AlleMed Ung logo‹ Tilbake til hovedsiden
Illustrasjon: Gutt foran en mikrofon

Medvirkningsverktøy av og for unge

Barn og unges stemmer skal blir hørt i saker som handler om deres egen deltakelse i fritidsaktiviteter. Medvirkningsverktøyet ALLEMED Ung gir unge mulighet til å påvirke sin fritid og til å lære om betydningen av fattigdom og utenforskap.

ALLEMED – et verktøy for å realisere Fritidserklæringen

ALLEMED er en arbeidsmodell som tilrettelegger for dialog og handling gjennom møteplasser og konkrete verktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse med særlig vekt på foresattes økonomiske og sosiale ressurser. ALLEMED er et initiativ av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), et nasjonalt nettverk bestående av 35 frivillige og ideelle organisasjoner. NDFU arbeider for å sikre at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i en fritidsaktivitet de selv ønsker å delta på, i tråd med Fritidserklæringen.

Fritidserklæringen understreker at alle barn og unge har rett til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale ressurser. Erklæringen er også tydelig på at alle barn har rett til å bli hørt i beslutninger som handler om deres liv.

Hvorfor ALLEMED Ung?

Formålet med ALLEMED Ung er å skape målrettede samtaler blant unge om deres opplevde barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter der de bor. På en ALLEMED-samling kommer unge frem til konkrete idéer og forslag til løsninger som de mener kan bidra til å få ALLE med. Målet er å videreformidle idéene og løsningsforslagene, som er verdifull kunnskap, til beslutningstakere lokalt som jobber med barn og unges fritid.

ALLEMED Ung kan konkretisere og strukturere medvirkningsprosessen for kommuner og organisasjoner for å sikre en treffsikker utvikling av lokale fritidstilbud- og arenaer som oppleves attraktive for unge selv. ALLEMED Ung som verktøy for medvirkning består av:

★ Guide for hvordan å bruke ALLEMED Ung

★ Kjøreplan med stegvise oppgavebeskrivelser

★ Diskusjonsoppgaver (ALLEMED-caser) som tematiserer barn og unges barrierer for deltakelse

★ Verktøy for konkretisering og videreformidling av unges idéer og løsningsforslag til hvordan vi kan få alle med

Hva er god medvirkning?

For å skape reelle medvirkningsmuligheter, er det en forutsetning at ungdommene involveres fra start til slutt. Dette innebærer at unge får informasjon som er lett å forstå, de får vite hva som skjer, hvordan de kan påvirke, hvem som bestemmer hva og hvorfor. Tydelig målsetting og forankring av prosessen er essensielt for at viktige innspill og løsningsforslag blir videreformidlet til relevante beslutningstakere og handles videre på. Ikke all medvirkning er god medvirkning. At barn og unge skal gis muligheten til å ytre sine meninger, er ikke ensbetydende med at barn og unge skal ytre sine meninger. Et godt sted å starte er derfor å kartlegge hvem som vil og ønsker å mene noe om fattigdom og utenforskap blant barn og unge, og betydningen av å delta på fritiden. Det kan være ungdomsgrupper som klubbråd, ungdomsråd, elevråd, en skoleklasse, et lag eller en forening, eller andre unge som ønsker å skape inkluderende fritidsarenaer. Husk å ikke bare spørre de man “alltid” spør, men gi muligheten til flere.

ALLEMED Ung tilrettelegger for at unge skal

★ Få økt kunnskap om Fritidserklæringen; unges rett til å delta og å påvirke

★ Lære om fattigdom og utenforskap blant barn og unge i Norge

★ Bli kjent med og ta del i demokratiske prosesser

★ Lære om og kartlegge barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter

★ Komme fram til konkrete løsninger og idéer for å få ALLE med

★ Bli engasjert i samarbeid med andre for å løfte unges stemmer om egen fritid i sitt lokalmiljø gjennom ALLEMED-samling av og for unge der de bor

★ Etablere trygge samarbeid med voksne som bistår i å løfte løsningene til relevante beslutningstakere - slik som kommunestyret, skoleledelse, klubb, organisasjon og andre.

Voksenpersoners rolle i ALLEMED Ung

Alt det som barn og unge kan og vet, er viktig kunnskap når man skal skape og utvikle inkluderende fritidsarenaer. De unge vet best hvordan det er å være ung der de bor, og hva som skal til for at alle kan delta på fritiden.

I utviklingen av ALLEMED Ung har vi fått tilbakemeldinger fra ungdommene om at det å ha en voksen støttespiller er spesielt viktig. Når ungdom skal gjennomføre en medvirkningsprosess, som ALLEMED Ung, er det en fordel om de kobles på en trygg voksenperson som kan gi ungdommene tilstrekkelig informasjon om ALLEMED Ung, og å være en støttespiller og pådriver i planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Etterarbeidet innebærer å tilrettelegge for at unge får videreformidle sine løsningsforslag til relevante beslutningstakere. Ta kontakt med oss på kontakt@allemed.no for mer informasjon!

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.