Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Last ned papirversjon

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i fritidsaktiviteter som de selv har valgt, der de kan dyrke sine interesser sammen med jevnaldrende.

I familier med dårlig råd er det færre barn som deltar i fritidsaktivitet enn i øvrige familier. Når familiens økonomi blir en barriere for deltakelse, påvirker det barns mulighet til å ta del i aktiviteter og fellesskap der barnet kan oppleve trivsel, mestring og tilhørighet.

For å skape muligheter for at flere barn og unge får bli med i fellesskapet på fritiden, må kreftene i kommunen samarbeide godt på tvers, og gjerne sammen med frivilligheten.

Bli med, og få ALLEMED.

Hva er ALLEMED?

ALLEMED er et dialogverktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Dette verktøyet er utviklet for bruk i kommunen, og brukes for å skape dialog og finne løsninger for å få alle med. Et tilsvarende verktøy finnes også for frivilligheten.

ALLEMED er laget av Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Bruksanvisning

Kortene du holder i hånden er laget for å sette i gang samtaler om følgende fire tema:

Hva gjør vi bra? Hva er vi stolte av at vi gjør allerede i dag for å sikre at barn og unge deltar i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi?

Hvem er vi til for? Velg en av personene som er beskrevet, eller “lag” din egen person, og svar på spørsmålene.

Veier inn i fellesskapet: Hvordan kan kommunen legge til rette for at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi?

Konkret idé: Gå fra tanke til konkret idé og handling.

Hva gjør vi bra?

Mest sannsynlig har dere allerede tatt smarte grep og kloke beslutninger som bidrar til at barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. På dette kortet ønsker vi å løfte frem disse gode erfaringene.

Samtal i par (3 minutter) om:

Notér konkrete historier og stikkord på baksiden av kortet.

Hvem er vi til for?

Hvordan kan vi bidra til at barn får mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi?

På de oransje kortene som følger finner dere åtte beskrivelser av barn i ulike situasjoner som kan ha nytte av en form for oppfølging.

Dersom ikke du synes at noen av personkarakteristikkene treffer, eller dere ønsker å ta utgangspunkt i en person i lokalmiljøet dere ønsker å hjelpe, kan dere “konstruere” deres egen person. Bruk i så fall det siste kortet som er tomt.

Illustrasjon: Per 10 år sitter foran en datamaskin

Pers mamma er ufør, og er mye syk. Far jobber skiftarbeid. Hans yngre søsken krever mye oppmerksomhet. Familien har trang økonomi, og lite nettverk rundt seg.

Etter skoletid forsvinner Per inn på rommet foran PC-skjermen. Han har lite erfaring med fritidsaktiviteter, men henger med klassekamerater over nett hvor de spiller sammen.

Interesser: Dataspill, programmering

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for Per å få delta i en fritidsaktivitet han liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Amina 14 år står med rosa hijab

Bor sammen med hjemmeværende mor og søsken. Hun tilbringer fritiden hjemme, har få venner og er redd for å gjøre feil når hun er med folk hun ikke kjenner. Øvrig familie har ingen erfaring med fritidsaktiviteter og er skeptisk til at hun deltar på aktiviteter som ikke er knyttet til skolen.

Interesser: Tegning, maling

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for Amina å få delta i en fritidsaktivitet hun liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Torbjørn 16 år står med armer i kryss

Bor alene med mor som har to jobber. Har mye fravær på skolen, henger ofte på senteret med eldre gutter. Vært i kontakt med utekontakt og politi på grunn av hasjrøyking.

Torbjørn er fysisk sterk, og trente mye karate da han var yngre. Han har lyst til å bli med på karate igjen, men aktiviteten er lagt ned.

Interesser: Kampsport, motorsport

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for Torbjørn å få delta i en fritidsaktivitet han liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Sandra 11 år holder en håndball

Sandra elsker håndball. Nå skal laget delta i minicup, og medlems- og treningsavgiften har gått opp. Sandra vet at foreldrene ikke har råd til å betale. I stedet for å fortelle det til noen, vurderer hun heller å slutte.

