Sjekkliste for organisasjonens arbeid

Sjekklista er et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i frivilligheten for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter.  Sjekklista er utviklet for bruk på nasjonal nivå i frivillige organisasjoner.

Utfyll sjekkliste
Illustrasjon: Hånd holder liste med øyne rundt
Illustrasjon: Jente med pc sender epost

Registrer din organisasjon

Ønsker du å få tilsendt materialet i posten? Registrer deg her, så sender vi det til deg i posten.

Registrer organisasjon