Kommende arrangementer

Dato:
20
.
10
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Vaksdal kommune

Vaksdal kommune inviterer kommunalt ansatte, frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv til ALLEMED-dugnad for å se nærmere på de lokale forholdene og barrierer som gjør at enkelte står utenfor fellesskapet. Målet er å sitte igjen med 2-3 konkrete mål som kommunen skal jobbe videre med, sammen med lag og organisasjoner, næringsliv og politikere.

Sted: Dale Skule, 2. etg. (5722 Dale)

Kontaktperson: Trond Olav Magnussen, Miljøarbeider tverrfaglige tjenester barn og unge

Miljøarbeider Trond Olav Magnussen i Vaksdal kommune holder opp en plakat med teksten “Hva kan vi gjøre for å få alle med?”
Dato:
17
.
11
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Øyer kommune

Øyer kommune har en høyere andel barn som lever i vedvarende lavinntekt sammenlignet med Innlandet og nasjonalt. De velger derfor å handle! De tar et viktig steg på veien til å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, ved å holde en ALLEMED-dugnad!

Les mer om arrangementet her.

Sted: Samfunnshus (salen), Kongsvegen 325, 2623 Øyer

Kontaktperson: Hilde Odden Rom, Aktivitetskoordinator

Foto: Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, står i solen og holder opp en plakat hvor det står Hva kan vi gjøre for at alle barn skal få mulighet til å delta i fritidsaktivitet?
Dato:
18
.
11
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Klepp kommune

Me ønska at DU skal vera med!

Lag, foreiningar, og kommunen tilbyr ein rekke gode aktivitetar, men nokon barn og unge faller likevel utanfor. Korleis kan me sikra at ALLE barn og unge er med på fritidsarenaer? Korleis kan kommunen støtta frivilligheita i dette viktige arbeidet? Korleis kan me forbetra samarbeidet og auka kunnskapen, slik at me får ALLEMED?

Kontaktperson: Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Kulturvern- og fritidskonsulent

Dato:
23
.
11
.
21
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Lødingen kommune

Sett av tre timer tirsdag 23.november kl. 18-21 for å bidra til et godt miljø for barn og unge i Lødingen. Vi samler alle gode krefter i Lødingen; Ordfører, Kommundirektør, ungdommer, politikere, ansatte i kommunen, frivillige organisasjoner o.l for å kartlegge unges behov og komme frem til konkrete tiltak for at færrest mulig av våre unge skal falle utenom på vår kjære hjemplass.

Sted: Kultursalen på Lødingen skole

Kontaktperson: Håkon Pettersen, Lødingen Frivilligsentral

Foto: Svartkledde mennesker med rødmalte hender samler hendene med håndflatene mot kamera. Hendene er malt ulikt i rødt og utgjør et hjerte når hendene samles.

Tidligere arrangementer

Dato:
11
.
3
.
21
Tidspunkt:
17:00

ALLEMED-dugnad i UngOrg

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av over 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. De jobber for å fremme engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjoner, og bistår medlemmene sine med blant annet kurs og rådgivning. Nå ønsker de å øke fokus på fattigdom og utenforskap blant sine medlemsorganisasjoner.

Alle medlemsorganisasjoner i UngOrg inviteres til å delta på digital ALLEMED-dugnad.

Påmeldingslenken er utgått.

Dato:
28
.
1
.
21
Tidspunkt:
9:00

ALLEMED-konferansen 2021

Bli med oss på årets heldigitale konferanse som streames live fra Nationaltheatret Konferansesenter, med mange spennende gjester og innlegg på programmet. Sammen skal vi forsøke å svare på hva vi kan gjøre for å nå de som vi vet at faller utenfor.

Vi får besøk av en rekke sentrale organisasjoner som Redd Barna, Unge Funksjonshemmede, Frivillighet Norge og Frelsesarmeen. Under konferansen får vi også høre fra to av våre samarbeidskommuner, om hvordan de har tatt i bruk ALLEMED-verktøyet og deres erfaringer med det Nasjonale Fritidskortet. Konferansen ledes av Svein Tore Bergestuen og åpnes av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Arrangementet er gratis, og aktuelt for alle som jobber med og for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter!

Bli med!

Link til påmelding

Link til Facebook-arrangement

ALLEMED-konferansen 2021 plakat