Treneren har skjønt at familien har dårlig råd, men klubben har ikke mulighet til å dekke Sandras utgifter.

Interesser: Håndball

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for Sandra å få delta i en fritidsaktivitet hun liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Oscar 8 år står med hender i bukselommer

Familien til Oscar mottar sosialstøtte, og saksbehandler har ordnet med støtte til å dekke en fritidsaktivitet for Oscar.

De voksne er enig om at Oscar skal gå på orientering, fordi det er billig. Oscar selv hater all løpingen og drømmer om å spille gitar. Han vet at foreldrene har lite penger, og er redd for å si at han ikke trives.

Interesser: Musikk og lage ting

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for Oscar å få delta i en fritidsaktivitet han liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Alex 6 år løper med en fiskestang

Alex går i speideren og synes det er veldig gøy å være ute og klatre i trær. Han bor sammen med storesøster og mor. Mor er aleneforsørger og har lite nettverk rundt seg. Søsteren til Alex er i avlastningshjem annen hver uke. De ukene søsteren ikke er i avlastningshjem, har ikke mor tid til å kjøre Alex til speideren.

Interesser: Friluft, klatring

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det få dersom Alex ikke får fortsette i speideren?

Hvordan oppdager vi at barn er på vei ut av fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Guri 14 år sitter i rullestol og tekster på mobil

Guri har ryggmargsbrokk og sitter i rullestol. Hun bor sammen mor og søster. Fordi mor jobber lange dager, er barna mye hjemme alene og Guri føler et stort ansvar for søsteren. Søsteren går på korps to ganger i uka og Guri følger henne. Hun drømmer selv om å spille tverrfløyte, men hun vet at korpset øver i musikkrommet i skolens andre etasje. På skolen finnes det ikke heis. I stedet venter Guri utenfor og hører på musikk fra mobilen.

Interesser: Musikk, teater

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha at Guri ikke får delta på fritidsaktiviteten hun selv liker?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktiviteten som er i tråd med deres interesse, på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Nora 15 år holder en bok

Nora er veldig glad i å synge i kor, men synes det har begynt å bli litt kjedelig. Hun har mange gode idéer til hvilke sanger de kan synge, men det virker som om det kun er de voksne som bestemmer hva de skal øve på. Hun vet om et annet kor der ungdommene får velge hva de skal synge, men det blir for dyrt for familien til Nora. Hun er usikker på om hun ønsker å være med videre hvis koret bare fortsetter å synge de gamle sangene.

Interesser: Sang, sosiale medier

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha at Nora ikke får delta på fritidsaktiviteten hun selv liker?

Hvordan oppdager vi at barn er på vei ut av fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Illustrasjon: Anonym person med teksten navn: alder: ved siden

Kort beskrivelse av personen:

Interesser:

Spørsmål

Hvilke ringvirkninger kan det ha for NN å få delta i en fritidsaktivitet hen liker sammen med jevnaldrende?

Hvordan oppdager vi at barn ikke deltar på fritidsaktivitet på grunn av familiens økonomi?

Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?

Veier inn i fellesskap

Dere har nå hatt en samtale om verdien av å delta og hvordan fange opp de som faller utenfor. Kanskje har dere fått noen aha-opplevelser, kanskje noen nyttige påminnelser. Det neste er å føre samtalen til handling.

Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge i vår kommune får delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi?

Skriv ideene på baksiden av kortet.

Konkret idé

Velg den av ideene som dere har mest tro på for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter i vår kommune. Konkretisér ideen under og på baksiden av kortet:

Kort beskrivelse av ideen:
Kort beskrivelse av ideen:
Kort beskrivelse av ideen:

Hva er det aller første skrittet (tlf, mail, samtale) som kan hjelpe ideen i gang? Hvem tar ansvaret?

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.