Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.

Høsten 2018 og våren 2019 har NDFU samarbeidet med 40 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnader lokalt.

Hensikten har vært å samle lokal frivillighet sammen med ansatte i kommunen og beslutningstakere for en felles samtale, der målet er å skape felles bevissthet og komme til konkrete handlinger om hvordan vi sammen får ALLEMED.

Erfaringer fra samarbeidene er samlet i en egen rapport. I tillegg har Fafo evaluert prosjektet, og undersøkt nytteverdi av ALLEMED samt hvordan kommuner arbeider for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet er tatt i bruk.

Erfaringsrapport ALLEMED

Hvilke behov og ideer til konkrete handlinger kommer opp når lokal frivillighet kommer sammen med  førstelinjen i kommunen som møter barn, unge og familier i sin arbeidshverdag og lokale beslutningstakere for en felles diskusjon om barns rett til fritid og økonomiske barrierer for deltakelse?

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.
Høsten 2018 og våren 2019 har NDFU samarbeidet med 40 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnad lokalt, nettopp for å få frem hva som trengs for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.

Erfaringsrapporten oppsummerer hvordan samarbeidet er blitt gjennomført og hva som diskuteres i dugnadene, samt suksesskriterier for å lykkes.

Last ned og les erfaringsrapporten her

Evaluering av ALLEMED

På oppdrag fra NDFU har Fafo evaluert ALLEMED-prosjektet hvor 40 kommuner har tatt i bruk ALLEMED. Evalueringen utforsker hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer og hvordan kommunene arbeider med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert.

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Videre viser evalueringen at kommunene alt jobber aktivt med å sikre at barn og unge får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, men at det rom for forbedring på flere områder, deriblant støtteordninger, samarbeid, samt informasjon og kommunikasjon.

Evalueringen gir verdifull innsikt i hvilke samarbeid og strukturer som finnes i kommunene. Vi anbefaler å lese evaluering sammen med erfaringsrapporten for et helhetlig bilde og forståelse av hvordan kommune og frivillighet sammen kan jobbe for å få alle med.

Last ned og les Fafo-evalueringen her
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.