Barrierefri fritid

Inkluderingsveilederen

Inkluderingsveilederen er utarbeidet av Unge funksjonshemmede og inneholder informasjon, råd og refleksjoner om hvordan organisasjoner og aktivitetstilbydere kan skape inkluderende fritidsaktiviteter hvor alle barn og unge skal få delta i aktiviteter; uansett funksjonsnedsettelse. Veilederen er en god starthjelp for aktivitetstilbydere som ønsker å bli litt bedre på tilrettelegging, og kan brukes som et verktøy i arbeidet med å sikre retten til fritid for alle.  

Veilederen er tilgjengelig for alle som ønsker inspirasjon og veiledning til å gjøre sine fritidsaktiviteter mer inkluderende på prosjektsiden Barrierefrifritid.no. Barrierefri fritid er et prosjekt i regi av Unge funksjonshemmede, hvor aktivitetstilbydere kan sertifiseres og kickstarte arbeidet om å bli litt bedre på tilrettelegging. 

Les veilederen her!
Tromsø Idrettsråd

Aktivitetsguiden.no

Tromsø Idrettsråd lanserte den digitale aktivitetsguiden i november 2020. Nettsiden har som mål å fremme kunnskap og forståelse for hva deltakelse i idretten innebærer, og utgjør et verktøy for for inkludering i idretten i Norge. Plattformen utgjør samtidig en ekstra støtte for idrettsråd, aktivitetsledere, familier, offentlige institusjoner, kommuner og andre som ønsker å hjelpe flere barn til deltakelse i idrett.

Gå til nettside
En ung jente med hijab ler og smiler mens hun spiller fotball med andre unge jenter
Norges Idrettsforbund

Aktivitetsguiden i Oslo

“Aktivitetsguiden” er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Guidene snakker mange ulike språk, slik at det blir mer tilgjengelig for flere.

Gå til nettside
Logo: Aktivitetsguiden
Norges musikkkorps forbund

Ungdomsløftet

Fra 2024 tar Norges Musikkorps Forbund (NMF) et tiår langt sprang med Ungdomsløftet, med klare og konkrete mål:

“ Å øke engasjementet og mangfoldet blant medlemmene” 

Dette initiativet fokuserer på å støtte og utvikle korpshverdagen, både under øvelser og i det daglige. Ungdomsløftet innebærer en rekke spennende aktiviteter, designet for å engasjere og utvikle korpsene uten å påføre ekstra arbeid eller kostnader. Det gir korpsene en unik mulighet til å styrke seg gjennom seks målrettede tiltak, med besøk fra NMF som en integrert del av programmet. Dette løftet er NMFs svar på medlemmenes ønske om å vokse og forbedre seg, med sikte på å sikre langsiktig stabilitet og suksess

Les mer om Ungdomsløftet her!
Bildet hentet fra musikkkorps.no
Frelsesarmeen

ALLEMED - Inn i aktivitet

Inn i aktivitet er et prosjekt som retter seg direkte mot barn og familier som står lengst unna arenaene for organisert fritidsaktivitet – ofte på grunn av dårlig økonomi eller barrierer knyttet til lav integrering i samfunnet. Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, har prosjektet som mål å bidra til å identifisere og bygge ned barrierer for familiens deltakelse. Videre ønsker prosjektet å bidra til å styrke foreldrenes ferdigheter og mestringstro, samtidig som de tilbyr praktisk støtte, slik at de kan følge barna til fritidsaktiviteter og aktivt delta i det tilknyttede miljøet.

Les mer i prosjektet her
Illustrasjon: En sammenhengende hvit tegnet strek på blå bakgrunn utgjør kruseduller av en person som spiller fotball og en gitar
Skien kommune

Fritidsveiledere

Skien kommune har ansatt fem fritidsveiledere, plassert strategisk i sine bydeler. Ordningen med fritidsveiledere har blitt muliggjort gjennom en utvidelse av stillinger for ungdomsarbeidere på fritidsklubbene, personer som allerede har inngående kjennskap til det lokale ungdomsmiljøet.De spiller en nøkkelrolle for å tilrettelegge for at barn og unge kan begynne med organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsveilederne er ikke bare til stede i sine bydeler, men er også aktivt involvert i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)-møter, hvor de gir verdifull informasjon til foreldre og foresatte om tilgjengelige aktiviteter og støtteordninger. De gir også praktisk støtte ved å følge barn og unge til aktivitetene og hjelper familier med søknadsprosessen for kontingentstøtte. Videre sørger de for at barna har tilgang til nødvendig utstyr for å delta i aktivitetene.

Les mer om fritidsveilederne!‍
Flere personer rekker fram hendene, slik at de rører ved hverandre og viser samhold.
Bydelsfedre Norge

Åpen familiedag

Bydelsfedrene i bydel Alna i Oslo har i samarbeid med flere andre jobbet målbevisst for å gi foreldre mulighet til å besøke de lokale fritidsklubbene i Alna. Gjennom åpen familiedag på Lindeberg fritidsklubb og Trosterud fritidsklubb, med aktiviteter for barna og mulighet for foreldre til å bli bedre kjent, ønsker de å vise foreldre med lite kjennskap til klubbtilbudet om at klubbene er trygge og gode steder for barna deres.

Gå til nettside
Vaksdal kommune

Kommuneverter

Som en del av et prosjekt for folketallsvekst i Vaksdal kommune, har kommunen rekruttert frivillige kommuneverter som står klare til å hjelpe barn, unge og familier med å finne ut av det de ønsker å vite om livet i kommunen. Målet er å hjelpe flere barn, unge og familier inn i aktivitet - derfor belønnes kommunevertene med 1500 kr som de kan donere til en valgfri frivillig lokal aktør etter et “gjennomført oppdrag”.

Les mer
Foto: Kommuneverter Anna og Jørgen Bergo står foran en vegg av grønne planter og smiler til kamera med et lite barn i armene.

Velg et annet emne

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.