AlleMed Ung logo‹ Tilbake til hovedsiden
Foto: Unsplash
To jenter i hengekøye ser på solnedgang

Guide

Dette er en guide for dere som skal arrangereen ALLEMED-samling. Guiden består av tre deler som kan være nyttig når dere skal planlegge, gjennomføre og til slutt, samle alle deres gode idéer som kan få ALLE MED.  

Målet med ALLEMED-samlingen er å gi flere unge der dere bor muligheten til å medvirke på deres egen fritid. Sammen skal dere prøve å svare på: Hva må til for at alle som vil, kan få være med på fritidsaktiviteter, uansett om familien har god eller dårlig råd?

Dere er eksperter på hvordan det er å være ung i dag. Derfor er det også dere som vet best hva som skal til for at alle får være med på fritidsaktiviteter! Alt det dere vet og kan, er viktig kunnskap -og ingen idéer er dumme!

1. Planlegge en ALLEMED-samling

Alle som vil kan arrangere en ALLEMED-samlingog gjøre det til sitt eget! Mange synes at det kan være trygt å ha med seg en voksen på laget, som kan hjelpe til med det praktiske og sørge for at løsningene og idéene deres blir tatt på alvor. 

 • Sitter du i ungdomsrådet i kommunen eller fylkeskommunen?

Mange ungdomsråd har en voksenleder som kobler sammen ungdomsrådet og kommunestyret. Tips deres voksenleder om å gi beskjed til kommunestyret og andre om hva dere planlegger å gjøre, sånn at de er forberedt på å ta imot løsningsforslagene deres etter samlingen. ALLEMED-samlingen kan gjerne legges til når dere vanligvis har møter i rådet.

 • Sitter du i ungdomsrådet i kommunen eller fylkeskommunen?

Mange ungdomsråd har en voksenleder som kobler sammen ungdomsrådet og kommunestyret. Tips deresvoksenleder om å gi beskjed til kommunestyret og andre om hva dere planlegger å gjøre, sånn at de er forberedt på å ta imot løsningsforslagene deres etter samlingen. ALLEMED-samlingen kan gjerne legges til når dere vanligvis har møter i rådet.

 • Sitter du i et ungdomsparti?

Få med andre ungdomspartier også! Hva er dere enige om at må til for at flere barn og unge kan få muligheten til å delta der dere bor?

 • Går du på fritidsklubb eller er med i en fritidsaktivitet?

Er det en voksen på fritidsklubben du kan snakke med, en trener på laget, eller en ungdom i styret? Fortell hvorfor du synes det er viktig at alle barn og unge får bli med på fritidsaktiviteter, og spør om de kan hjelpe dere med å finne et passende sted å være. 

 • Skal dere arrangere samling på skolen eller i elevrådet?

Snakk med rektor, en lærer eller en annen kontaktperson på skolen. Kanskje dere kan holde ALLEMED-samlingen i samfunnsfag, demokrati eller andre sosialfag?

Se filmer om ALLEMED Ung, som dere kan bruke og dele som dere vil her!

Huskeliste for ALLEMED-samlingen

 • Velg et sted som passer til gruppearbeid, med nok bord og stoler til alle som kommer
 • Det kan være lurt å sette en påmeldingsfrist f.eks. 2-3 dager før samlingen. Da kan dere planlegge godt og være sikker på at det finnes nok plasser i rommet
 • Del de som er med i grupper på 4-5 ungdommer per bord. Hvis dere ikke er så mange går det fint å løse alle oppgavene sammen.
 • Har en eller flere av dere lyst til å lede samlingen? Ofte kan det være både tryggere og morsommere å være to eller flere som leder samlingen, og som kan fortelle de andre hva dere skal gjøre
 • Husk å notere underveis! Notatene blir nyttige når dere skal ta rådene deres med videre til de som bestemmer der dere bor

Sist, men ikke minst, trenger dere litt utstyr til samlingen. I tillegg til ALLEMED-caser og kjøreplan, kan det være nyttig å ha med penn og papir til alle som er med og en pc eller tavle som dere kan skrive på underveis.

2. Gjennomføre ALLEMED-samlingen

Dere som skal arrangere en ALLEMED-samling har flere viktige oppgaver. Dere skal få unge der dere bor til å møtes, snakke sammen og lære mer om ting som kanskje er litt vanskelig og nytt.

