Dialogverktøy for frivillige organisasjoner

Sjekkliste for organisasjonens arbeid

Sjekklista er et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i frivilligheten for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter.  Sjekklista er utviklet for bruk på nasjonal nivå i frivillige organisasjoner.

Utfyll sjekkliste

Registrer din frivillige organisasjon

Ønsker du å få tilsendt materialet i posten? Registrer deg her, så sender vi det til deg i posten.

Registrer organisasjon