Kommende arrangementer

Ingen arrangementer akkurat nå.

Tidligere arrangementer

Dato:
11
.
4
.
24
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Vegårshei kommune

Bli med på ALLEMED-dugnad i Vegårshei kommune!

I kommunen er det vi som møter barna og familier, og som kan oppdage barrierer for deltakelse og bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Ved å jobbe sammen på tvers av fag og sektorer, kan vi fellesskap sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid. Ungdommen selv er også koblet på i forkant av dugnaden med innspill for diskusjon. Verv gjerne noen du mener sitter på kunnskap og erfaring som er viktig for å få alle med! Bli med og gjør en forskjell!

Les mer info her!

Dato og tidspunkt: 8. februar kl. 18:00-20:30

Sted: Guds Menighet Vegårshei, Aklandsveien 22, 4985 Vegårshei

Påmeldingsfrist: 1. februar

Kontaktperson: Lars Mosberg Midbøe, Tlf: +47 90402764, E-post: Lars.Mosberg.Midboe@vegarshei.kommune.no

Fire barn sitter og ser ut av et vindu. Bildet er tatt bak barna.
Dato:
8
.
4
.
24
Tidspunkt:
18:30

ALLEMED-dugnad i Tolga kommune

Tolga kommune inviterer til ALLEMED-workshop! Dette blir et stormøte der alle som jobber for og med barn og unge i Tolga inviteres. Lag og foreninger, politikere, kommuneledelse, representanter for skole, helse, bosetting og inkludering, kultur, andre instanser som politi, PPT, ungdomsråd og alle andre som har lyst til å være med.

Vi ser på det som svært viktig å få samle alle til å diskutere viktig spørsmål rundt dette med deltagelse på aktiviteter, økonomiske utfordringer, utenforskap og frafall. Hvordan kan vi i Tolga samarbeide for at ungdommen vår skal kunne delta og bli inkludert i aktiviteter og sosiale settinger? Vi vet hvor viktig dette er for oss alle sammen, og vi blir stadig påmint det.

Tidspunkt: mandag 8. april kl 1830-2100

Sted: Tolga kulturhus-Vidarheim

Kontaktperson: Ingrid Vingelsgaard, Fritidskoordinator. ingrid.vingelsgaard@tolga.kommune.no

Seks ungdommer står med ryggen til kamera på et fjell med solen foran seg, vi ser bare konturene av dem.
Dato:
4
.
4
.
24
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED dugnad i Surnadal

Surnadal kommune arbeider med at alle barn og unge må inkluderast på lik linje, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bustad og forelda sin sosiale og økonomiske situasjon.

Med andre ord så ønskjer vi å få på plass ei lokal FRITIDSERKLÆRING

For å få til dette treng vi DEG med på laget!

Vi ønskjer at politikarar og kommunalt tilsette saman med frivillige frå lag og organisasjonar sett av 4. arpil frå kl. 19:00 og møter opp på kulturhuset.

Dato og tidspunkt: Torsdag 4.april klokken 18-21

Sted (lokale/adresse): Kulturhuset, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal

Påmeldingsfrist: 18. mars

Kontaktperson: Lilli Husby, lilli.husby@surnadal.kommune.no

Dato:
14
.
3
.
24
Tidspunkt:
17:30

ALLEMED-dugnad i Ulstein

I Ulstein skal alle born og unge ha moglegheita til å delta i fritidsaktivitetar, uavhengig av økonomien i familien. For å klare det, bør vi samarbeide tettare og spele kvarandre gode!

Vi inviterer derfor til ein ALLEMED-dugnad der kommune og frivilligheit kjem saman for å få eit felles medvit og saman utviklar idear og dele erfaringar om korleis vi kan sikre at alle born og unge får moglegheit til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomien i familien.

Som kommune er det vi som møte barna og familiar, og som kan oppdage barrierar for deltaking og bygge bruer inn i fritidsaktivitetar. Ved å jobbe saman på tvers av fag og sektorar, kan vi i fellesskap sikre at alle barn får oppfylt retten sin til leik og fritid.

Stad: Ulstein bibliotek

Dato: torsdag 14.mars

Tid: kl. 17:30-20:00

Kontaktperson: Vedrana Terzic, Alle med i Ulstein koordinator

Sju ungdommer står i ring og holder hendene samlet oppå hverandre.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.