ALLEMED ung: Ungdomsmedvirkning for inkludering

Foto fra ALLEMED-konferansen: Fire ungdommer sitter klar til sofaprat med konferansier og smiler mot kamera
Fra venstre: Selma Stavland Meling (16) og Eirik Nitter (15) fra Bømlo elevråd, Matin Nazari (16) og Ingvild Langås Hvalen (17) fra Løren Ungdomscrew i Oslo
Vi har sjekket med ekspertene; dette er det ungdommer selv mener må til for at alle skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet

Hva mener ungdommer selv?

Gjennom høst og vinter 21/22 har ALLEMED gjennomført piloteringen av ALLEMED - av og for unge: Tilpassede ALLEMED-verktøy av og for unge.

Totalt fem ungdomsgrupper fra ulike deler av landet har testet og evaluert verktøy og arbeidsmodell, og kommet frem til hva de mener må til for å sikre at alle unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet der de bor.

På ALLEMED-konferansen 2022 overrakte ungdommene sine råd til barne- og familieminister Kjersti Toppe, før fire av ungdommene møttes til en sofaprat med konferansier Tinashe Williamson.

Les mer om piloteringen her →

Konkrete råd og løsningsforslag

Årets ALLEMED-konferanse ble åpnet av ungdomsgruppene fra piloteringen. Fra scenen delte 8 ungdommer fra Oslo, Bømlo, Lødingen, Hammerfest og Møre og Romsdal sine løsningsforslag med nærmere 800 digitale og fysiske deltakere, deriblant barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Av totalt 39 løsningsforslag som har kommet fram under ALLEMED-samlinger av og for unge, er det spesielt 6 punkter som vi allerede nå ser at går igjen - uavhengig av demografiske forskjeller.

  1. Transport og bedre kollektivtilbud
  2. Utstyrsordninger og byttedager
  3. Økonomiske støtteordninger
  4. Flere lavterskel- og breddetilbud
  5. Åpne møteplasser
  6. Foreldreinkludering og informasjonsarbeid

Se åpningsinnlegget fra ungdommene her!

Erfaringer fra piloteringen

Gjennom piloteringen har ungdommene gitt avgjørende innspill til utforming og tilpassing av verktøy og arbeidsmodell. Målet med piloten har vært å utvikle et tilpasset og konkret ALLEMED-verktøy som skal bidra til reell ungdomsmedvirkning og inkludering i fritidsaktiviteter.

Læringsutbytte for ungdommene

Ungdommene i medvirkningspiloten forteller at de har lært mer om at ikke alle har de samme mulighetene til å delta på fritidsaktiviteter. De snakker om et usynlig problem man ikke ser så godt, men som likevel finnes, som flere ikke hadde reflektert over tidligere.

“Vi fikk øyene opp for problemene, for det finnes så mange problemer uten at man har vært klar over det”. - Gutt, 17 år

Ungdommene poengterer at arbeidsmodellen ALLEMED er en god måte å løfte unges meninger til “noen som kan gjøre noe med det” og understreker samtidig at det var en trygg, lærerik og gøy metode.

Flere av ungdommene var enige om at det var viktig å ha en trygg voksenperson med på laget; som kunne støtte og hjelpe dem med ting de lurte på underveis, og som kunne bistå i videreformidlingen av deres løsninger og idéer. Flere av ungdomsgruppene mente det var viktig at en voksen fikk ha hovedansvaret, men at de selv ville ha friheten til å gjennomføre ALLEMED-samlingen på sine premisser.

Ekspertgruppen på ALLEMED-konferansen

Fire ungdommer fra piloten ble under ALLEMED-konferansen 2022 invitert til en sofaprat om medvirkning med konferansier Tinashe Williamson.

Selma (16) og Eirik (15) fra Bømlo elev- og ungdomsråd fortalte at de gjennomførte en ALLEMED-samling i vinter og synes det var fint å se hvordan andre ungdommer engasjerer seg og bryr seg, selv om ikke alle kunne like mye om deltakelse i fritidsaktiviteter fra før. På samlingen prøvde de å finne konkrete løsninger for å gjøre det bedre å være ungdom i Bømlo.

Matin (16) og Ingvild (17) fra Løren Ungdomscrew i Bydel Bjerke og Grünerløkka i Oslo planlegger å gjennomføre en ALLEMED-dugnad på en lokal ungdomsskole i løpet av våren, men har opplevd litt utfordringer med å komme inn på skolen og å formidle det de ønsker å gjøre, mye på grunn av covid-19-pandemien.

