DIALOGKORT

FOR ORGANISASJONER

Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge.

Last ned papirversjon

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i fritidsaktiviteter som de selv har valgt, der de kan dyrke sine interesser sammen med jevnaldrende.

I familier med dårlig råd er det færre barn som deltar i fritidsaktivitet enn i øvrige familier. Når familiens økonomi blir en barriere for deltakelse, påvirker det barns mulighet til å ta del i aktiviteter og fellesskap der barnet kan oppleve trivsel, mestring og tilhørighet. For å skape muligheter for at flere barn og unge får bli med i fellesskapet på fritiden, må kreftene i organisasjonen samarbeide godt innad, men også sammen med andre relevante aktører og kommunen.

Bli med, og få ALLEMED.

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal gjøres for å få ALLE med.

ALLEMED er laget av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt felles initiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Bruksanvisning

Hva gjør vi bra? Hva gjør vi allerede for å inkludere så mange som mulig hos oss? Del erfaringer og notér ned på blått kort.

Hva vil vi forbedre? Velg et tema hvor dere har forbedringspotensial og diskuter dere frem til handlinger som får ALLE med. Bruk oransje kort.

Våre første steg. Bli enige om 1–3 konkrete handlinger i gruppen. Fordel ansvar. Notér på blått kort.

Hva gjør vi bra?

Mest sannsynlig har dere allerede tatt smarte grep og kloke beslutninger for å inkludere. På dette kortet ønsker vi å løfte frem disse gode erfaringene.

Samtal i par (3 minutter) med utgangspunkt i følgende spørsmål:

Oppsummer i fellesskap det dere har lykkes med. Gjerne konkrete historier. Notér stikkord på baksiden av dette kortet.

God erfaring

Vi er allerede godt i gang!

Hva vil vi forbedre?

Hvordan kan vi bidra til at barn får mulighet til å delta i våre aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi?

På de oransje kortene som følger finner dere ni beskrivelser av kjente barrierer for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Velg et eller flere tema hvor dere har forbedringspotensial og diskuter dere fram til handlinger som får ALLE med.

Illustrasjon: Bein og fotball

Sko til besvær

En sko her og en sko der. Vips så kan det å være med på en aktivitet bli veldig dyrt. Og en høy prislapp på utstyr kan hindre at barn blir med.

Her må kloke hoder til. For én pluss én trenger ikke bli to, når man kan låne, arve, gjenbruke og på andre måter være kreative slik at ikke utstyrslista hindrer for deltakelse.

Utstyr

Ha egen arvekasse for brukt utstyr som alle kan låne fra.

Illustrasjon: Ungdommer rundt et spørsmålstegn

Tid for opprop

Det er riktig og viktig å være opptatt av alle som er tilstede. Men hva med Sindre som ikke fikk lov til å bli med, eller Janne som rett og slett ikke turte spørre?

Fattigdom hindrer barn og unge i å delta, som igjen hindrer dem i sosialisering, mestring, utvikling og vennskap. Det er viktig å reflektere over hvem som IKKE er tilstede. Inkluderer aktivitetene alle uansett økonomisk situasjon?

Rekruttering

Ha skolebesøk hvor vi forteller om vår aktivitet.

Illustrasjon: Gutt og en buss som kjører forbi

Ut på tur…

... aldri sur. Leon ble ikke med på tur. Det ble bestemt at laget skulle dra på cup langt langt borte til en pris høyt høyt over hva Leons foreldre hadde råd til.

For å skåne foreldrene valgte Leon å slutte i aktiviteten han elsker. Han synes det er flaut og trist at familien ikke har råd, men slapp heldigvis å vise det.

Tur og reiser

Legg turer til lokalmiljøet, slik at alle kan være med.

Illustrasjon: Ungdommer i dialog og jente med tankeboble

Utenfor innenfor

Rikke så seg rundt, og følte seg merkelig. Alene. Ensom. Selv midt blant alle de andre. Utenfor. Rikke tenkte på ting de andre ikke forstod og var bekymret for ting de andre ikke så. På mange måter fryktet hun å bli avslørt, selv om hun ikke hadde gjort noe galt.

Bekymringer som følger fattigdom preger de som vokser opp i det. Mange tar stort ansvar slik at foreldrene ikke skal få nok en bekymring.

