Kommende arrangementer

Dato:
30
.
11
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Lødingen kommune

Sett av tre timer tirsdag 30.november kl. 18-21 for å bidra til et godt miljø for barn og unge i Lødingen. Vi samler alle gode krefter i Lødingen; Ordfører, Kommundirektør, ungdommer, politikere, ansatte i kommunen, frivillige organisasjoner o.l for å kartlegge unges behov og komme frem til konkrete tiltak for at færrest mulig av våre unge skal falle utenom på vår kjære hjemplass.

Sted: Kultursalen på Lødingen skole

Kontaktperson: Håkon Pettersen, Lødingen Frivilligsentral

Foto: Svartkledde mennesker med rødmalte hender samler hendene med håndflatene mot kamera. Hendene er malt ulikt i rødt og utgjør et hjerte når hendene samles.
Dato:
6
.
12
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Sola kommune

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring og tilhøre et fellesskap. Å tilhøre et trygt, inkluderende fritidstilbud som gir glede og mestring kan gi barn og unge en tilhørighet og et påfyll av livsglede og mot som kan bidra til den motstandskraft de trenger for å håndtere utfordringer i hverdagen. Vi vil ha deg med i denne dugnaden og håper du kan prioritere å komme!

Sted: Sola Rådhus

Kontaktperson: Trine Gulsrud, Fritidsveileder | trine.gulsrud@sola.kommune.no

Foto: Ungdom står i sirkel og stabler hender mellom seg.
Dato:
7
.
12
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Hemsedal kommune

Hemsedal kommune ønsker å samle kommunen og frivilligheten for å få en felles bevissthet, utvikle idéer og dele erfaringer rundt hvordan man kan sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta på i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Målet med ALLEMED-dugnaden er at de sammen skal komme fram til et eller flere tiltak for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter!

Les mer på Hemsedal kommune sin Facebook-side.

Illustrasjon: En idé formet som en lyspære med pil til en puslespillbrikke, som blir en del av et ferdig puslespill.
Dato:
12
.
1
.
22
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Klepp kommune

Me ønska at DU skal vera med!

Lag, foreiningar, og kommunen tilbyr ein rekke gode aktivitetar, men nokon barn og unge faller likevel utanfor. Korleis kan me sikra at ALLE barn og unge er med på fritidsarenaer? Korleis kan kommunen støtta frivilligheita i dette viktige arbeidet? Korleis kan me forbetra samarbeidet og auka kunnskapen, slik at me får ALLEMED?

Kontaktperson: Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Kulturvern- og fritidskonsulent

Tidligere arrangementer

Dato:
25
.
11
.
21
Tidspunkt:
17:30

ALLEMED-dugnad i Bømlo kommune

Kva kan me gjera for å få alle med i Bømlo kommune? Skal våre barn få oppfylt retten til leik og fritid, må me leggja våre gode krefter saman. Frivilligheita, næringslivet og kommunen er alle med å byggja våre nærmiljø, og gjennom å samarbeida kan me gjera ein forskjell for våre barn, her og no. Me inviterer derfor til ein dugnad, som kan bidra til at alle barn og unge får moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar.

Les mer og meld deg på her.

Kontaktperson: Lene Borgen Waage, Rådgiver folkehelse og frivillighet

Dato:
17
.
11
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Øyer kommune

Øyer kommune har en høyere andel barn som lever i vedvarende lavinntekt sammenlignet med Innlandet og nasjonalt. De velger derfor å handle! De tar et viktig steg på veien til å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, ved å holde en ALLEMED-dugnad!

Les mer om arrangementet her.

Sted: Samfunnshus (salen), Kongsvegen 325, 2623 Øyer

Kontaktperson: Hilde Odden Rom, Aktivitetskoordinator

Foto: Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, står i solen og holder opp en plakat hvor det står Hva kan vi gjøre for at alle barn skal få mulighet til å delta i fritidsaktivitet?
Dato:
20
.
10
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Vaksdal kommune

Vaksdal kommune inviterer kommunalt ansatte, frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv til ALLEMED-dugnad for å se nærmere på de lokale forholdene og barrierer som gjør at enkelte står utenfor fellesskapet. Målet er å sitte igjen med 2-3 konkrete mål som kommunen skal jobbe videre med, sammen med lag og organisasjoner, næringsliv og politikere.

Sted: Dale Skule, 2. etg. (5722 Dale)

Kontaktperson: Trond Olav Magnussen, Miljøarbeider tverrfaglige tjenester barn og unge

Miljøarbeider Trond Olav Magnussen i Vaksdal kommune holder opp en plakat med teksten “Hva kan vi gjøre for å få alle med?”
Dato:
13
.
10
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Rollag kommune

Vi inviterer til ALLEMED dugnad på kommunehuset!

Hvorfor inviterer vi DEG? Dialog mellom kommunen-frivilligheten-lag og foreninger og andre ildsjeler i vårt lokalsamfunn. ALLEMED – et verktøy for å tilrettelegge for at alle barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av egne ressurser.

Les mer om arrangementet her.

Sted: Kommunehuset

Kontaktperson: Nadine Mielke, Folkehelsekoordinator Rollag kommune

Liten gutt med gul hatt klatrer i en klatrevegg