Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Dato:
20
.
4
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Voss herad

Voss herad ønsker sammen med ALLEMED å invitere til en tverrfaglig samling der vi gjennom en workshop, diskusjon og bevisstgjøring ser på hvordan det best mulig kan legges til rette for at barn og unge som vokser opp i familier med dårlig økonomi får delta i fritidsaktiviteter.

Påmelding innen 6. april: kristina.finne@voss.herad.no

Foto og tekst: Barn og unge står samlet rundt en bok. "Korleis kan me leggja til rette for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Velkomen til ALLEMED-dugnad!"
Dato:
29
.
3
.
22
Tidspunkt:
17:00

ALLEMED-dugnad i Øvre Eiker kommune

Øvre-Eiker kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Dato og tidspunkt: Tirsdag, 29. mars klokken  17:00- 21:00

Sted: Festsalen, Rådhuset i Hokksund

Påmeldingsfrist: Mandag 14. mars

Kontaktperson: Kari Mette Høstvik, tlf: 99444414, e-post: km@oeiker.no

Illustrasjon: Sko til besvær: Ett par føtter med fotballsko, ett par føtter uten sko og en fotball i midten.
Dato:
15
.
2
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Ulstein kommune

Ulstein kommune ønsker å samle kommune og frivillighet for å jobbe sammen med å utvikle nye idéer og dele erfaringer om hvordan de kan sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomien i familien. For å klare dette, trengs tettere samarbeid og at man spiller hverandre gode. Derfor inviterer Ulstein kommune til en ALLEMED-dugnad!

Kontaktperson: Vedrana Terzic, SLT-koordinator i Ulstein kommune og prosjektmedarbeider i Ung Arena

Dato:
9
.
2
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Klepp kommune

Me ønska at DU skal vera med!

Lag, foreiningar, og kommunen tilbyr ein rekke gode aktivitetar, men nokon barn og unge faller likevel utanfor. Korleis kan me sikra at ALLE barn og unge er med på fritidsarenaer? Korleis kan kommunen støtta frivilligheita i dette viktige arbeidet? Korleis kan me forbetra samarbeidet og auka kunnskapen, slik at me får ALLEMED?

Kontaktperson: Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Kulturvern- og fritidskonsulent