Utenforskap

La barna være trivselsvakter, gi dem medansvar for at alle føler seg inkludert.

Illustrasjon: Mann med et skilt med teksten Inngang 350 kroner ved siden av jente som er lei seg

Inngangsbillett

«Har du inngangsbillett?», sa mannen strengt, mens den lille jenta krympet seg sammen slik at ingen skulle se henne. Jo mer usynlig, jo mindre sårbar.

Fattigdom i Norge handler i stor grad om reduserte muligheter til å delta. Når inngangsbilletten er for høy vil dette ekskludere barn og unge fra deltakelse.

Kontingent

Skriv på fakturaen hvem som kan kontaktes ved spørsmål om kontingenten.

Illustrasjon: Person på vei ut dør med Exit skilt over

Falleri og faller av

Ikke alt frafall kan puttes i kategorien «naturlig». Av og til mister vi noen på grunn av ting vi ikke har sett, fanget opp eller forutsett.

Slik var det for Sjasmin. Etter tre år i aktiviteten valgte hun å slutte. Hun sa hun ville prøve noe nytt, men det skjedde aldri. Den egentlige grunnen var at Sjasmin visste at familien ikke hadde råd til at hun kunne fortsette.

Frafall

Synliggjør informasjon om økonomiske støtteordninger.

Illustrasjon: Familie forstår ikke innhold i et infoskriv.

Infokvarter

Rahul vil gjøre noe på fritiden, men er litt usikker på hva. Foreldrene har hørt noe på skolen en gang, men husker ikke helt hva de sa.

For noen kan veien fra dørterskelen hjemme til en aktivitet være lang. Informasjon om tid og sted er vel og bra, men hva trenger man av utstyr og dugnadsånd, og hvem kan man snakke med hvis økonomien er trang?

Informasjon

Synliggjør hva aktiviteten innebærer for både barn og foresatte.

Illustrasjon: Jente som sitter på turnapparat forstår ikke hva treneren sier.

Vår fritid!

Turnlaget “Hopp og Sprett” er opptatt av at barn og unge skal kunne påvirke og at alle skal føle seg hørt og sett. Nina synes ordene er litt vanskelige å forstå, og rekker sjeldent opp hånden når treneren spør om innspill til alt fra A til Å.

Barn og unges medvirkning handler om muligheter for å påvirke, men for å påvirke er det viktig å føle seg trygg og inkludert.

Medvirkning

Vær tydelig på når og hva barn og unge kan påvirke på.

Illustrasjon: Jente med sportsutstyr ser på klokken ved bussholdeplass.

Tut og kjør

Sykkel, båt, bil, buss, eller ta beina fatt? Veien til aktivitet kan være både lang, dyr og vanskelig.

Sånn var det for Samira. Hun kommer seg frem, men ikke tilbake, fordi bussen slutter å gå før treningen er ferdig. Ikke alle foresatte har anledning til å kjøre sine barn til fritidsaktiviteter, og tilbudet om kollektivtransport kan være både varierende og dyrt.

Transport

Legg til rette for samkjøring og foreldrenettverk.

Illustrasjon: Voksen mann prøver å involvere gutt med høreapparat i flokk med andre barn.

Kreativisering!

«Vil du bli med?» spurte barna, men Jacob trakk på skuldrene. Han tenkte på hvor sliten han blir med så mange mennesker i rommet, og på alle beskjedene han ikke ville få med seg. Høreapparatet fanger opp alle lyder og støy.

Det er ikke alltid tilfeldig hvem som ikke blir med. Kan vi tilrettelegge og informere godt for å åpne opp for fler?

Tilgjengelighet

Møt og inviter barn og foresatte til å se hvordan aktiviteten foregår.

Våre første steg

Dere har nå hatt en samtale om temaer fra kortene. Kanskje har dere fått noen aha-opplevelser, kanskje noen nyttige påminnelser. Det neste er å føre samtalen til handling.

I fellesskap:
Bli derfor enig i fellesskap om 1–3 handlinger dere kan gjøre for å få ALLE med og øke inkludering av barna i deres aktivitet. Skriv handlingene på baksiden av dette kortet.

Dokumenter:
Hver enkelt noterer/tar bilde av handlingene dere ble enige om, slik at dette blir dokumentert og kan tas frem igjen.

Våre første steg

Hvem tar ansvar?

Lykke til med viktig arbeid!

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.