Bergen Kommune

LIM - Lekser, Idrett, Mat

Lekser, Idrett, Mat (LIM) er et gratis tilbud for elever i 5.-7. klasse ved utvalgte skoler i Bergen kommune, som ligger i utfordrende levekårsområder. Prosjektet er et samarbeid mellom flere idrettslag og skoler, hvor elevene deltar i fysiske aktiviteter 3-4 dager i uken, inkludert en rekke idretter som turn, dans, friidrett, rugby, håndball og klatring. Skolene finansierer mat og leksehjelp, mens idrettslagene dekker lønn til instruktører, utgifter til haller, utstyr og renhold. Prosjektet støttes økonomisk av Bergen idrettsråd og Bergen kommune. Målet med LIM er å skape en sosial arena for fritidsaktiviteter hvor elevene opplever mestring, variasjon og samhold, samtidig som det bygger broer mellom barn og unge med ulik bakgrunn, og gir muligheten til å prøve ut forskjellige idretter.

Les mer her!
Hentet fra idrettsådet.no sine sider
Trondheim kommune

Utleira Idrettslag

Flere tiltak for inkludering av barn og unge

Utleira Idrettslag ønsker å engasjere hele bydelen for å skape et bedre skole- og oppvekstmiljø ved å styrke fellesskapet og omsorgen for hverandre gjennom å åpne opp idrettshuset som møteplass. Sammen besitter vi et vell av kompetanse.

I samarbeid med kommunen, privat næringsliv og ulike organisasjoner har idrettslaget implementert flere tiltak for inkludering, blant annet:

  • Matutlevering
  • Gratis treningsavgift
  • Gratis ekstra aktiviteter
  • Gjenbruk av utstyr og drakter
Les mer om tiltakene her!
Bergen

FYSAK – Lavterskeltilbud for egenorganisert aktivitet!

FYSAK Bergen tilbyr et sted å være aktiv og ha det gøy med andre barn og unge. Med tre anlegg lokalisert i Bergen  tilbyr FYSAK  et drop-in lavterskeltilbud for egenorganisert fysisk aktivitet. Ideen bak FYSAK er å tilrettelegge for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, bidra til å utvikle unge idrettsmiljøer og skape attraktive møteplasser for ungdommer. 

Aktivitetsnivået og utstyret er tilpasset barn fra 10 år og oppover. FYSAK er stedet der moro og bevegelse møtes. 

Les mer om utviklingen av tilbudet her:
Bildet hentet fra fysakbergen.no
Arendal

GAME - Sted for ungdomsaktiviteter!

GAME har nylig slått rot i Norge med et spennende mål:

Å bygge et GAME Streethouse i Arendal, som vil være startskuddet for lignende prosjekter i flere norske byer.

GAME Streethouse er et innovativt konsept, et fleksibelt bygg hvor ungdom kan utfolde seg med ulike aktiviteter som parkour, buldring, gatefotball, basketball, dans, gatekunst og musikk – akkurat når de selv har lyst til å droppe innom.

Ved at GAME Streethouse er at er brukerstyrt, gir det ungdommene eierskap og tilhørighet til stedet og miljøet, samtidig som det fungerer som et møtested der ungdom kan møtes og bare være sammen.

Les mer om prosjektet her:
Bildet hentet fra gamenorge.no

FUTT- fra klubbhus til aktivitetshus

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken har mottatt 7,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utviklingsprosjektet "Fra klubbhus til aktivitetshus". Prosjektet, som pågår fra 2023 til 2026, har som mål å oppgradere klubbhus og klubblokaler, samt utforske nye måter å bruke disse lokalene og uteområdene på for å tiltrekke flere brukere til fritidsaktiviteter.

Les mer om samarbeidsprosjektet her.
Illustrasjon fra idrettsforbundets nettside

Vestland fylkeskommune - Nyskapende aktivitetsanlegg

Nyskapende aktivitetsanlegg

Vestfold fylkeskommune har i samarbeid med  Agenda Vestlandet, en stiftelse under Sparebanken Vest, startet prosjektet nyskapende aktivitetsanlegg.  Prosjektet Nyskapende aktivitetsanlegg tar utgangspunkt i lokalmiljøene sine behov innen idrett og fysisk aktivitet, basert på medvirkning, bredt kunnskapsgrunnlag og bærekraftige løsninger.

