Bilde: Allemed fotballag foran mål

Alle barn har rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt deltar mindre i fritidsaktiviteter enn andre barn.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status. For at dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats.

Erklæringen ble for første gang signert i 2016 av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner. En fornyet erklæring ble signert i august 2022 av enda flere sentrale aktører.

Les mer og last ned Fritidserklæringen her.

ALLEMED er et verktøy som kan benyttes til å jobbe med å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Når både frivilligheten og kommunen gjør en innsats hver for seg og i fellesskap kan vi sammen bygge broer inn i fritidsaktiviteter slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap, uavhengig av foreldrenes økonomi.