Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Sjekkliste for frivillige organisasjoners arbeid med inkludering

Hva er sjekklista?

Denne sjekklista er et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i frivilligheten for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter.

Fritidserklæringen slår fast at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet. Selv om de fleste barna er med i aktiviteter, finnes det også barrierer som gjør at noen står igjen på sidelinjen. Stadig flere barn vokser opp i familier med utfordrendeøkonomi. Barn er uskyldige, men kjenner på konsekvensene og kan oppleve utenforskap som følge av familiens økonomi.

Frivillige organisasjoner har mulighet og kraft til å motvirke utenforskap ved å sette inkludering på dagsorden. ALLEMED er et verktøysom bidrar til å skape bevissthet om hva som skaper inkluderende aktivitetstilbud, og gi konkrete ideer til hvordan man kan få alle med.Verktøyet retter seg mot ansatte, ledere og frivillige.

Denne sjekklisten er utviklet for bruk på nasjonalt nivå i frivillige organisasjoner. Hensikten med sjekklista er skaffe overblikk på hvordandere jobber med inkludering og ALLEMED i dag, og inspirasjon til hvordan dere kan jobbe videre med tema.

Sammen får vi ALLE MED.

Tips!

En ferdig utfylt sjekkliste samler verdifull informasjon, og er gull verdt for alle som jobber med barn og unge.

Forankring

1
2
3
4
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvilke dokumenter, handlingsplaner og strategier er det som forankrer arbeid med inkludering og barrierer for deltakelse?
 • Hvordan kan vi styrke forankringen med inkludering av barn og unge?
Tips!

Lytt til barn og unge om hva de ønske seg av aktiviteter, og hva de opplever som barrierer for å delta!

KUNNSKAP OM MANGFOLD OG BARRIERER I EGEN ORGANISASJON

5
6
7
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvordan kan vi gå frem for å få mer kunnskap om hvordan vi speiler samfunnet?
 • Hva er de typiske barrierene for deltakelse i våre aktiviteter?
Tips!

Lytt til barn og unge om hva de ønske seg av aktiviteter, og hva de opplever som barrierer for å delta!

KUNNSKAP OM INKLUDERINGSARBEID

8
9
10
11
12
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvordan kan vi få mer innsikt i hvordan man lokalt jobber med inkludering?
 • Hva slags tiltak er det som særlig bidrar til inkludering hos oss?
 • Hva kan vi gjøre for å styrke disse tiltakene slik at flere tar dem i bruk?
Tips!

Lær av erfaring og kunnskap om egen organisasjon slik at inkluderingstiltak blir enda mer robuste!

KOMPETANSE

13
14
15
16
17
18
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvem jobber med inkludering hos dere?
 • Hvor finner frivillige kontaktinformasjon til den/de som kan gi tips, råd eller veiledning for inkluderingsarbeid?
Tips!

Jobb for at inkluderings-perspektivet blir en selvsagt del av organisasjonens arbeid.

HOLDNINGER OG BEVISSTGJØRING

19
20
21
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hva er drivkreftene som gjør at noen av våre lag og grupper gjør en ekstra innsats for å skape inkluderende aktiviteter?
Tips!

Bruk ord og bilder i informasjons-materiell som tydelig viser at alle er velkomne.

STIMULERINGSTILTAK

22
23
24
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hva kan være mulige tiltak som dere på nasjonalt nivå kan gjøre for å gå foran som et godt eksempel?
 • Om dere skulle laget en sak om et lag/forening/klubb som har gjort kloke grep for å få alle med, hvem hadde dere kontaktet da?
Tips!

Løft frem konkrete tiltak som fungerer, så slipper andre å finne opp hjulet på nytt!

Din informasjon

Skriv ut sjekklista
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.