Utviklingstrender viser nye fritidsvaner og ulik deltaking i fritidsaktiviteter. Mange unge slutter med organisert idrett i ungdomsårene . Så hvordan kan vi legge til rette for mer aktivitet, også for de som ikke finner sin plass i den organiserte idretten?

Les mer om prosjektet og de ulike fasene her:
Illustrasjon: Pir2 og LOCAL. Skakkeringen, Etne ungdomsskule. Nyskapande aktivt uteområde.
Ulstein kommune

Hvordan samarbeide med næringslivet og frivilligheten?

Ulstein kommune jobber aktivt for et godt samarbeid med næringslivet for å utvikle gratis sommercamp for barn og unge lokalt. Sparebanken Møre er hovedsponsor, men flere lag og foreninger støtter opp om sommercampen som arrangør og/eller stiller med instruktør. Ulstein kommune går ikke inn med konkrete penger, men stiller med lokale og ansatte til rådighet. Ungdommene i kommunen har medvirket rundt hvilke aktiviteter campen skal inneholde. Gratis sommertilbud for barn og unge i Ulstein er et resultat av et godt samarbeid på tvers lokalt av kommune, frivillighet, næringsliv og unge selv.

Les mer om sommercampen 2023 her!
Seks ungdommer står med ryggen til og hendene i været foran en soloppgang på et fjell, så vi ser bare omrisset av dem.

En bygd i byen - en møteplass i lokalsamfunnet

ULLERN BASKET VENNER

Ullern Baskets venner er en gruppe dedikert til å støtte klubben sin gjennom engasjement og inkludering. Ved å være både en støtte for Ullern Basket-klubben og en plattform for fellesskap og inkludering, skaper de en "bygd i byen" hvor alle kan møtes,  bidra og delta. Gruppen arrangerer sosiale møteplasser før kampene, som bringer folk sammen og bidrar til økt deltakelse både på og utenfor banen. Denne tilnærmingen styrker klubbens fellesskap og ressurser, og skaper en mer inkluderende opplevelse for spillere, støttespillere og lokalsamfunnet.

Finn ut mer om tiltaket her

Håkkihoder

Håkkihoder er et aktivitetstilbud som omgår krav til økonomi og foreldreinnsats. Håkkihoder er gratis, og barna kan låne alt nødvendig utstyr. Skøytetreningen foregår i AKS/SFO-tiden, og krever dermed ikke foreldreinnsats.

Prosjektet gjennomfører gratis skøytetrening for AKS/SFO barn i 1-4 kl i Grüner ishall, Løren ishall og Tønsberg ishall og over 620 barn fikk sesongen 2022/2023 20 økter hver på is.

Erfaringer fra Håkkihoder Grünerløkka, Løren og Tønsberg vil inngå i det videre arbeidet med å utvikle en samarbeidsmodell mellom skole, idrettslag og frivillighet for å rekruttere barn i organisert idrett. Ambisjonen er å utvikle en modell for rekruttering og inkludering som kan tas i bruk over hele landet, uavhengig av idrettsgren. Prosjektet vil pågå ut 2025.

Les mer om Håkkihoder her!
Logoen til håkkihoder - en tegning av en håkkispiller i fart
Lørenskog kommune

Lørenskog Frivillighetsråd

Lørenskog Frivillighetsråd ble stiftet våren 2019 som følge av Lørenskog frivillighetspolitiske plattform. Rådet er et samarbeidsorgan mellom frivilligheten og kommunen og skal sørge for at kommunens frivillighetspolitikk ivaretar vekst og utvikling av frivilligheten i Lørenskog. Frivillighetsrådet er felles eie og skal sørge for at kommunen har kontakt med hele bredden av frivilligheten.

Rådet består av representanter fra ulike sektorer i kommunen og flere ulike frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Frivillighetsrådet arrangerer frivillighetskonferanse, kurs og opplæring i samarbeid med Lørenskog frivilligsentral, og er ansvarlig for Lørenskogs frivillighetspris.

Lørenskog kommune vant Frivillighet Norges pris som Årets Frivillighetskommune i 2020.

Gå til nettside
Foto: To mennesker står foran en solnedgang og legger armene sine sammen slik at de utgjør ett hjerte.

Velg et annet emne

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.