AlleMed Ung logo‹ Tilbake til hovedsiden
Foto: Unsplash
Barn i tautrekking konkurranse

Hva er god medvirkning?

Medvirkning en viktig del av unges påvirkningskraft, fordi ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller kan stille til valg. Både FNs barnekonvensjon og Grunnloven sier at ungdom har rett til å medvirke.

Medvirkning betyr at barn og unge får muligheten til å si det de mener og å bli hørt i saker som handler om deres liv. Det handler om mer enn bare å få si sin mening. Det handler om å få bruke egen kunnskap og erfaring til å påvirke sitt eget liv og sin fremtid.

Alle barn og unge har rett til å medvirke på eget liv - men du må ikke, hvis du ikke vil eller føler at du ikke kjenner godt nok til tema. For å kunne medvirke på en god måte, har du rett på informasjon som er lett å forstå. Du må få vite hva som skjer, hvordan du kan påvirke, hvem som bestemmer hva og hvorfor. Nedsatt funksjonsevne eller at man ikke kan språket godt nok skal ikke stå i veien for å kunne medvirke. Hvis du blir bedt om å medvirke på en sak, men trenger hjelpemidler eller tolk, har du krav på det.

Ressurser for god medvirkning

Det er mange som engasjerer seg for at barn og unge skal få sin stemme hørt i saker som angår dem. Her har vi samlet noen ressurser for god ungdomsmedvirkning:

Flere ressurser? Sjekk ut Ressursweb for god medvirkning! Her finner du en samling av ressurser for veiledning og gode eksempler til inspirasjon i arbeidet med ungdomsmedvirkning.

Medvirkning gjennom ALLEMED Ung

ALLEMED Ung er et verktøy som brukes for å la ungdom medvirke på egen fritid. Dere bestemmer selv hvor, når og med hvem dere bruker verktøyet med. Målet er å samle inn ulike perspektiver, erfaringer og meninger blant unge der dere bor.

Huskeliste for en god medvirkningsprosess

 • Vær åpne! Pass på at alle som er med vet hvorfor dere har samlingen og hva som skal skje videre med det dere blir enige om
 • Husk at det er viktig at alle som deltar trives, er motiverte og føler at de mestrer det de er med på
 • Pass på at alle som er med får like muligheter til å si hva de mener og blir hørt. Ingen skal holdes utenfor!
 • Husk på at vi alle har ulike “briller” på oss, som vi ser verden gjennom. Det som er hverdagen for én kan virke rart for en annen - begge synspunkter er like viktig!
 • Vær tydelige og ærlige, både med hverandre og med de som er med
 • Pass på at alle som er med føler seg trygge - ikke alle har lyst til å si ting høyt foran de andre
 • Sørg for å ha nok tid til opplegget deres
 • La de som er med komme med tilbakemeldinger på hvordan de synes det går
 • Avslutt med å minne deltakerne på hva som skal skje videre
Takk for din innsending!
Oops! Noe gikk galt under innsendingen. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt hvis feilen gjentas.

Velkommen til ALLEMED-samling!

AlleMed Ung illustrasjon av ungdommer med ulik etnisitet, handicap og klesstil.

MÅL:

 • Lære om hvorfor ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter
 • Bli enige om konkrete løsninger og idéer for hvordan ALLE unge kan bli med på fritidsaktiviteter her vi bor
 • Gi disse løsningene og idéene videre til de voksne som jobber med dette

Hvorfor er det viktig med fritidsaktiviteter?

Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

AKTIVITET 1.

«Isfjellet»

Illustrasjon: Isberg med en liten del synlig over havflaten.

● Hvilke fritidsaktiviteter vet vi om?

● Hva trenger vi for å bli med i fritidsaktiviteter?

AKTIVITET 2.

Hvorfor er ikke alle med?

Illustrasjon: Collage av tre slider med illustrasjoner.

● Hvorfor er ikke alle med?

● ALLEMED-caser

AKTIVITET 3.

