ALLEMED-verktøy for og med barn og unge

Foto: To unge gutter i solen gjør grimaser mot kamera
Foto: Austin Pacheco
ALLEMED lanserer medvirkningspilot med barn og unge med mål om å styrke kommuners arbeid med Fritidserklæringen.

Mandag 26. april gjennomførte ALLEMED første steg i piloteringen av tilpassede ALLEMED-verktøy til bruk av og for unge. I samarbeid med Forandringshuset KFUK-KFUM, gjennomførte vi en spennende workshop på Drammen VGS som en del av ledertreningssamlingen Mpower. Workshopen ga oss et større innblikk i hva ungdommene selv ser på som barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og hvordan ALLEMED-verktøyet bør tilpasses til deres bruk.

Ungdommene var spesielt opptatt av familiens økonomi som barriere for deltakelse. Dyrt utstyr, skyldfølelse for å delta på noe som koster mye, ansvarsfølelse for familien, samt mangel på forståelse og tillatelse fra foreldre ble nevnt som viktige grunner for at barn og unge faller fra og forhindres fra å delta.

“Å bli sett er viktig” - Gutt, 16 år (Drammen VGS)

Ett av prosjektmålene for prosjektperioden 2021/2022 er å styrke barn og unges mulighet til å medvirke på temaet om hvordan å redusere barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Gjennom en pilot for medvirkning ønsker vi å spre kunnskap om fattigdomsproblematikk og utvikle verktøy for å kunne snakke om barrierer for deltakelse, barn og unge seg i mellom.

I foregående prosjektperiode har ALLEMED samarbeidet tett med ungdomsråd og ungdomskretser om gjennomføring av ALLEMED-dugnader, både sammen med deres respektive kommuner og internt i egne råd og grupper. Nå vil vi legge enda bedre til rette for at flere ungdomsråd og -kretser rustes til å gjennomføre lokale ALLEMED-dugnader, også med andre barn og unge på skoler, fritidsklubber og andre fritidsarenaer de benytter seg av.

Har du spørsmål om medvirkningspiloten eller er nysgjerrig på å samarbeide med oss om medvirkningsprosesser? Send oss en e-post på kontakt@allemed.no.

Tilbake til alle nyheter

Les mer