Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Bli med på den nasjonale dugnaden for å bidra til at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter

Illustrasjon: Jente og gutt i dialog over en verktøykasse

Dialogverktøy

Alle kan ta i bruk våre verktøy
- helt gratis, og helt uten forkunnskaper

Illustrasjon: Gutt løper fra en bank bygning

Inspirasjonsbank

Mange har benyttet seg av våre verktøy
- det er mye å lære av gode eksempler

Gå til inspirasjonsbanken
Illustrasjon: Filmrull med teksten Alle med

Våre filmer

Se, bruk og del våre filmer!

Se våre filmer
Illustrasjon: Ulike barn gjør ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED-håndbok

Erfaringer fra ALLEMED-samarbeid: 
Hvordan sikre inkluderende fritidsarenaer fra A til Å?

Gå til ALLEMED-håndboka

Kart over inkluderende fritid

Hvordan jobber norske kommuner med barn og unges rett til deltakelse i fritidsaktiviteter? Sjekk din kommune her!

Gå til kartet

ALLEMED Ung

Her kommer snart ALLEMED-verktøy av og for unge!
Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig på verktøy eller samarbeid om ungdomsmedvirkning.

Nyheter

Foto: Liten jente med rød regnjakke og hette på holder en grønn paraply smiler med åpen munn mot kamera
11
.
8
.
2022
Fritidserklæringen er signert!
I dag ble ny Fritidserklæring signert - denne gangen med en enda større og sterkere erklæringsgruppe i ryggen!

En erklæring mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

I dag ble en ny Fritidserklæring signert - denne gangen med enda flere aktører i ryggen. Vi håper en ny forpliktelse vil bidra til å sikre barn og unges rett til deltakelse for å få ALLE MED!

7. juni 2016 ble Fritidserklæringen signert for første gang, bare dager etter lanseringen av inkluderingsverktøyet ALLEMED. I 2016 viste tall fra SSB at 84.000 barn vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt. I dag er dette tallet mye høyere.

Tydelig forpliktelse

Gjennom den fornyede Fritidserklæringen enes en rekke parter om at

1) Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.

2) Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

Erklæringen påpeker at løsningene finnes i felleskap, og at partene derfor vil samarbeide både lokalt og nasjonalt om å gi alle barn og unge mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Det vil de gjøre gjennom å fremme betydningen av å satse på, og synliggjøre, lokale lag og foreningers aktivitetstilbud, formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide, og å prioritere barns behov og ønsker i utviklingen av fritidsarenaen.

Organiserte fritidsaktiviteter er en av de viktigste inkluderingsarenaene vi har, hvor barn og unge finner fellesskap, tilhørighet og mestring utenfor skole og hjem. Visste du for eksempel at barn som gjør det bra i en aktivitet, ofte også gjør det bedre på skolen?

Fortsatt en lang vei å gå

De siste tallene fra SSB viser at det i 2020 var over 115.000 barn som vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt, og som stod i fare for å gå glipp av viktige sosiale fellesskap, relasjoner og mestringsarenaer.

Det gjøres allerede mye godt arbeid for å inkludere barn og unge i aktiviteter, men vi har enda ikke lyktes i å få alle med.

“Det har vært noen tøffe år siste år, med pandemi. Mange barn og unge har opplevd det som tøft. Det har vært krevende å opprettholde frivillige- og kulturelle aktiviteter. Det som må sørges for nå, er at vi styrker frivilligheten - bygge den opp og skape felleskap.“ Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik

Ny og sterkere erklæringsgruppe

Initiativet bak signeringen av en fornyet Fritidserklæring kommer fra barne- og familieminister, Kjersti Toppe, og Barne-, ungdoms- og familiedepartementet.

“Vi er avhengig av å ha et bredt samarbeid. Vi alle sammen må jobbe i lag for å ivareta barn sine rettigheter og behov. Jeg har respekt over arbeid gjort før i henhold til Fritidserklæringen, og er glad kunne videreføre og fornye den.” - Barne- og familieminister, Kjersti Toppe

I tillegg til Kjersti Toppe som signerte på vegne av Barne- og familiedepartementet, signerte statsminister Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Kommunal og distrikstsdepartementet, Marte Mjøs Persen på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tonje Brenna på vegne av Kunnskapsdepartementet, Ingvild Kjerkol på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, og Espen Barth Eide på vegne av Klima- og miljødepartementet. Det er første gang siden ny regjering at så mange statsråder har vært samlet på ett sted!

“Vi er mange statsråder som skal signere i år og forplikter oss.” Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen

Utover regjering og departement signerte også en hel rekke av organisasjoner for å samarbeide om realisere Fritidserklæringens mål. Parter signerte på vegne av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), Frivillighet Norge, KFUK-KFUM, Redd Barna, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Norges Musikkorps Forbund, Voksne for barn, Norsk kulturskoleråd, Norsk Friluftsliv, Ungdom og Fritid, Unge funksjonshemmede, Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité (NIF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), BUA, Kulturalliansen, Norsk kulturforum, Norges Musikkorpsforbund, KS, Norsk Musikkråd, Norges Frivilligsentraler.

Alle parter som signerer forplikter seg til en handlingsplan som sier noe om hvordan de ulike partene skal jobbe for å nå Fritidserklæringens mål.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED og Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har vært en tydelig pådriver for en ny signering av erklæringen siden regjeringsskiftet og ser på fornyelsen av Fritidserklæringen som et viktig steg mot realiseringen av barn og unges rett til deltakelse.

NDFU ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status. NDFUs arbeid har resultert iprosjektet ALLEMED som jobber for å realisere Fritidserklæringens mål.

I dag har NDFU vokst til å bli et bredt fellesinitiativ bestående av frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger og er en sentral part i signeringen av Fritidserklæringen. Les mer om NDFU her →

Skal kommuners arbeid med Fritidserklæringen måles?

ALLEMED og NDFU har tatt initiativ til å kartlegge hvordan norske kommuner jobber lokalt for å sikre barns rett til deltakelse, i tråd med Fritidserklæringen. Møt oss på Arendalsuka for en spennende nylansering. Har du husket å melde deg på?

Gå til Facebook-arrangement →

Gå til programposten på Arendalsuka.no →

Vil du samarbeide med oss om å realisere Fritidserklæringens mål?

Send oss en e-post! →

Registrer din kommune her →

Registrer din organisasjon her →

«ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan der er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringen som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter.» Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022
...

Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter?

- Da har du kommet til riktig sted!

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell.

Les mer om oss