Våre løsninger og idéer

Illustrasjon: Stipla linjer med overskrift Våre ideer

● Våre løsninger og idéer

● Hva mener vi må til for å få alle unge med i fritidsaktiviteter?

Hva skjer videre med løsningene og idéene våre?

Illustrasjon: Armer og hender strekker seg mot stjerne

● Hvilke voksne skal vi gi dem til?

● Når?

● Hvordan?

se
forrige
se
neste

Se våre ALLEMED Ung filmer

Innsendte idéer

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Økonomisk støtte for å kunne delta. Vise fram gode ordninger for økonomi Må markedsføre støtteordninger bedre Låne utstyr. Må markedsføre BUA bedre. Arrangere byttedag med markedsføring Samarbeid fylkeskommune, kommune og idrettslag for å arrangere aktiviteter

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Mer info om tilbud. Vise billige og/eller gratistilbud Skolen kan legge til rette for aktivitet. Leie billige lokaler på skolene

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Alle skal behandles likt. Ikke favorisere fra ung alder. Være obs på frafall. Skape et fellesskap

Ungdom, Møre og Romsdal

Ungdomsutvalget Møre og Romsdal Idrettskrets

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Aktiviteter som er gratis i ferier og innimellom Legges opp til at alle kan være med

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen dag: Barn og unge kan prøve ut aktiviteter gratis, for å finne ut hva de ønsker å drive med Prøvetid på aktiviteter: Det skal være mulig å prøve fritidsaktiviteter i 10 økter uten avgifter hvor man kan prøve aktiviteten Bruke Isbjørnfondet: Promotere mer og gi mer info, for å gjøre det mer tilgjengelig for alle

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Ungdom, Hammerfest

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis aktiviteter, sånn at alle kan være med. Informasjon om aktivitetene som finnes.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Bedre kollektivtilbud! Vi trenger flere busser, oftere avganger og ikke dyrere billetter. Samkjøring. Bedre løsninger for utstyr, fordi det er dyrt. Det kan arrangeres en Byttedag, slik kan man arve fra noen som ikke trenger det lenger. Gode voksne som er ansvarlig for aktiviteten, viktig for å føle seg inkludert i aktiviteten.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Hør på oss

Ungdom, Bømlo

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Gratis busstransport mellom Lødingen og Vestbygd. Det kan være til ulike arrangementer, faste treninger eller ungdomsklubbkvelder.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Åpen idrettshall: Ungdomsrådet eller andre kan planlegge og arrangere åpen idrettshall med aktiviteter og kiosk. Lekepark: En park med frisbee-golfbane og et lite bygg å være i der den gamle ungdomsskolen ligger. Faste aktiviteter: Flere organiserte fritidsaktiviteter med trenere, men uten liga og kamper. Forslag: volleyball, fotball og basketball.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Gjøre noe med idéene våre

Ungdom, Lødingen

Ungdomsråd

Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Forebygge at unge slutter. Spørre hvorfor de har sluttet eller ikke er med så mye lenger og ikke gi opp! Fortsett å spør og vis at du bryr deg! Ikke ha ulikheter i tilbud. Ikke ha A og B lag. Topping av lag tidlig er ikke positivt for å få alle unge med.

Hvilke tilbud trengs der jeg bor?

Større tilgjengelighet for å være med på fritidsaktivitet sånn at flere blir med. Ha fotballbane eller møteplass ved skolene. Mange henger der, lett å komme seg dit. Gratistilbud skal være like gode som alle andre tilbud! Utstyr. Kan ha dugnad for å skaffe penger til utstyr (lagkasse). Fritidsaktiviteten eller skolen kan stille med utstyr som vi kan låne.

Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?

Senke prisen på fritidsaktivitetene. Inkludere foreldre. Gi info om hva som finnes Korte reiser med lag/forening/organisasjon. Det har ikke noe å si hvor vi drar - så lenge vi er sammen!

Ungdom, Oslo

Ungdomscrew

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.