AlleMed Ung logo
AlleMed Ung illustrasjon av ungdommer med ulik etnisitet, handicap og klesstil.

Hva er ALLEMED Ung?

Ikke alle som vil får mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. Sånn skal det ikke være. Det kan du gjøre noe med!

ALLEMED Ung er et verktøy av og for unge for å få ALLE MED i organiserte fritidsaktiviteter!

Til en voksen

ALLEMED Ung kan bidra til å konkretisere og strukturere medvirkningsprosesser for kommuner og organisasjoner, for å sikre en treffsikker utvikling av lokale fritidstilbud- og arenaer som oppleves attraktive for unge selv.

ALLEMED kan bistå kommuner med veiledning underveis i prosessen.

Illustrasjon: Gutt foran en mikrofon