NDFU: Hvordan inkludere barn og unge med flyktningbakgrunn?

Foto: Elin Herikstad ved Frelsesarmeen står på scenen og ønsker velkommen til årets første nettverkssamling
Elin Herikstad ved Frelsesarmeen ønsket velkommen til årets første nettverkssamling
Årets første møteplass for kunnskap- og erfaringsdeling på tvers av 35 barne- og ungdomsorganisasjoner

Vårens nettverkssamling for NDFU

Tradisjonen tro inviterte ALLEMED våre 35 samarbeidsorganisasjoner i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) til vårens nettverkssamling for en inspirerende formiddag med kunnskap- og erfaringsdeling på tvers av organisasjonene.

Fritidserklæringen for ALLE barn

Siden 2016 har organisasjonsnettverket NDFU arbeidet for å gi alle barn og unge mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale ressurser - i tråd med Fritidserklæringen.

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon og sier at alle barn har rett til hvile, lek og fritid, og til å oppleve og skape kunst og kultur.

Fritidserklæringen gjelder for alle barn i Norge. Det betyr også de som nylig har kommet til landet, og de som har vært her en stund. På vårens nettverkssamling fredag 13. mai delte organisasjonene av sitt arbeid med å inkludere barn og unge med flyktningbakgrunn.

Inkludering av barn og unge med flyktningbakgrunn

Etter utbruddet av krigen i Ukraina er det mange av oss som stiller seg spørsmål om hvordan vi kan sikre at barn og unge som kommer til Norge blir møtt og inkludert i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

De 35 barne- og ungdomsorganisasjonene som utgjør NDFU-nettverket var denne fredagen opptatt av å understreke viktigheten av at disse spørsmålene ikke begrenser seg til inkludering av barn og unge som nå kommer fra Ukraina.

Barn og unge er en mangfoldig gruppe bestående av mange ulike individer fra mange ulike nasjoner. Alle er forskjellige; med ulike personligheter, ulike erfaringer og interesser. Barn og unge med fluktbakgrunn er først og fremst barn og unge.

Den viktige fritidsarenaen

Det vi vet sikkert er at møteplasser er viktig for å bygge vennskap og bli kjent - og fritidsarenaen er en av de viktigste inkluderingsarenaene vi har.

Barn og unge kan være utrygge når de kommer til et nytt land, det kan derfor være en stor trygghet  å kunne fortsette med noe du har drevet med i hjemlandet for å kunne kjenne seg selv igjen på et nytt sted. Dette gjelder ikke utelukkende for barn og unge - men for hele familien. Det er viktig å ta med seg familieperspektivet inn i arbeidet man gjør og å inkludere hele familien i kjente hverdagsaktiviteter.

Verdifull kunnskapsdeling

Julia Wong fra Redd Barna på NDFU-nettverkssamling

På vårens nettverkssamling fikk vi blant annet høre om hvordan organisasjonene jobber med inkludering av barn, unge og deres familier med fluktbakgrunn, og hvordan de sikrer at barn og unge får et godt første møte med fritidsaktiviteter i Norge.  

Røde Kors delte av sine erfaringer med å mobilisere distriktene og understreket viktigheten av å lytte til og kommunisere godt med både ansatte og frivillige i ytterste ledd.

Redd Barna fortalte om deres arbeid med å ansvarliggjøre frivillige gjennom obligatoriske kurs og kunnskapsheving for å kvalitetssikre menneskene og arbeidet.

MIR (Mangfold, Integrering, Respekt) fortalte om prosjektet “Min første fritidsaktivitet” og viktigheten av godt samarbeid mellom kommune og frivillighet for å sikre målrettet arbeid med inkludering av barn og unge.

Statssekretær lover ny signering av Fritidserklæringen

Statssekretær Nancy Herz om Frivilligheten som inkluderingsarena

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Nancy Herz delte sin tillit til frivilligheten som inkluderingsarena. Ofte kan de av oss med fluktbakgrunn oppleve manglende tillit til myndighetene i våre hjemland, men kan oppleve større tillit til sivilsamfunnet. På denne måten er frivillighetens rolle desto viktigere i møte med de av oss som er ny i Norge.

Herz delte av regjeringens satsinger for å støtte opp under frivillighetens innsats. I revidert statsbudsjett bevilger regjeringen om lag 185 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Ytterligere 30 millioner innvilges frivilligheten for å bedre kunne arbeide for å inkludere flyktninger fra Ukraina.

Statssekretær kunne også dele den gledelige nyheten om at Fritidserklæringen fra 2016 er oppe for ny signering! Fritidserklæringen understreker at vi alle er avhengige av å samarbeide med hverandre for å nå vårt felles mål om å gi alle barn og unge mulighet til å delta i en fritidsaktivitet og å bli inkludert i samfunnet.

Vi frem til nok en samling med NDFU-nettverket til høsten og ønsker alle organisasjoner og kommune lykke til med det viktige arbeidet!

Lurer du på hvem organisasjonene i NDFU er og hva de jobber med? Les mer her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.