Bilde: Allemed fotballag foran mål

Fritidserklæringen

Alle barn har rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt deltar mindre i fritidsaktiviteter enn andre barn.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status. For at dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats.

Erklæringen ble for første gang signert i 2016 av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner. En fornyet erklæring ble signert i august 2022 av enda flere sentrale aktører.

Les mer og last ned Fritidserklæringen her.

ALLEMED er et verktøy som kan benyttes til å jobbe med å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Når både frivilligheten og kommunen gjør en innsats hver for seg og i fellesskap kan vi sammen bygge broer inn i fritidsaktiviteter slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Lokale Fritidserklæringer - hva er det?

Realiseringen av fritidserklæringen må skje lokalt. De unge bor ut i kommunene og alle kommuner er ulike. Kommunene oppfordres til å utforme sine egne planer om hvordan de i praksis skal oppfylle fritidserklæringen. Dette kan de gjøre ved å lage lokale fritidserklæringen. Dette er et tverrsektorielt arbeid.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har utarbeidet en mal for lokale fritidserklæringer. Malen er basert på den nasjonale erklæringen og kan gi veiledning om hvilke områder bør arbeides med for å realisere fritidserklæringen lokalt og forslag til hvordan arbeidet oppfølgingen av en lokal fritidserklæring kan være.

Her finner du malen!

Vil du vite litt mer om hvordan din kommune jobber med fritidsfeltet?

inkluderendefritid.no finner du oversikt over kommunal innsats for realisering av Fritidserklæringen!

Alle kommuner i Norge har i 2023 mottatt informasjon om å svare på en kort undersøkelse med 9 indikatorer som utgjør svarene på dette digitale kartet. Ny undersøkelse blir sendt ut vår 2024. En overliggende hensikt med innhenting av svar og publisering er å løfte kommuners lokale innsats og motivere til kontakt og samhandling på tvers slik at flere kan lykkes i arbeidet med å realisere Fritidserklæringen lokalt.

Indikatorene bruk i undersøkelsen er utviklet av ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap og Fafo. Les beslutningsnotat om utviklingen av indikatorene.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.