Illustrasjon: Ulike barn gjør ulike fritidsaktiviteter

Målet med håndboken

Vi erfarer at mange kommuner stiller seg de samme spørsmålene rundt hvordan man kan inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Det finnes ingen universelle fasitsvar på disse spørsmålene, men ved å belyse gode løsninger og konkrete eksempler som ser ut til å fungere, håper vi å inspirere til at flere kommuner kommer i gang med arbeidet.

Gå til håndboken