BUA

BUA Utstyrsordning

Over hele landet finnes det utstyrsordninger hvor du kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. BUA heter mange av dem, Skattkammer, Frigo, Turbo eller Frilager heter andre. Utstyrsordningene eies og drives av kommuner, lag og foreninger som alle har et felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Verktøy og tjenester fra BUA gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å etablere og drifte et kvalitetsmessig godt tilbud, som ivaretar sikkerhet og personvern.

BUA-nettverket består av 152 utlånsordninger i 126 kommuner.

Gå til nettside

Velg et annet emne