Takk for innsatsen i 2022!

Oversiktsbilde av bord med allemed verktøy og av hender som bruker dem.
ALLEMED dugnad
Årets dugnadsturné går mot slutten for ALLEMED, men for mange av våre samarbeidskommuner er arbeidet nettopp kommet i gang!

Mange konkrete ideer

I løpet av prosjektperioden har vi besøkt mange ulike kommuner over hele landet og bistått i gjennomføringen av en ALLEMED-dugnad. Jevnaker, Sør-Odal, Voss, Trysil og Røros er noen av disse! Vi er allerede i samtale med flere kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnad for 2023, og gleder oss til å starte flere spennende samarbeid.

ALLEMED-kommunene gjør seg nå klare for å jobbe for realiseringen av de konkrete tiltakene som lokalsamfunnet har blitt enige om må til for å inkludere alle barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter. Mange av idéene går igjen på tvers av kommuner, mens andre er unike for hvert sted og løser helt konkrete lokale  utfordringer.

Landsdekkende fokus på fattigdom og utenforskap

2022 har vært nok et krevende år på mange måter. Økte renter, høyere priser og rekordhøy strømpris gjør at flere får økonomiske utfordringer og må gjøre prioriteringer. Flere familier må muligens prioritere bort fritidsaktiviteter.

Heldigvis vet vi at det finnes mange sterke ressurspersoner og initiativtakere rundt om i landet, som utrettelig jobber for å sikre barn og unges rett til arenaer hvor de kan møtes og oppleve mestring og sosiale fellesskap.

Felles innsats for inkludering

På nasjonalt nivå ser vi at det fremdeles er tre hovedpunkter som trekkes frem på tilnærmet alle våre møteplasser. Transport, informasjon om aktiviteter og støtteordninger, og behovet for å strukturere samarbeid på tvers av kommune og frivillighet.

Kommunene Stad, Sør-Odal, Røros, Trysil og Voss er kommuner som har trukket frem minst ett av disse punktene på sine ALLEMED-dugnader i år. Samtlige kommuner har også gode og gjennomførbare idéer om hvordan disse utfordringene kan løses lokalt.

Transportdordninger

I noen kommuner var transport noe som ble snakket mye om. Transport kan være en utfordring i kommuner hvor avstandene er store og kommunesenteret er langt unna hvor folk bor. Sør-Odal utforsker mulighetene til å styrke transporttilbudet, slik at det kan bli enklere å delta på aktiviteter. Flere potensielle forslag ble løftet, deriblant å etablere en “buss by request”-ordning, hvor man kan bestille transport. Voss herad ser på mulighetene for å etablere gratis transport for barn og unge, eventuelt en utvidelse av skolekortet eller egen ordning.

Gjennom samarbeid med nærmere 100 kommuner, erfarer ALLEMED at utfordringer knyttet til transport til og fra fritidsaktiviteter er gjentakende for mange norske kommuner. Les mer om transport som barriere og hvilke initiativ kommuner har satt i gang her!

Informasjon

God lokal bredde i aktiviteter er viktig - men å formidle tilbudene og mulighetene for deltakelse på en enkel og oversiktlig måte er vel så viktig. ALLEMED erfarer at mange etterspør bedre og mer tilgjengelig informasjon om fritidsaktiviteter, både internt i kommunen, i frivilligheten og blant familier selv. Gjennom årets ALLEMED-samarbeid løftes behovet for at frivilligheten gis mulighet til å presentere sine aktiviteter for barn og unge.

Røros og Trysil kommune valgte etter ALLEMED-dugnaden å satse på synliggjøring av sine aktivitetstilbud og støtteordninger, blant annet gjennom å utvikle en aktivitetsbase eller informasjonsportal for å samle all informasjon på et sted. De ønsker også å arrangere åpne dager eller aktivitets- og kulturmesse, hvor lag og foreninger gis mulighet til å vise sine aktiviteter og gi barn og unge muligheten til å prøve de ut. Øvre-Eiker kommune og Voss herad ønsker også å gjennomføre aktivitets- eller fritidsmesse, hvor alle aktivitetstilbydere kan samles og viser hvilke aktiviteter barn og unge kan delta på. De ser på mulighetene til å koble det på lokale festivaler.

Hvordan utvikle en oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen? Se våre beste tips her!

Hvordan sørger kommunen for at alle barn og unge kjenner til kommunens aktivitetstilbud og muligheter for å delta uavhengig av familiens økonomi? Les mer om dette i ALLEMED-håndboken her!

Samarbeid på tvers av kommune og frivillighet

“Vi trenger å snakke mer sammen på tvers”, sier mange deltakere i ALLEMED-dugnader. Behovet for å etablere gode kommunikasjonslinjer, tydelige kontaktpersoner og oversikt over aktuelle aktører løftes fram som viktige satsinger for å utvikle helhetlige tilbud for barn og unge.

Jevnaker valgte å satse på å etablere faste møtepunkt mellom kommunen og frivilligheten to ganger i året. Dermed skapes en tydelig plattform for samarbeid på tvers for å løfte erfaringsdeling, idéutveksling og hvordan man kan samarbeide på en god måte.

Trysil utforsket hvordan de kunne utfordre næringslivet til å bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi - ved blant annet å kjøpe friplasser.

ALLEMED erfarer at samarbeid mellom kommunale instanser og frivilligheten, er avgjørende for å diskutere gode løsninger for barn og unges fritid. Les mer om samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommune og frivillighet her!

Behov for åpne møteplasser

ALLEMED erfarer at flere understreker behovet for åpne møteplasser for barn og unge. Mange barn og unge benytter seg ikke av aktivitetstilbud som finnes i kommunen og får ikke deltatt på lik linje med andre. For mange handler ikke dette om at de ikke har lyst, men heller at de ikke finner sin plass i fritidsaktivitetene som finnes. Å skape åpne møteplasser for barn og unge hvor de i stor grad kan drive egenstyrte aktiviteter, utgjør sosiale møteplasser hvor alle barn kan møtes, uavhengig av økonomisk eller sosial bakgrunn.

Stad ønsker å utvikle en fritidsklubb for unge, hvor de kan bruke lokaler som allerede finnes, som biblioteket eller frivilligsentralen. Jevnaker har sett behovet for en åpen møteplass rett etter skoletid, slik at unge kan ha et sted å oppholde seg i overgangen fra skole til fritidsaktiviteter. Dette vil også løse behovet for transport, siden flere slipper å dra hjemom i dette tidsrommet. Trysil ønsker å styrke sitt fritidsklubbtilbud ved å utvide åpningstidene og etablere et e-sport tilbud.

Les mer om hva som skal til for å etablere gode åpne møteplasser her!

ALLEMED opplever at mange kommuner møter de samme utfordringene og ønsker å styrke samme områder av inkluderingsarbeidet. Vi i ALLEMED oppfordrer derfor kommuner til å ta kontakt med hverandre for å dele sine erfaringer og bistå hverandre i arbeidet. Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre samarbeidskommuner? Send oss en e-post!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.