Våre samarbeidskommuner 21/22

Plakat: Barn tautrekker. Tekst: ALLEMED-kommuner 2021/2022, sammen om å nå fritidserklæringens mål
Høstens dugnadsturné er i gang! 14 nye kommuner har tatt steget for å få alle med!

Høsten er den travleste prosjektperioden for ALLEMED. Søknader behandles, samarbeid inngås og planleggingen av høstens dugnadsturné er i gang for fullt.

Tidligere i vår mottok alle kommuner over hele landet en invitasjon til samarbeid med oss. Responsen har vært mer enn god!

Nye samarbeid

Hittil har 14 kommuner sikret seg plass som årets ALLEMED-kommuner. Vi ønsker dem velkommen på laget med over 70 tidligere samarbeidskommuner som alle har sagt seg villig til å prioritere kommunens barn og unge og deres rett til å delta på fritiden!

Målet med dugnaden

Målet med samarbeidet er å gjennomføre en ALLEMED-dugnad der kommunens førstelinjetjeneste, som møter barn, unge og familier, kommer sammen med lokal frivillighet og beslutningstakere for en målrettet diskusjon om barns rett til fritid og barrierer for deltakelse i organisert fritidsaktivitet. Resultatene, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere disse.

Under dugnaden benytter vi oss av ALLEMED-verktøyet som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi som barriere. Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon. ALLEMED-verktøyet er i tråd med Fritidserklæringens tydelige oppfordring til styrket samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.

Se våre dialogverktøy her og ta del i dugnaden, du også!

Til våre samarbeidspartnere tilbyr vi:

  • Veiledning i planleggings- og rekrutteringsfasen til ALLEMED-dugnad
  • Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfarne prosessledere 
  • Oppfølging i etterkant av gjennomført ALLEMED-dugnad
  • Et bredt kontaktnettverk av kommuner og organisasjoner for verdifull erfaringsutveksling, tips og råd
  • Invitasjon til ALLEMED-konferansen 2022

Fikk du ikke med deg årets invitasjon? Det kommer en ny mulighet - hold deg oppdatert!

Ta kontakt med oss

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tilbake til alle nyheter

Les mer