AlleMed Ung logo‹ Tilbake til hovedsiden
Foto: Unsplash
Barn i klatrevegg

Kjøreplan

Velkommen til ALLEMED-samling for unge!

Kjøreplanen er en stegvis oppgavebeskrivelse som dere kan bruke under ALLEMED-samlingen, sammen med ALLEMED-Casene.

Målet med ALLEMED-samlingen:

  • Lære om hvorfor ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter
  • Sammen finne løsninger og idéer til hvordan ALLE kan bli med
  • Gi løsningene og idéene til voksne som jobber med barn og unges fritid
Takk for din innsending!
Oops! Noe gikk galt under innsendingen. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt hvis feilen gjentas.
Åpne Kjøreplanen

Velkommen til ALLEMED-samling!

AlleMed Ung illustrasjon av ungdommer med ulik etnisitet, handicap og klesstil.

MÅL:

  • Lære om hvorfor ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter
  • Bli enige om konkrete løsninger og idéer for hvordan ALLE unge kan bli med på fritidsaktiviteter her vi bor
  • Gi disse løsningene og idéene videre til de voksne som jobber med dette

Hvorfor er det viktig med fritidsaktiviteter?

Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

AKTIVITET 1.

«Isfjellet»

Illustrasjon: Isberg med en liten del synlig over havflaten.

● Hvilke fritidsaktiviteter vet vi om?

● Hva trenger vi for å bli med i fritidsaktiviteter?

AKTIVITET 2.

Hvorfor er ikke alle med?

Illustrasjon: Collage av tre slider med illustrasjoner.

● Hvorfor er ikke alle med?

● ALLEMED-caser

AKTIVITET 3.

Våre løsninger og idéer

Illustrasjon: Stipla linjer med overskrift Våre ideer

● Våre løsninger og idéer

● Hva mener vi må til for å få alle unge med i fritidsaktiviteter?

Hva skjer videre med løsningene og idéene våre?

Illustrasjon: Armer og hender strekker seg mot stjerne

● Hvilke voksne skal vi gi dem til?

● Når?

● Hvordan?

se
forrige
se
neste

Se våre ALLEMED Ung filmer

Innsendte idéer

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Økonomisk støtte for å kunne delta. Vise fram gode ordninger for økonomi Må markedsføre støtteordninger bedre Låne utstyr. Må markedsføre BUA bedre. Arrangere byttedag med markedsføring Samarbeid fylkeskommune, kommune og idrettslag for å arrangere aktiviteter

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Mer info om tilbud. Vise billige og/eller gratistilbud Skolen kan legge til rette for aktivitet. Leie billige lokaler på skolene

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Alle skal behandles likt. Ikke favorisere fra ung alder. Være obs på frafall. Skape et fellesskap

Ungdom, Møre og Romsdal

Ungdomsutvalget Møre og Romsdal Idrettskrets

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Aktiviteter som er gratis i ferier og innimellom Legges opp til at alle kan være med

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen dag: Barn og unge kan prøve ut aktiviteter gratis, for å finne ut hva de ønsker å drive med Prøvetid på aktiviteter: Det skal være mulig å prøve fritidsaktiviteter i 10 økter uten avgifter hvor man kan prøve aktiviteten Bruke Isbjørnfondet: Promotere mer og gi mer info, for å gjøre det mer tilgjengelig for alle

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Ungdom, Hammerfest

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis aktiviteter, sånn at alle kan være med. Informasjon om aktivitetene som finnes.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Bedre kollektivtilbud! Vi trenger flere busser, oftere avganger og ikke dyrere billetter. Samkjøring. Bedre løsninger for utstyr, fordi det er dyrt. Det kan arrangeres en Byttedag, slik kan man arve fra noen som ikke trenger det lenger. Gode voksne som er ansvarlig for aktiviteten, viktig for å føle seg inkludert i aktiviteten.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Hør på oss

Ungdom, Bømlo

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis busstransport mellom Lødingen og Vestbygd. Det kan være til ulike arrangementer, faste treninger eller ungdomsklubbkvelder.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen idrettshall: Ungdomsrådet eller andre kan planlegge og arrangere åpen idrettshall med aktiviteter og kiosk. Lekepark: En park med frisbee-golfbane og et lite bygg å være i der den gamle ungdomsskolen ligger. Faste aktiviteter: Flere organiserte fritidsaktiviteter med trenere, men uten liga og kamper. Forslag: volleyball, fotball og basketball.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Gjøre noe med idéene våre

Ungdom, Lødingen

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Forebygge at unge slutter. Spørre hvorfor de har sluttet eller ikke er med så mye lenger og ikke gi opp! Fortsett å spør og vis at du bryr deg! Ikke ha ulikheter i tilbud. Ikke ha A og B lag. Topping av lag tidlig er ikke positivt for å få alle unge med.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Større tilgjengelighet for å være med på fritidsaktivitet sånn at flere blir med. Ha fotballbane eller møteplass ved skolene. Mange henger der, lett å komme seg dit. Gratistilbud skal være like gode som alle andre tilbud! Utstyr. Kan ha dugnad for å skaffe penger til utstyr (lagkasse). Fritidsaktiviteten eller skolen kan stille med utstyr som vi kan låne.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Senke prisen på fritidsaktivitetene. Inkludere foreldre. Gi info om hva som finnes Korte reiser med lag/forening/organisasjon. Det har ikke noe å si hvor vi drar - så lenge vi er sammen!

Ungdom, Oslo

Ungdomscrew

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.