ALLEMED har fått finansiering!

Foto: Jente blåser konfetti mot kamera
Foto: Hugo Ruiz
Vi gleder oss over å ha fått innvilget finansieringsmidler for inneværende prosjektperiode ut februar 2022!

ALLEMED finansieres av Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, en tilskuddsordning i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Økonomi som barriere for deltakelse omfatter både kostnader og sosiale barrierer som kan sees i sammenheng med økonomi, slik som statuspress, rekrutteringsmekanismer og universell utforming. Gjennom ALLEMED-dugnader i over 70 kommuner har vi opparbeidet oss kunnskap om hvor skoen trykker i norske kommuner, og hvilke innsatsområder som bør styrkes for å sikre inkluderingen av alle barn og unge - uavhengig av familiens økonomi, funksjonsevne og sosiale bakgrunn. Erfaringene tar vi med oss videre i prosjektperioden 2021-2022!

Innvilget tilskudd fra ordningen betyr at vi går videre med våre planer om:

  • 20 nye kommunesamarbeid med gjennomføring av ALLEMED-dugnad?
  • 10 nye organisasjonssamarbeid
  • 5-6 piloteringer for ALLEMED-verktøy for og av barn og unge
  • Utviklingen av et digitalt, nasjonalt norgeskart som viser i hvilken grad kommuner arbeider i tråd med Fritidserklæringen
  • Distribusjon og implementering av ALLEMED-håndboka
  • Arrangere ALLEMED-konferansen 2022!

ALLEMED løfter unges stemmer

Et av våre nye satsninger er å legge til rette for at unge kan medvirke i saker som handler om deres deltakelse i fritidsaktiviteter. "ALLEMED-verktøy for og av barn og unge" lar ungdom prøve ut, spille inn og revidere verktøyene vi har i dag. Dette skal bidra til at unge senere enkelt kan dra nytte av våre verktøy for å diskutere deltakelse i fritidsaktiviteter og komme med løsninger som kan leveres videre til sin kommune, skole, fritidsklubb og andre arenaer. Les mer om prosjektet her. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med samarbeidende!

Økt behov for samarbeid

ALLEMED opplever en stadig etterspørsel etter flere samarbeid om å forankre det lokale arbeidet med Fritidserklæringen og bidrag inn i arrangeringen av ALLEMED-dugnader. Samtidig erfarer vi at det fremdeles er et behov for felles bevisstgjøring, samling av kloke hoder og lokale løsninger. Vi går derfor også i år videre med nye kommunesamarbeid. Nytt for i år er også samarbeid med organisasjoner.

Frivilligheten og kommuner har gjort en solid innsats det siste året. Mange ser fram mot færre restriksjoner og mer stabile retningslinjer. Samtidig har pandemien latt oss alle se barrierene for deltakelse i et forstørrelsesglass, og mange har falt fra - både barn, unge og frivillige. ALLEMED håper å kunne bidra til å samle organisasjoner og kommuner, og de som deltar på dugnadene, for å jobbe fram de gode tiltakene som kan sikre en barrierefri fritid.

Vi gleder oss til å se hva høstsemesteret bringer!

Tilbake til alle nyheter

Les mer