Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Last ned papirversjon

ALLEMED er et verktøy som skalgjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

ALLEMED er laget av Nasjonaldugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativbestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Bruksanvisning

Hva gjør vi bra? Hva gjør vi allerede for å inkludere så mange som mulig hos oss? Del erfaringer og notér ned på blått kort.

Hva vil vi forbedre? Velg et tema hvor dere har forbedringspotensial og diskuter dere frem til handlinger som får ALLE med. Bruk oransje kort.

Våre første steg. Bli enige om 1–3 konkrete handlinger i gruppen. Fordel ansvar. Notér på blått kort.

Hva gjør vi bra?

Mest sannsynlig har dere allerede tatt smarte grep og kloke beslutninger for å inkludere. På dette kortet ønsker vi å løfte frem disse gode erfaringene.

Samtal i par (3 minutter) medutgangspunkt i følgende spørsmål:

Oppsummer i fellesskap det dere har lykkes med. Gjerne konkrete historier. Notér stikkord på baksiden av dette kortet.

Illustrasjon: Bein og fotball

Sko til besvær

En sko her og en sko der. Vips så kan det å være med på en aktivitet bli veldig dyrt. En høy prislapp på utstyr kan hindre at barn blir med.

Her må kloke hoder til. For en pluss en trenger ikke bli to, når man kan låne, arve, gjenbruke og på andre måter være kreative slik at ikke utstyrslista hindrer for deltakelse.

Utstyr

Ha egen arvekasse for brukt utstyr som alle kan låne fra

Illustrasjon: Ungdommer rundt et spørsmålstegn

Tid for opprop

Det er riktig og viktig å være opptatt av alle som er tilstede. Men hva med Sindre som ikke fikk lov til å bli med, eller Janne som rett og slett ikke turte spørre?

Fattigdom hindrer barn og unge i å delta, som igjen hindrer dem i sosialisering, mestring, utvikling og vennskap. Det er viktig å reflektere over hvem som IKKE er tilstede. Inkluderer aktivitetene alle uansett økonomisk situasjon?

Rekruttering

Ha skolebesøk hvor vi forteller om vår aktivitet

Illustrasjon: Gutt og en buss som kjører forbi

Ut på tur…

... aldri sur. Leon ble ikke med på tur. Det ble bestemt at laget skulle dra på cup langt langt borte til en pris høyt høyt over hva Leons foreldre hadde råd til.

For å skåne foreldrene valgte Leon å slutte i aktiviteten han elsker. Han synes det er flaut og trist at familien ikke har råd, men slapp heldigvis å vise det.

Tur og reiser

Legg turer til lokalmiljøet, slik at alle kan være med

Illustrasjon: Ungdommer snur seg bort fra en jente

Alle har det!

Sekk, sko, strømper, racket, bag og ikke minst genseren. «Jeg må ha det», sa Lise. «Alle har det!»

I alle fall føles det sånn. Men alle har det ikke, og må heller ikke ha det. Det er ikke lett å føle at du er den eneste som ikke har det alle andre har. Hvordan være den ene som ikke har råd til det alle andre har? Og hva bør en leder gjøre for at utstyr og mote ikke skal bli så viktig?

Status og press

Lag et skriv som forteller hvilket utstyr som trengs i vår aktivitet

Illustrasjon: Ungdommer i dialog og jente med tankeboble

Utenfor innenfor

Rikke så seg rundt, og følte seg merkelig. Alene. Ensom. Selv midt blant alle de andre. Utenfor. Rikke tenkte på ting de andre ikke forstod og var bekymret for ting de andre ikke så. På mange måter fryktet hun å bli avslørt, selv om hun ikke hadde gjort noe galt.

Bekymringer som følger fattigdom preger de som vokser opp i det. Mange tar stort ansvar slik at foreldrene ikke skal få nok en bekymring.

Utenforskap

La barna være trivselsvakter, gi dem medansvar for at alle føler seg inkludert

Illustrasjon: Mann med et skilt med teksten Inngang 350 kroner ved siden av jente som er lei seg

Inngangsbillett

«Har du inngangsbillett?», sa mannen strengt, mens den lille jenta krympet seg sammen slik at ingen skulle se henne. Jo mer usynlig, jo mindre sårbar.

Fattigdom i Norge handler i stor grad om reduserte muligheter til å delta. Når inngangsbilletten er for høy vil dette ekskludere barn og unge fra deltakelse.

Kontingent

Skriv på fakturaen hvem som kan kontaktes ved spørsmål omkontingenten

Illustrasjon: Person på vei ut dør med Exit skilt over

Falleri og faller av

Ikke alt frafall kan puttes i kategorien «naturlig». Av og til mister vi noen på grunn av ting vi ikke har sett, fanget opp eller forutsett.

Slik var det for Sjasmin. Etter tre år i aktiviteten valgte hun å slutte. Hun sa hun ville prøve noe nytt, men det skjedde aldri. Den egentlige grunnen var at Sjasmin visste at familien ikke hadde råd til at hun kunne fortsette.

Frafall

Synliggjør informasjon om økonomiske støtteordninger

Våre første steg

Dere har nå hatt en samtale om temaer fra kortene. Kanskje har dere fått noen aha-opplevelser, kanskje noen nyttige påminnelser. Det neste er å føre samtalen til handling.

I fellesskap:
Bli derfor enig i fellesskap om 1–3 handlinger dere kan gjøre for å få ALLE med og øke inkludering avbarna i deres aktivitet. Skriv handlingene på baksiden av dette kortet.

Dokumenter:
Hver enkelt noterer/tar bilde av handlingene dere ble enige om, slik at dette blir dokumentert og kan tas frem igjen.