Ungdommen fikk gjennomslag: Åpen hall i Lødingen!

Foto tatt ovenfra: Fire unge jenter sitter på tribunen i idrettshallen med ryggen mot kamera og ser på barn og unge som danser.
Ungdomsrådet i Lødingen presenterte sine løsningsforslag på kommunens ALLEMED-dugnad - nå er de i gang med åpen hall!

ALLEMED Ung i Lødingen

I forkant av Lødingen kommunes ALLEMED-dugnad i november 2021, gjennomførte Lødingen ungdomsråd sin egen ALLEMED-samling for kommunens ungdommer, i samarbeid med elevrådet på ungdomsskolen. Som del av medvirkningspiloten “ALLEMED av og for unge” kom ungdommene fram til fire konkrete tiltak som de mente ville bidra til økt inkludering av kommunens barn og unge - deriblant ønsket om “Åpen hall”!

Åpen hall av og for unge - en braksuksess!

11. mars 2022 arrangerte Lødingen ungdomsråd og ungdommer på den lokale ungdomsklubben Cobra, Lødingens første åpne hall!

Rundt 90 barn og unge deltok og fikk utfolde seg innen en rekke ulike aktiviteter sammen med andre. Neste runde med åpen hall ble arrangert fredag 1. april og tiltrakk seg over 200 deltakere fra både Lødingen og Vestbygda! Neste åpen hall er allerede planlagt fredag 29. april!

Åpen hall byr på en rekke egenorganisert og organisert aktivitet for barn og unge i alle aldre:

De som ønsker kan melde seg på alt fra kanonball, volleyball, basketball, fotball, innebandy, dans, taekwondo og hinderløype for de minste, eller slå seg løs på tjukkas eller i bassenget. I 2. etasje tilbys brettspill og kafé.

“Ungdommen er helt fantastisk, det hadde ikke skjedd uten dem.” - Håkon Pettersen, Lødingen kommune

Leder for den lokale frivilligsentralen og Lødingen bibliotek, Håkon Pettersen, har gjennom samarbeidet med ALLEMED vært tett på utviklingen av blant annet åpen hall. Han skryter av ungdommenes innsats og understreker at initiativet er gull verdt for de barn og unge som ikke er med på organiserte fritidsaktiviteter, men som nå får muligheten til å utfolde seg og være sosiale på åpen hall.

Åpen hall som inkluderingstiltak

ALLEMED-samlingen av og for unge ble gjennomført på Lødingen ungdomsskole 8. november 2021, hvor omtrent 60 elever fra både Lødingen og Vestbygda skole deltok. Ungdommene diskuterte hvilke fritidstilbud de ønsket og hva de mente må gjøres for å gi alle mulighet til å delta på fritiden, uavhengig av økonomi.

Åpen hall var en av fire løsninger som ble løftet fram, og ble presentert som et godt sosialt tiltak i kommunen som unge selv kan planlegge og være med på å arrangere.

Etter å ha snakket med ungdommene lokalt, deltok Lødingen ungdomsråd på ALLEMED-dugnad for kommune og frivillighet.

Foran blant andre ordfører og lokalpolitikere, presenterte ungdommene hva de mener burde satses på for at unge skal oppleve et bedre fritidstilbud.

Samtlige deltakere tok ungdommene på ordet og valgte å gå videre med alle fire løsningene, deriblant åpen hall.

“ALLEMED-dugnaden har blitt en kjempesuksess og har virkelig satt sine spor i kommunen.” - Håkon Pettersen, Lødingen kommune

Veien til åpen hall for ALLE

Arrangementene ble planlagt gjennom møter i ungdomsrådet, og med god hjelp fra miljøterapeut, frivillige voksne og lokalbefolkningen for øvrig ble gjennomføringen muliggjort. Ungdommene fra ungdomsrådet og -klubben har fordelt ansvar for ulike områder i løpet av kveldene, hvor de blant annet er vakter på de ulike aktivitetene og har ansvaret for kiosken.

Vestbygda ligger en hele 45 minutter kjøretur unna Lødingen, og det har vært utfordrende å samle alle i hele kommunen. Ungdomsrådet har derfor satt av en egen pott til å kompensere foresatte til barna i Vestbygda for kjøreturen til og fra åpen hall i Lødingen, for å sikre at alle kan få være med.

“Synes selv at det er utrolig bra at det endelig har blitt noe som alle i kommunen kan være med på!” - Elise 15 år, Lødingen Ungdomsråd  

Tilbakemeldinger fra deltakere var at dette er et kjempeflott arrangement. Det er utrolig hva man kan få til dersom man hører på og mobiliserer de unge i lokalsamfunnet; det er tross alt de som er eksperter på hvilke tilbud de har behov for og hva som skal til for at alle barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.