Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Dato:
17
.
8
.
22
Tidspunkt:
14:30

ALLEMED på Arendalsuka 2022

Skal kommunal innsats for barn og unges fritid måles? 

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED har tatt initiativ til å kartlegge hvordan norske kommuner jobber lokalt for å sikre barns rett til deltakelse. På Arendalsuka presenteres resultatene av første formelle kartlegging av status i 159 norske kommuner, gjennom lanseringen av det digitale Norgeskartet “Inkluderende fritid”.

Se programmet vårt for Arendalsuka her!

Plakat og tekst: Lansering av inkluderendefritid.no. Live-stream på Facebook, onsdag 17. august kl. 14.30
Dato:
20
.
4
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Voss herad

Voss herad ønsker sammen med ALLEMED å invitere til en tverrfaglig samling der vi gjennom en workshop, diskusjon og bevisstgjøring ser på hvordan det best mulig kan legges til rette for at barn og unge som vokser opp i familier med dårlig økonomi får delta i fritidsaktiviteter.

Påmelding innen 6. april: kristina.finne@voss.herad.no

Foto og tekst: Barn og unge står samlet rundt en bok. "Korleis kan me leggja til rette for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Velkomen til ALLEMED-dugnad!"
Dato:
29
.
3
.
22
Tidspunkt:
17:00

ALLEMED-dugnad i Øvre Eiker kommune

Øvre-Eiker kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Dato og tidspunkt: Tirsdag, 29. mars klokken  17:00- 21:00

Sted: Festsalen, Rådhuset i Hokksund

Påmeldingsfrist: Mandag 14. mars

Kontaktperson: Kari Mette Høstvik, tlf: 99444414, e-post: km@oeiker.no

Illustrasjon: Sko til besvær: Ett par føtter med fotballsko, ett par føtter uten sko og en fotball i midten.
Dato:
15
.
2
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Ulstein kommune

Ulstein kommune ønsker å samle kommune og frivillighet for å jobbe sammen med å utvikle nye idéer og dele erfaringer om hvordan de kan sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomien i familien. For å klare dette, trengs tettere samarbeid og at man spiller hverandre gode. Derfor inviterer Ulstein kommune til en ALLEMED-dugnad!

Kontaktperson: Vedrana Terzic, SLT-koordinator i Ulstein kommune og prosjektmedarbeider i Ung Arena