Bydelsfedre Norge

Åpen familiedag

Bydelsfedrene i bydel Alna i Oslo har i samarbeid med flere andre jobbet målbevisst for å gi foreldre mulighet til å besøke de lokale fritidsklubbene i Alna. Gjennom åpen familiedag på Lindeberg fritidsklubb og Trosterud fritidsklubb, med aktiviteter for barna og mulighet for foreldre til å bli bedre kjent, ønsker de å vise foreldre med lite kjennskap til klubbtilbudet om at klubbene er trygge og gode steder for barna deres.

Gå til nettside
Vaksdal kommune

Kommuneverter

Som en del av et prosjekt for folketallsvekst i Vaksdal kommune, har kommunen rekruttert frivillige kommuneverter som står klare til å hjelpe barn, unge og familier med å finne ut av det de ønsker å vite om livet i kommunen. Målet er å hjelpe flere barn, unge og familier inn i aktivitet - derfor belønnes kommunevertene med 1500 kr som de kan donere til en valgfri frivillig lokal aktør etter et “gjennomført oppdrag”.

Les mer
Foto: Kommuneverter Anna og Jørgen Bergo står foran en vegg av grønne planter og smiler til kamera med et lite barn i armene.
Frelsesarmeen

ALLEMED - Inn i aktivitet

Gjennom prosjektet «ALLEMED – Inn i aktivitet» jobber Frelsesarmeen aktivt med å nå ut til foreldre for å sikre barn og unges deltakelse på fritiden. De opplever at foreldreinkludering gjør seg spesielt gjeldende for deltakelsen fra barn i småskolealder, og jobber aktivt for å opplyse foresatte om hvilke positive konsekvenser og ringvirkninger, både på kort og lang sikt, deltakelse vil kunne ha for deres barn.

Les mer i prosjektets erfaringsrapport
Illustrasjon: En sammenhengende hvit tegnet strek på blå bakgrunn utgjør kruseduller av en person som spiller fotball og en gitar
Norges Idrettsforbund

Aktivitetsguiden i Oslo

“Aktivitetsguiden” er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Guidene snakker til sammen 18 ulike språk, slik at det blir mer tilgjengelig for flere.

Gå til nettside
Logo: Aktivitetsguiden
Tromsø Idrettsråd

Aktivitetsguide.no

Tromsø Idrettsråd lanserte den digitale aktivitetsguiden i november 2020. Nettsiden har som mål å fremme kunnskap og forståelse for hva deltakelse i idretten innebærer, og utgjør et verktøy for for inkludering i idretten i Norge. Plattformen utgjør samtidig en ekstra støtte for idrettsråd, aktivitetsledere, familier, offentlige institusjoner, kommuner og andre som ønsker å hjelpe flere barn til deltakelse i idrett.

Gå til nettside
En ung jente med hijab ler og smiler mens hun spiller fotball med andre unge jenter

Velg et annet emne

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.