Unge Funksjonshemmede: Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder

Plakat: Ulike ord for funksjonsnedsettelser i ulike farger. Funksjonsvariasjoner, nedsatt funksjonsevne, funkis, handikap, funksjonsnedsettelse, funksjonshemmet
"Det er mange ulike begreper i omløp og språket vårt forandrer seg hele tiden. (...) Gjennom språket har vi mulighet til å inkludere, ekskludere eller stigmatisere." -Barrierefri Fritid! En inkluderingsveileder
Hvordan sikre en barrierefri fritid for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

Unge Funksjonshemmede har i samarbeid med Frivillighet Norge og Redd Barna utviklet en inkluderingsveileder for frivillige, kommunale og private aktører som organiserer fritidsaktiviteter og legger til rette for møter mellom barn og unge på fritiden.

Målet med veilederen er å gjøre aktivitetstilbydere enda bedre rustet til å forhindre utenforskap blant barn unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Arbeidet er finansiert av Stiftelsen Sophies Minde og Kulturtanken.

“Unge må forstå at det er i samfunnet problemene og barrierene ligger, ikke hos den enkelte."

Økt fokus

Innbyggerundersøkelsen til det tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2019 viste at 20 prosent av befolkningen over 18 år har nedsatt funksjonsevne. Det tilsvarer nesten én av fem i Norge, som opplever å ha eller få en funksjonsnedsettelse i løpet av livet.

De siste årene har vi sett et økt fokus på alvoret av at barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer fratas mulighetene til å delta på fritiden sammen med venner. Unge Funksjonshemmede svarer på økt forespørsel fra aktivitetstilbydere om hvordan de kan sikre at deres aktiviteter er tilgjengelig for alle.

Sosiale barrierer for deltakelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelser risikerer ikke bare å møte på fysiske barrierer i ønsket om å delta på fritiden. Sosiale barrierer utgjør et vel så stort hinder, og må tas på alvor. Negative fordommer og forventninger basert på utseende eller hjelpemidler kan gjøre det vanskelig eller ubehagelig å ta del i et fellesskap. I Redd Barnas rapport "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser" kan du lese mer om sosiale barrierer og hvordan egne og andres holdninger kan bidra til utenforskap blant barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Inkluderingsveilederen til Unge Funksjonshemmede legger fokus på det å våge å spørre.

“Våg å spørre og snakke om det. Det kan være nok å involvere den enkelte tidlig, lytte til deltakeren, gjøre det til en rutine å spørre om tilretteleggingsbehov og velge lokaler som er tilgjengelige for alle."

Inkludering i ordinære tilbud

De fleste barn og unge ønsker å delta i fritidsaktiviteter sammen med sine venner. Mange kan likevel oppleve at fritidstilbudene som presenteres som tilgjengelig for dem er særtilbud, selv om de i mange tilfeller kan delta på ordinære arenaer med en form for tilpasning.

Unge Funksjonshemmede råder oss til å være proaktive og tenke på hva vi kan gjøre for å øke tilgangen til aktiviteter - både før og etter at unge med funksjonsnedsettelser melder sin interesse. Er du usikker på hva som trengs av tilpasning? Spør! Unngå å anta for mye på forhånd og la den enkelte få definere seg selv. Det viktigste er å skape et bevisst forhold til det, slik at barn og unge ikke føler seg fremmede eller til bry når de tar kontakt.

Onsdag 22. september inviterer Unge Funksjonshemmede, Frivillighet Norge og Redd Barna til digital lansering av inkluderingsveilederen.

Meld deg på Unge Funksjonshemmedes Facebook-arrangement.

Les hele inkluderingsveilederen her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer