Vi har fått finansiering!

Foto: Oransje og hvite ballonger mot blå himmel.
Foto: Felipe Santana (Unsplash)
Som mange andre har vi ventet i spenning på nyheter fra Bufdirs Tilskudd til inkludering av barn og unge. Vi gleder oss over å kunne dele med dere at ALLEMED har mottatt treårig finansiering ut 2024!

ALLEMED videreføres i 3 nye år

Mye har skjedd siden ALLEMED så lyset for første gang i 2016. Det hele startet hos frivilligheten og et ønske om å styrke samhandling og samarbeid på tvers for å motarbeide utenforskap og fattigdom blant barn og unge.

Med 35 barne- og ungdomsorganisasjoner i ryggen har ALLEMED inngått samarbeid med hele 87 kommuner siden høsten 2018! Enda flere kommuner, organisasjoner og ungdommer har gjort seg kjent med verktøyet og gjennomført sine egne ALLEMED-dugnader på egenhånd.

"ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan det er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringer som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter." - Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Vi åpner for nye samarbeid i Frivillighetens år 2022

I selveste Frivillighetens år 2022 ønsker NDFU å samarbeide med 15 nye kommuner om å ta i bruk ALLEMED-verktøyet og til å gjennomføre lokale ALLEMED-dugnader! Vi håper din kommune ønsker å være en av disse!

Hensikten med dugnaden er å skape felles bevissthet om barn og unges barrierer for deltakelse, og å komme frem til konkrete handlinger for å motvirke utenforskap og fattigdom blant barn og unge. Alle kommunale postmottak vil om kort tid motta en offisiell invitasjon til å inngå et samarbeid med oss.

Vi tilbyr:

  • Veiledning i planlegging av ALLEMED-dugnad og ALLEMED-samling av og for unge
  • Tilgang til egne ALLEMED-verktøy for å styrke barn og unges medvirkningsmuligheter
  • Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfaren prosessleder 
  • Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og økonomiske barrierer for deltakelse i fritidsaktivitet
  • Oppfølging i etterkant av ALLEMED-dugnad og tilgang til et bredt nettverk av kommuner og organisasjoner for erfaringsutveksling, tips og råd
  • Invitasjon til ALLEMED-konferansen 2023

Ta kontakt med oss →

Fyll ut interesseskjema for kommuner →

Nyheter fra ALLEMED i 2022

ALLEMED ung!

Gjennom høst og vinter 2021/2022 har ALLEMED samarbeidet med 5 grupper med ungdom om å utvikle et helt nytt sett ALLEMED-verktøy av og for unge selv - denne våren skal verktøysettet endelig lanseres!

ALLEMED ung er et samtaleverktøy for unge som skal bidra til å styrke barn og unges medvirkningsmuligheter i kommuner og frivillige organisasjoner. Gjennom oppgaver og veiledningsmateriell ønsker vi å legge til rette for at flere barn og unge involveres i arbeidet med deres egen fritid og mulighetene for å delta.

ALLEMED ung er aktuelt for ungdomsråd og -utvalg, så vel som skoleklasser, lag og deltakere på fritidsklubb!

Nasjonalt Norgeskart

Om kort tid vil vi lansere vårt digitale norgeskart som viser en oversikt over hvordan kommuner jobber med barn og unges fritid lokalt, i tråd med Fritidserklæringen.

Kartet baserer seg på et indikatorsett utarbeidet i samarbeid med kommuner og organisasjoner, med utgangspunkt i ALLEMED sin sjekkliste for kommunens arbeid med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Indikatorsettet vil sendes alle kommuner i form av en årlig spørreundersøkelse. Følg med!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.