Ofte kan det være både tryggere og morsommere å være to eller flere som leder samlingen. Den eller dere som leder samlingen skal fortelle de andre hva dere skal gjøre når. Dere skal sørge for at alle føler seg inkludert og samle inn deres egne og andres refleksjoner, tanker og idéer.

Dere som skal lede samlingen trenger ikke å kunne veldig mye om tema fra før av. ALLEMED Ung består av to ulike verktøy som dere kan bruke under samlingen. Det ene er en kjøreplan, som inneholder oppgavebeskrivelser. Det andre er ALLEMED-caser, som dere kan bruke for å løse hver oppgave i kjøreplanen.

Kjøreplan

Kjøreplanen består av tre steg, eller oppgaver, som dere skal løse under ALLEMED-samlingen. Denne kan dere bruke for å vite hva som skal gjøres når. Den beskriver hva som skal gjøres under hvertsteg.

På steg 2 og 3 skal dere bruke ALLEMED-caser.

Se kjøreplan her!

ALLEMED-caser

Casene består av korte historier om ungdommer som av forskjellige grunner ikke er med på fritidsaktiviteter og noen spørsmål. Disse har vi laget i samarbeid med ungdommer som har delt hva de mener kan stå i veien for barn og unges deltakelse. Det er også en ALLEMED-case som heter «våre idéer» med noen spørsmål, som dere kan bruke når dere skal finne ut sammen hvordan kan vi få alle med på fritidsaktiviteter.

Se ALLEMED-caser her!

Huskeliste for en god lagspiller!

 • Vær åpne! Pass på at alle som er med vet hvorfor dere har samlingen og hva som skal skje videre med det dere blir enige om
 • Husk at det er viktig at alle som deltar trives, er motiverte og føler at de mestrer det de er med på
 • Pass på at alle som er med får like muligheter til å si hva de mener og blir hørt. Ingen skal holdes utenfor!
 • Husk på at vi alle har ulike «briller» på oss, som vi ser verden gjennom. Det som er hverdagen for én kan virke rart for en annen - begge synspunkter er like viktig!
 • Vær tydelige og ærlige, både med hverandre og med de som er med
 • Pass på at alle som er med føler seg trygge. Ikke alle har lyst til å si ting høyt foran de andre, og det er helt greit!
 • Sørg for å ha nok tid til opplegget deres
 • La de som er med komme med tilbakemeldinger på hvordan de synes det går
 • Avslutt med å minne deltakerne på hva som skal skje videre

3. Etter ALLEMED-samlingen

Under ALLEMED-samlingen skal dere ha kommet fram til hva dere mener må til for at ALLE barn og unge skal få kunne være med. Alt dere vet og kan etter å ha gjennomført samlingen, er verdifull kunnskap!

Det kan være lurt å samle alle idéene deres i et referat. Et referat kan ta den formen som dere ønsker, men bør gi en oppsummering av det dere har snakket og blitt enige om på ALLEMED-samlingen. Hva er grunnene til at ikke alle kan være med på fritidsaktiviteter dere dere bor? Hva kan gjøre det lettere for flere å bli med? Hva mener dere er viktig for at barn ungdom trives på fritiden sin?

Vi har laget en mal som dere kan fylle ut → Se mal til referat

Å ha et tydelig referat kan gjøre det lettere å dele idéene deres videre til de som jobber for og med barn og unges fritid der dere bor. Det kan være ansatte i kommunen eller på klubben, en lærer eller trener for et lag. Dere kan også levere rådene deres til kommunens ungdomsråd.

Fordi ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller kan stille til valg, er det bestemt at alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller et kommunestyre bestående av ungdom. Ungdomsrådet skal representere alle unge i kommunen, og har rett til å medvirke i saker som handler om barn og unge, som for eksempel deltakelse på fritiden. Kommunestyret eller fylkeskommunene må ikke alltid gjøre slik ungdom vil, men de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse i en sak.

Er dere usikre på hvem dere skal levere idéene deres til? Ikke vær redd for å spørre en voksen kontaktperson i ungdomsrådet, i klassen, på klubben eller i elevrådet til å ta idèene videre og få med seg kommunen eller organisasjonen!

Takk for din innsending!
Oops! Noe gikk galt under innsendingen. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt hvis feilen gjentas.

Velkommen til ALLEMED-samling!

AlleMed Ung illustrasjon av ungdommer med ulik etnisitet, handicap og klesstil.

MÅL:

 • Lære om hvorfor ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter
 • Bli enige om konkrete løsninger og idéer for hvordan ALLE unge kan bli med på fritidsaktiviteter her vi bor
 • Gi disse løsningene og idéene videre til de voksne som jobber med dette

Hvorfor er det viktig med fritidsaktiviteter?

Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

AKTIVITET 1.

«Isfjellet»

Illustrasjon: Isberg med en liten del synlig over havflaten.

● Hvilke fritidsaktiviteter vet vi om?

● Hva trenger vi for å bli med i fritidsaktiviteter?

AKTIVITET 2.

Hvorfor er ikke alle med?

Illustrasjon: Collage av tre slider med illustrasjoner.

● Hvorfor er ikke alle med?

● ALLEMED-caser

AKTIVITET 3.

Våre løsninger og idéer

Illustrasjon: Stipla linjer med overskrift Våre ideer

● Våre løsninger og idéer

● Hva mener vi må til for å få alle unge med i fritidsaktiviteter?

Hva skjer videre med løsningene og idéene våre?

Illustrasjon: Armer og hender strekker seg mot stjerne

● Hvilke voksne skal vi gi dem til?

● Når?

● Hvordan?

se
forrige
se
neste

Se våre ALLEMED Ung filmer

Innsendte idéer

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Økonomisk støtte for å kunne delta. Vise fram gode ordninger for økonomi Må markedsføre støtteordninger bedre Låne utstyr. Må markedsføre BUA bedre. Arrangere byttedag med markedsføring Samarbeid fylkeskommune, kommune og idrettslag for å arrangere aktiviteter

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Mer info om tilbud. Vise billige og/eller gratistilbud Skolen kan legge til rette for aktivitet. Leie billige lokaler på skolene

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Alle skal behandles likt. Ikke favorisere fra ung alder. Være obs på frafall. Skape et fellesskap

Ungdom, Møre og Romsdal

Ungdomsutvalget Møre og Romsdal Idrettskrets

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Aktiviteter som er gratis i ferier og innimellom Legges opp til at alle kan være med

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen dag: Barn og unge kan prøve ut aktiviteter gratis, for å finne ut hva de ønsker å drive med Prøvetid på aktiviteter: Det skal være mulig å prøve fritidsaktiviteter i 10 økter uten avgifter hvor man kan prøve aktiviteten Bruke Isbjørnfondet: Promotere mer og gi mer info, for å gjøre det mer tilgjengelig for alle

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Ungdom, Hammerfest

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis aktiviteter, sånn at alle kan være med. Informasjon om aktivitetene som finnes.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Bedre kollektivtilbud! Vi trenger flere busser, oftere avganger og ikke dyrere billetter. Samkjøring. Bedre løsninger for utstyr, fordi det er dyrt. Det kan arrangeres en Byttedag, slik kan man arve fra noen som ikke trenger det lenger. Gode voksne som er ansvarlig for aktiviteten, viktig for å føle seg inkludert i aktiviteten.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Hør på oss

Ungdom, Bømlo

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis busstransport mellom Lødingen og Vestbygd. Det kan være til ulike arrangementer, faste treninger eller ungdomsklubbkvelder.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen idrettshall: Ungdomsrådet eller andre kan planlegge og arrangere åpen idrettshall med aktiviteter og kiosk. Lekepark: En park med frisbee-golfbane og et lite bygg å være i der den gamle ungdomsskolen ligger. Faste aktiviteter: Flere organiserte fritidsaktiviteter med trenere, men uten liga og kamper. Forslag: volleyball, fotball og basketball.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Gjøre noe med idéene våre

Ungdom, Lødingen

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Forebygge at unge slutter. Spørre hvorfor de har sluttet eller ikke er med så mye lenger og ikke gi opp! Fortsett å spør og vis at du bryr deg! Ikke ha ulikheter i tilbud. Ikke ha A og B lag. Topping av lag tidlig er ikke positivt for å få alle unge med.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Større tilgjengelighet for å være med på fritidsaktivitet sånn at flere blir med. Ha fotballbane eller møteplass ved skolene. Mange henger der, lett å komme seg dit. Gratistilbud skal være like gode som alle andre tilbud! Utstyr. Kan ha dugnad for å skaffe penger til utstyr (lagkasse). Fritidsaktiviteten eller skolen kan stille med utstyr som vi kan låne.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Senke prisen på fritidsaktivitetene. Inkludere foreldre. Gi info om hva som finnes Korte reiser med lag/forening/organisasjon. Det har ikke noe å si hvor vi drar - så lenge vi er sammen!

Ungdom, Oslo

Ungdomscrew

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.