Alle fire ungdommer reflekterer over viktigheten av sin egen stemme og synes det er bra at de blir lyttet til. Selma og Ingvild sier de begynner å bli mer klar over at ungdoms meninger teller og blir lyttet til, men at det ikke alltid er like lett å ta innover seg eller å tro at man blir tatt på alvor når man er under 18 år. Avslutningsvis oppfordrer Eirik de voksne seerne til å inkludere ungdommen i avgjørelser som angår dem.

Se hva Selma (16), Eirik (15), Mattin (16) og Ingvild (17) tenker om medvirkning og hvordan det har vært å være del av ALLEMED her!

Strukturert og målrettet prosess

Etter gjennomføringen av egne ALLEMED-samlinger for unge, ble ungdommene fra Bømlo og Lødingen kommune invitert inn på  ALLEMED-dugnad med kommunalt ansatte, lokal frivillighet og prosessleder fra ALLEMED. På dugnaden fikk de løfte sine løsninger og idéer til stor iver fra de voksne deltakerne.

Ungdom Mats Rissmann-Bredesen var med på å presentere de unges forslag og løsninger på ALLEMED-dugnaden i Bømlo og forteller:

“Det var eit veldig bra opplegg, og kjekt at dei vaksne får sjå kva me driv med i ALLEMED. Til og med ordføraren var her og var med på det me sa. Det var mykje engasjement, og eg har trua på at det kan skje noko fordi dei vaksne støttar oss og har lyst til å hjelpa oss”. - Mats, 16 år

Bømlo og Lødingen kommune valgte å satse på flere av løsningene som ble presentert.  Lødingen kommune valgte å gå for fire av ungdommenes løsninger som ble presentert av ungdomsrådet selv, og Bømlo kommune skal blant annet iverksette en “byttedag” etter ønske fra ungdommene. Tidligere ALLEMED-samarbeidskommune Hammerfest har også invitert ungdomsrådet til kommunestyremøte for å løfte sine løsninger og idéer.

Ved å ha en målrettet prosess og en tydelig plan for hvordan ungdommenes løsningsforslag skal videreformidles anses som en stor fordel. Det må være tydelig for ungdommene hva som er målet med å gjennomføre samlingen, at deres meninger blir tatt på alvor og kan gjøres noe med.

Nøkkelfaktorer for et godt medvirkningsarbeid

Under årets ALLEMED-konferanse fikk vi også høre fra prosjektleder Ungdomsledelse i  Ungdom og Fritid, Linn Hattvang, om hvordan man kan sikre gode medvirkningsprosesser med ungdom.

I arbeidet med å tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser og for å kunne dra nytte av resultatene, mener Hattvang at vi må ta utgangspunkt i de tre R’ene; relasjon, ressurs og relevans. Kjerneverdiene henger sammen og må jobbes med parallelt.

Relasjon

Relasjoner og tillit er viktig for å kunne jobbe godt med medvirkning. Hattvang forteller at relasjoner ofte er noe man går glipp av i kommunale medvirkningsarbeid, men påpeker samtidig at relevant kompetanse fra voksne tilretteleggere i fritidsaktiviteter kan være av stor verdi inn i dette arbeidet.

Ressurs

Kompetanse, kunnskap og troen på at man har noe å bidra med, er en forutsetning for god medvirkning. Ressurs handler om å stimulere til deltakelse og engasjement og å legge til rette for at ungdommer skal utvikle ferdigheter og kompetanser. For å gjøre det, sier Hattvang, trenger vi kunnskap om den enkelte ungdommen som vi tilegner oss gjennom relasjon og tillit.  

Relevans

Relevans handler om å være et relevant tilbud for ungdommen. For fritidsklubber og andre aktivitetstilbud handler dette blant annet om å skape attraktive tilbud og rekruttere ungdom til klubben. For medvirkningsprosesser i regi av andre virksomheter i kommunen vil dette kanskje handle mer om at ungdommene ser nytten av sin egen deltakelse, at de opplever å bli hørt og at prosessene bidrar til konkrete og positive endringer i eget oppvekstmiljø.

Se opptak av innlegget til Linn Hattvang i Ungdom og Fritid her!

Veien videre

I kommende prosjektperiode vil ALLEMED fortsette arbeidet med å innhente innspill og tilbakemeldinger fra ungdomsgruppene frem mot ferdigstillelse av medvirkningsverktøyet våren 2022.

Verktøyet vil, etter tilbakemeldinger fra ungdommene, i første omgang gjøres tilgjengelig i digitalt format på en egen nettside for ungdom med ressurser og informasjon. Verktøyet vil bestå av en kjøreplan med aktuelle caser/oppgaver, en guide for samlingen og  ulike PowerPoint-presentasjoner. Verktøykassen for ungdom skal på sikt suppleres med beskrivende videoer med mer.

Ønsker du å vite mer om de ulike løsningsforslagene fra ungdommene, eller er du nysgjerrig på medvirkningsverktøyet? Send oss en e-post!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.