Hvordan etablere en god aktivitetsoversikt?

Foto: Seks barn i klatreutstyr får prøve seg på en liten, blå klatrevegg.
Hvor lett er det å få oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen? Se våre beste tips her!

Synliggjøre, formidle og inkludere

Finnes det en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt med informasjon om tidspunkt, sted og kostnader, for alle aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen?

En oppdatert og helhetlig oversikt over tilgjengelige tilbud kan bidra til å synliggjøre, formidle og inkludere barn og unge i aktivitetstilbudet som finnes. I dag finnes det et hav av allerede eksisterende plattformer for kommunal, interkommunal og nasjonal aktivitetsoversikt. Du har kanskje hørt om noen av dem?

Nasjonale plattformer

Det finnes flere ulike nasjonale plattformer hvor frivilligheten selv kan registrere sine aktiviteter. Ved å ta i bruk en allerede eksisterende plattform for å formidle kommunens aktivitetstilbud, er det frivilligheten selv som står ansvarlig for å oppdatere informasjonen. Kommunen bør likevel prioritere å videreformidle og reklamere for plattformen og veilede aktivitetstilbyderne med oppdateringen.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er et eksempel på en nasjonal, digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut jevnlige fritidsaktiviteter for barn og unge - helt gratis. Plattformen er en løsning for både organisasjoner som skal registrere sine tilbud, og for barn, unge, foreldre og ansatte i kommuner som skal finne tilbudene.

All nødvendig informasjon om tid og sted for aktiviteten, kontaktinformasjon til aktivitetsansvarlig, tilgjengelighet, tilrettelegging og kostnader for deltakelse inkluderes for hver fritidsaktivitet. I tillegg til å være en aktivitetsoversikt for hele landet finnes det også tilrettelagt informasjon om deltakelse i fritidsaktiviteter for ulike grupper av lesere.  

Gå til Ungfritid.no her.

Kommunale plattformer

Mange kommuner velger å lage sin egen aktivitetsoversikt. Nettside, app, brosjyrer eller årlig ranselpost - det finnes mange måter å formidle kommunens aktivitetstilbud på.

Et godt sted å starte, er å opprette en kontaktperson som har oversikt over alle aktiviteter i kommunen med kontaktinformasjon til aktivitetsleder, slik at informasjonen kan formidles i møte med barn og unge og øvrige brukertjenester. Ofte kan dette være lettere hvis kommunen allerede har etablert en helhetlig frivillighetspolitikk og har forankret barn og unges rett til deltakelse i kommunens planverk.

Les mer om hvordan din kommune kan etablere en frivillighetspolitikk her.

Hvis en ønsker å utvikle en kommunal oversikt, bør kommunen som helhet være innstilt på å være en tydelig formidler av aktivitetsoversikten - uavhengig av om ansvaret for oppdatering ligger hos kommunen eller frivilligheten selv.

Ting å huske på

‍Universell utforming

Påse at aktivitetsoversikter på netter universelt utformet, slik at alle får delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.‍

Medvirkning

Be om innspill fra barn, unge og foreldre. Ikke glem at det er barn og deres foreldre som i hovedsak skal benytte seg av aktivitetsoversikten. Aktuelle kontaktpunkter for innspill kan være for eksempel kommunens ungdomsråd, elevråd i skolen, den lokale fritidsklubben og ungdom som mottar målrettede tjenester for å delta i fritidsaktiviteter. Foreldrerepresentanter/FAU, foreldre som mottar sosiale tjenester, ansatte i kommunens tjenester og frivillige lag og foreninger kan også være nyttig å inkludere i prosessen.

Tilpasset informasjon

Informasjon på flere språk og/eller mulighet for å bruke et forenklet språk er en fordel i følge Lørenskog kommune. En digital aktivitetsoversikt bør også være tilpasset mobil og nettbrett.

Dette bør en god aktivitetsoversikt inneholde

  • Informasjon om de ulike aktivitetene og hva deltakelse innebærer for både barn og foresatte
  • Informasjon om når og hvor aktiviteten finner sted
  • Kontaktinformasjon til aktivitetsansvarlig
  • Informasjon om kostnader knyttet til aktiviteten
  • Informasjon om transportmuligheter og generell tilgjengelighet
  • Vise bredden av mangfold blant de som deltar i aktivitetene

Ønsker du å vite mer om hvordan din kommune kan etablere en god aktivitetsoversikt? Les mer i ALLEMED-Håndboken her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.