjonsplakat med navn på nettsiden og flere små bilder av barn, ungdom og voksne i aktivitet
Frivillighet Norge

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle for frivillige organisasjoner som vil vise mangfoldet av fritidsaktiviteter til barn og unge - på et og samme sted, gratis. Oversikten skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Ungfritid.no utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og er en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i hele landet.

Ungfritid.no bygger på samme digitale plattform som Frivillig.no.

Gå til nettside

Velg et annet emne