Takk for innsatsen i 2021!

Foto: Prosjektleder i ALLEMED, Erika Wollner, leder en ALLEMED-dugnad i Bømlo kommune med et smil. Bilde av Vestland Media
Prosjektleder i ALLEMED, Erika Wollner, ledet en ALLEMED-dugnad i Bømlo kommune tidligere i høst. Foto: Vestland Media
Prosjektperioden for 2021/2022 går mot slutten for ALLEMED, men for mange av våre samarbeidskommuner er arbeidet nettopp kommet i gang!

16 kommuner - 50 konkrete idéer

I løpet av høsten har ALLEMED besøkt 12 ulike kommuner over hele landet og bistått i gjennomføringen av en ALLEMED-dugnad. Ulstein, Klepp, Øvre Eiker og bydel Alna i Oslo kommune planlegger for sine dugnader i starten av 2022.

ALLEMED-kommunene gjør seg nå klare for å jobbe for realiseringen av de konkrete tiltakene som lokalsamfunnet har blitt enige om at må til for å inkludere alle barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter. Mange av idéene går igjen på tvers av kommuner, mens andre har tatt et dypdykk i mer lokale utfordringer.

Foto: Vestland Media

Landsdekkende fokus på fattigdom og utenforskap

2021 har vært nok et krevende år på mange måter. Nye runder med nedstenging, sosial distansering og avlyste aktiviteter for barn og unge har forverret situasjonen til mange barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Heldigvis vet vi at det finnes mange sterke ressurspersoner og initiativtakere rundt om i landet, som utrettelig jobber for å sikre barn og unges rett til arenaer hvor de kan møtes og oppleve mestring og sosiale fellesskap.

Felles innsats for inkludering

På nasjonalt nivå ser vi at det fremdeles er tre hovedpunkter som trekkes frem på tilnærmet alle våre møteplasser. Transport, informasjon om aktiviteter og støtteordninger, og behovet for at frivilligheten får presentere sine aktiviteter for barn og unge er det som oftest har blitt nevnt.

Både Nesodden, Vaksdal, Rollag, Drammen ved kommunedel Strømsø, Bømlo, bydel Frogner i Oslo, Lødingen, Sola og Øyer kommune har trukket frem minst ett av disse punktene på sine ALLEMED-dugnader i år. Samtlige kommuner har også gode, gjennomførbare idéer til hvordan disse utfordringene kan løses.

Transportordninger

Deltakerne på dugnad i Lødingen og Tydal kommune snakket mye om hvordan informasjon om aktiviteter og potensiell transport ikke nødvendigvis er nok for å få alle med. Viktigheten av å invitere hverandre ble løftet, og at vi må innarbeide gode rutiner for å snakke om samkjøring på ulike arenaer. Samkjøring ble også trukket frem som én av tre konkrete idéer i Bømlo kommune.

Øyer kommune ser på mulighetene for å bruke en “Aktivitetsbuss” til transport av barn og unge på ettermiddag/kveldstid. Denne bussen brukes allerede til transport av pensjonister på dagtid. De løftet et samarbeid med frivilligheten for å drifte tilbudet som aktuelt.

Hemsedal kommune ser viktigheten av å forbedre transporten lokalt. De har fra før ALLEMED-dugnaden bestilt inn to 9-setere som skal brukes av kommunen. De ønsker å jobbe mot å gi barn og unge som trenger det, muligheten til å benytte seg av disse. De kalte idéen “Bygdebil”, hvor frivillige kunne kjøre. De løftet også det å ta i bruk “haikebenken” i sentrum, som er en benk man kan sitte på hvis man trenger skyss. Det kan informeres om at ungdommer muligens kan benytte seg av denne.

Informasjon om aktiviteter og støtteordninger

De siste årene har stadig flere fått øynene opp for verdien av en god aktivitetsoversikt. Det er likevel ikke alltid like lett å velge riktig plattform, sørge for god nok informasjon og samtidig holde den oppdatert, samt sørge for at den tas i bruk.

Sola kommune er allerede i gang med å utvikle en aktivitetsoversikt i samarbeid med både lag og foreninger, samt barn og unge selv. Under dugnaden løftet deltakerne viktigheten av at informasjonsportalen også inneholder en oversikt over lokale støtteordninger, både de kommunale og de som frivilligheten selv er i regi av. Det ble foreslått at kommunen bør ha ansvar for å jevnlig sende ut et skjema som hvert lag og forening fyller ut, at informasjonen på siden bør være tilgjengelig på flere språk, og at oversikten kan inneholde videosnutter som presenterer de ulike aktivitetene nærmere. Vaksdal kommune er også opptatt av at en oversikt over støtteordninger må finnes på samme sted som en aktivitetsoversikt.

ALLEMED oppfordrer alle aktører til å inkludere følgende informasjon i en aktivitetsoversikt:

  • Tid og sted
  • Kostnader
  • Nødvendig utstyr og hvor man eventuelt kan låne utstyr
  • Støtteordninger for kontingent, medlemsavgift og utstyr
  • Kontaktperson
  • Tilretteleggingsmuligheter for barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Les mer om våre tips til en god aktivitetsoversikt i ALLEMED-håndboken her.

Aktivitetsmesse

Åpen dag, frivillighetsmesse, “vi-dag”, åpen hall… Kjært barn har mange navn. Mange frivillige lag og foreninger i våre samarbeidskommuner har gitt en tydelig oppfordring til kommunen om å tilrettelegge for arrangementer hvor lag og foreninger får presentere sine aktiviteter for både barn, ungdom og foreldre.

Rollag ønsker å arrangere fritidsmesse i starten av hvert skoleår, som kan avholdes i skolegården slik at alle barn og unge får muligheten til å delta. Idéen er at alle frivillige lag og foreninger kan møte opp og vise hvilke tilbud som finnes i kommunen. I tilknytning til fritidsmessen, ønsker de også å gi muligheter for en gratis prøveperiode hvor de unge ikke trenger å melde seg inn.

Sola kommune så til hvordan kommunens idrettsråd tidligere har arrangert sine idrettsmesser. Kommunen ønsker å legge “vi-dagen” til frivillighetens år, og samtidig benytte anledningen til å fortelle besøkende foreldre om viktigheten av å være frivillig, hva det innebærer og hvordan man kan melde seg.

Foto: Vaksdal kommune noterte alle sine idéer på det digitale verktøyet Padlet under sin ALLEMED-dugnad i oktober i år.
Vaksdal kommune hadde mange gode idéer under sin ALLEMED-dugnad i oktober i år.

ALLEMED opplever at mange kommuner møter de samme utfordringene og ønsker å styrke samme områder av inkluderingsarbeidet. Derfor oppfordrer vi kommuner til å ta kontakt med hverandre for å dele sine erfaringer og bistå hverandre i arbeidet. Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre samarbeidskommuner? Send oss en e-post!

Tilbake til alle nyheter

Les mer