Transport som barriere

Foto: Uklart bilde av flerfelts bilvei i begge kjøreretninger. Den blå skumringen får de mange billysene til å lyse opp i hvitt og oransje.
Foto: Joseph Chan
Et velfungerende kollektivtransporttilbud er avgjørende for å sikre barn og unges rett til deltakelse. Det krever en felles innsats.

Fritidserklæringen fastslår at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Et velfungerende kollektivtransporttilbud er avgjørende for å sikre barn og unges rett til deltakelse.

Gjennom samarbeid med nærmere 100 kommuner, erfarer ALLEMED at utfordringer knyttet til transport til og fra fritidsaktiviteter er gjentakende for mange norske kommuner. Samtidig ser vi at transport utgjør en barriere som kommuner er usikre på hvordan man skal adressere.

Et allmenngyldig problem

Store avstander, rutetider som ikke er tilpasset barnas dagsrytme og dyre bussbilletter er forhold som gjør transport til en utfordring. På ALLEMED-dugnader kommer det tydelig frem at dette skaper en barriere for deltakelse uavhengig av familiens økonomi, men at barrieren kan være større for barn i lavinntektsfamilier.

Tilrettelegging for merbruk av skoler slik at flere fritidsaktiviteter er i gå- eller sykkelavstand blir ofte trukket frem som forslag under lokale ALLEMED-dugnader. Samkjøring, utviding av skolebussordninger slik at man kan ta en senere avgang, og tiltak som «hjem for en 50-lapp», kommer også opp. Flere ser også til eksisterende kjøreordninger for eldre og vil utforske om man kan bruke eksisterende minibusser også til transport fra og til fritidsaktiviteter, og dra veksel på frivillige aktører. Likevel er det utfordrende å finne fullgode løsninger som treffer alle.

86% mangler transportordninger

Transport som barriere for deltakelse løftes i flere av Redd Barnas rapporter. I “Oppdrag 31: Rett på fritid” kommer det tydelig fram at uansett hvor barn og unge bor, så er dårlig transporttilbud en av de største barrierene for å få delta på fritidsaktiviteter. De aller fleste barn blir kjørt til organiserte fritidsaktiviteter, og det finnes knapt offentlig transport for å komme seg på disse aktivitetene.

Rapporten “Får alle barn delta?” bygger på en spørreundersøkelse som ble sendt til alle kommuner med en knutepunktfunksjon. Undersøkelsen bekrefter at offentlig transport ofte er tilpasset skolerutene, men ikke hva barn og unge gjør på fritiden.

I følge undersøkelsen oppgir 86% av kommunene sier de ikke har transportordninger eller tiltak for å sikre at barn og unge kommer seg til fritidsaktiviteter.

Hvem har ansvaret?

ALLEMED-dugnader hvor transport blir tatt opp som tema, blir ofte ansvar diskutert blant deltakerne. En del av diskusjonen rundt ansvar handler om hvem som har ansvar for å forsikre barna, fører og kjøretøy. En annen diskusjon om fordeling av ansvar, går på hvem som egentlig har ansvar for å lage et kollektivtilbud som ivaretar barn og unge. Ved flere anledninger blir det uttrykt at transport og kollektivtilbud er for komplisert til å ta tak i, fordi tilbudet ikke ivaretas av kommunen selv, men av fylkeskommunen.

Flere av våre samarbeidskommuner har foreslått at man går i dialog med fylkeskommunen for å finne bedre løsninger til hvordan man kan lage rutetilbud som korresponderer med fritidstilbudene.

Foto: Unsplash

Lokalt engasjement - regional løsning

I november 2021 gjennomførte Bømlo kommune i Vestland sin ALLEMED-dugnad for kommunalt ansatte, lokal frivillighet og barn og unge selv. Transport viste seg raskt å være noe deltakerne mente det var viktig å jobbe med. Både en samkjøringsapp, samarbeid med drosjenæringen og selvkjørende busser ble løftet som mulige løsninger. En viktig milepæl i dette arbeidet, ifølge kommunen selv, var kommunens dialogmøte med det lokale kollektivtransport-selskapet Skyss.

Les om tiltak som ble løftet i Bømlo her.

Voss herad gjennomførte en ALLEMED-dugnad våren 2022 hvor flere ungdommer rettet spesielt fokus på transport som barriere for deltakelse. I etterkant av dugnaden fikk heradet besøk av Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Ungdomsrepresentantene fra dugnaden ble invitert inn i møtet for å presentere sin fanesak, og resulterte blant annet i en personlig invitasjon fra barne- og familieministeren, som ønsket å invitere Kaia (15) til Stortinget for et møte med samferdselsminister. Les saken i Avisa Hordaland her.

Transport som barriere er ikke ukjent for Barne- og familieministeren, som i januar i år deltok på den årlige ALLEMED-konferansen. Totalt 17 ungdommer fra hele landet presenterte sine løsningsforslag som de mener vil bidra til å få alle med.

Transport som barriere var også denne dagen et stort tema blant ungdommene, og ble både anerkjent og kommentert av barne- og familieministeren. 

Sikre realiseringen av Fritidserklæringen

For å sikre barn og unges rett til deltakelse på fritiden, er det helt avgjørende å sikre et transporttilbud som er tilpasset barn og unges fritid. Vi oppfordrer våre samarbeidskommuner til å ta kontakt med fylkeskommunen og andre relevante regionale aktører for å rette fokus på utfordringene.

Ikke minst ser vi til de signerende parter av en fornyet Fritidserklæring som har et særskilt ansvar i å realisere dens mål. Det krever samarbeid. Eller samkjøring, om du vil.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.