Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Vi har som mål å belyse norsk fattigdom og bidra til å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap blant barn og unge.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.

NDFUs arbeid har resultert i informasjons- og handlingsverktøyet ALLEMED. Det finnes i dag to ALLEMED-verktøy, et som er laget for bruk i frivillige organisasjoner og et som er tilpasset til bruk for kommunalt ansatte.

Arbeidet med dugnaden ledes av en styringsgruppe bestående av Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges Idrettsforbund, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Ungdom og Fritid, LNU, Norges Musikkorpsforbund og Frivillighet Norge. I tillegg har en rekke organisasjoner som allerede aktivt jobber med inkludering av barn og unge, eller som ønsker å bli enda bedre på dette, sluttet seg til dugnaden.

Hvem er NDFU?

Styret
Organisasjoner

Styret

Organisasjonsnettverket