Kommende arrangementer

Dato:
24
.
8
.
23
Tidspunkt:
17:30

ALLEMED-dugnad i Modalen kommune

Modalen kommune ynskjer å invitere til ALLEMED-dugnad for å auke inkludering og skape ei betre fritid for alle born og unge i kommunen.

Alle born og unge har rett til ei god oppvekst og med ei meningsfull fritid. Derfor ønsker me å invitere til ein tverrfaglig dugnad der me saman brukar dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevisstheit og finne løysingar på korleis me i fellesskap kan jobbe for å få alle med.

Sted: Kommunestyresalen i Flodmaal

Tid: 24. august fra 17.30-20.30.

Kontaktperson: Siren B.Øvre-Helland, 92087738.

Bilde av plakat med teksten: Hvordan kan vår kommune samarbeide mer med frivilligheten?

Tidligere arrangementer

Dato:
25
.
5
.
23
Tidspunkt:
18:30

ALLEMED-dugnad i Tynset kommune

Tynset ønsker at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter.

«Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» i samarbeid med Tynset kommune inviterer til en tverrfaglig dugnad for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi i felleskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter. Vi tror at hvis vi jobber sammen på tvers av sektorer klarer vi å finne lokale løsninger som funker her på Tynset!

Hvordan kan din organisasjon eller enhet bidra til å få ALLEMED? Alene eller sammen med andre!

Meld deg på her!

Tidspunkt og sted:

Kommunestyresalen i Tynset rådhus, 9 etg.

25. mai fra 18.20-21.30

Bilde av ALLEMED-verktøyene
Dato:
25
.
4
.
23
Tidspunkt:
16:30

ALLEMED-dugnad i Stryn kommune

Stryn kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne gode løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter, uavhengig av sosioøkonomiske barrierer.

Dato og tidspunkt: Tirsdag, 25. april klokken 16:30- 19:00

Dato:
24
.
4
.
23
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Volda kommune

Volda kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne gode løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter, uavhengig av sosioøkonomiske barrierer.

Dato og tidspunkt: Mandag, 24. april klokken 18:00- 21:00

Dato:
20
.
4
.
23
Tidspunkt:
17:00

ALLEMED-dugnad Åsnes kommune

Åsnes kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Dato og tidspunkt: Torsdag, 20. mars klokken  17:00- 21:00

Mer info kommer