Lørenskog kommune

Lørenskog Frivillighetsråd

Lørenskog Frivillighetsråd ble stiftet våren 2019 som følge av Lørenskog frivillighetspolitiske plattform. Rådet er et samarbeidsorgan mellom frivilligheten og kommunen og skal sørge for at kommunens frivillighetspolitikk ivaretar vekst og utvikling av frivilligheten i Lørenskog. Frivillighetsrådet er felles eie og skal sørge for at kommunen har kontakt med hele bredden av frivilligheten.

Rådet består av representanter fra ulike sektorer i kommunen og flere ulike frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Frivillighetsrådet arrangerer frivillighetskonferanse, kurs og opplæring i samarbeid med Lørenskog frivilligsentral, og er ansvarlig for Lørenskogs frivillighetspris.

Lørenskog kommune vant Frivillighet Norges pris som Årets Frivillighetskommune i 2020.

Gå til nettside
Foto: To mennesker står foran en solnedgang og legger armene sine sammen slik at de utgjør ett hjerte.

Velg et annet emne