LNUs støtteordninger

LNUs støtteordninger åpner dørene for barn og unge til å realisere sine prosjekter og aktiviteter. Disse midlene forvaltes av ulike departementer, og inkluderer direkte bevilgninger fra Stortinget i tillegg til overskudd fra Norsk Tipping. Støtteordningene de har er blant annet Aktivitetsstøtta, Kulturstøtte og Mangfold- og inkluderingsstøtta. 

Les mer om de ulike støtteordningene her!
Bildet hentet fra lnu.no
Østlandet

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen tildeler midler til prosjekter og tiltak for barn og unge, som skaper møteplasser, utløser dugnad og medvirkning, fremmer mestring og læring og utvikler rollemodeller. 75 prosent av tildelingene går til stiftelsens geografiske kjerne på Østlandet, men det gis også støtte til landsdekkende prosjekter og tiltak av nasjonal betydning.

Gå til nettside
Foto: En liten hånd limer fargerike papirbiter sammen til en regnbue

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og tildeler midler to ganger årlig til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende.

Gå til nettside
Barne, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir)

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) er en støtteordning for offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen er et bidrag i realiseringen av Fritidserklæringen og har som mål å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Støtten utlyses én gang i året.

Gå til nettsted
Illustrasjonsfoto: Bufdirs farger (hvitt og lysegrønt) over et utydelig bilde av små barn

Velg et annet emne

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.