Kommende arrangementer

Dato:
24
.
8
.
23
Tidspunkt:
17:30

ALLEMED-dugnad i Modalen kommune

Modalen kommune ynskjer å invitere til ALLEMED-dugnad for å auke inkludering og skape ei betre fritid for alle born og unge i kommunen.

Alle born og unge har rett til ei god oppvekst og med ei meningsfull fritid. Derfor ønsker me å invitere til ein tverrfaglig dugnad der me saman brukar dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevisstheit og finne løysingar på korleis me i fellesskap kan jobbe for å få alle med.

Sted: Kommunestyresalen i Flodmaal

Tid: 24. august fra 17.30-20.30.

Kontaktperson: Siren B.Øvre-Helland, 92087738.

Bilde av plakat med teksten: Hvordan kan vår kommune samarbeide mer med frivilligheten?

Tidligere arrangementer

Dato:
13
.
4
.
23
Tidspunkt:
10:00

ALLEMED-Ung Kvam kommune

Kvam kommune inviterer til ALLEMED-Ung-dugnad 13. april

Ungdomsrådet ønsker å invitera representantar frå elevråda ved ungdomstrinna og dei vidaregåande skulane og ungdomar knytt til Ungdomsbasen til ALLEMED-Ung-dugnad torsdag 13. april.  Allemed ung-dugnaden går føre seg i heradsstyresalen i Kvam rådhus frå klokka 10 til klokka 13.

Det vert matservering undervegs.

Gjennonm ein ALLEMED Ung-dugnad lærer ungdomar om kvifor ikkje alle barn og unge deltek på fritidsaktivitetar. I dugnaden finn ein løysingar for at alle kan verta med og  korleis ein kan få det til, mellom anna gjennom case-drøftingar. Ungdomar i ungdomsrådet leier møtet.

Ungdomsrådet ønsker å invitera fem elevar frå kvar skule/ungdomsbasen. Tre av elevane bør sitja i elevrådet, to av elevane kan gjerne rekrutterast utanfor elevrådet.

Det er fint om vaksne på skulen kan hjelpa til med å organisera transport til og frå rådhuset. Ungdomsrådet ønsker at dei vaksne ikkje deltek i sjølve dugnaden.

De kan lesa meir om ALLEMED her.

De kan lesa meir om ALLEMED-Ung-dugnad her.

Fritidskoordinator Kristin Lundblad, administrativ rådgjevar Kari Weltzien Vik og BTI-koordinator Ingunn Hildonen Teigland samarbeider med ungdomsrådet om ALLEMED-Ung-dugnaden.

Bilde av ALLEMED-Ung logoen
Dato:
28
.
3
.
23
Tidspunkt:
18:00

ALLEMED-dugnad i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune inviterer til ALLEMED-dugnad med mål om å skape diskusjon, bevissthet, lære av hverandre og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Dato og tidspunkt: Tirsdag, 27. mars klokken  18:00- 21:00

Sted: Kystmuseet Norveg

Påmeldingsfrist: Mandag 22. mars

Kontaktperson: Stine Holm, E-post: Stine.holm@naroysund.kommune.no 

Animasjon av en sjekkliste ALLEMED
Dato:
16
.
2
.
23
Tidspunkt:
9:00

ALLEMED - konferansen 2023

Torsdag 16. februar fra kl. 09.00-14.30 holdes den årlige ALLEMED-konferansen! Konferansen blir på Kulturhuset i Oslo (Youngsgate 6). Den vil også streames. Fritidserklæringen er resignert - Hva nå? Få med deg våre dagsaktuelle innleggsholdere som setter barn og unge på agenda. Sammen skal vi forsøke å svare på hva vi kan gjøre for å sikre inkludering av barn og unge.

Her er årets program!

08.30 - Innsjekk og kaffe

09.00 - Konferansen starter

Velkommen og orientering v. konferansier Amund Røhr Heggelund

09.10 - Åpningsinnlegg ved barne- og familieminister Kjersti Toppe

09.25 - Barn i fattige familier og dyrtid

Ved Tone Fløtten, daglig leder i Fafo og medlem av regjeringens        ekspertgruppe for barn i fattige familier.

09.40 - Utenfor-regnskapet. Det lønner seg å investere i mennesker

Ved seniorrådgiver i KS, Une Tangen.

09.55 - ALLEMED - en verktøykasse for realisering av fritidserklæringen

Ved Maren Alstad Johansen, prosjektleder i ALLEMED

10.15 - Kaffepause

10.30 - ALLEMED - Eksperter på egen fritid!

Sofasamtale med unge og voksne fra Bømlo og Lødingen.  

11.00 - Sammen om ferie og fritid ForAlle i Haugesund

Ved styremedlem Helene Skeie Østhus

11.15 - B7 - Åpne møteplasser som springbrett!

Ved miljøterapeut Balita Serge Buhendwa og artist Tayza.  

11.30 - Lunsj

12.00 - Fritidserklæringen er re-signert! Hva nå?

Sofasamtale om lokale fritidserklæringer. Deltakere fra Kinn kommune, Bærum kommune, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap hos barn og unge(NDFU) og Bufdir. Samtalen ledes av Amund Røhr Heggelund.

12.30 - For å kunne bli med må man vite om! Om ungfritid.no

Ved Vanja Konradsen prosjektleder hos Frivillighet Norge.

12.45 - Inkluderingstoget tuter og går i Vaksdal kommune!

Ved Trond Olav Magnussen, avdelingsleder i Vaksdal kommune og Marius Kvamme Tollefsen, styreleder i Stanghelle IL.

13.00 - Kaffepause

13.15 - Vår glede for spillet og klubben vil sørge for at vi seirer innenfor alle arenaer!

Sterling SK ved Mohamed Fariss.

13.30 - Grorud Skoles Musikkorps - En unik utviklingsarena uten reservebenk!

Ved styreleder Espen Thomsen.

13.45 - Veien inn i et idrettslag - om Aktivitetsguiden

Ved Belinda Rebije Vila

14.00 - Lav kontingent = mye dugnad?

Om sammenhengen mellom økonomi som barriere og foreldrefrivillighet. Sofasamtale med deltakere fra Aftenposten, Grorud skoles musikkorps, Sterling SK og Aktivitetsguidesordningen. Samtalen ledes av Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styreleder i Oslo idrettskrets.

14.30 - Takk for i dag!

Meld deg på her

Følg arrangemenet på Facebook her

Bilde med informasjon om sted og tidspunkt. I bakgrunnen er barn i regntøy.
Dato:
17
.
8
.
22
Tidspunkt:
14:30

ALLEMED på Arendalsuka 2022

Skal kommunal innsats for barn og unges fritid måles? 

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED har tatt initiativ til å kartlegge hvordan norske kommuner jobber lokalt for å sikre barns rett til deltakelse. På Arendalsuka presenteres resultatene av første formelle kartlegging av status i 159 norske kommuner, gjennom lanseringen av det digitale Norgeskartet “Inkluderende fritid”.

Se programmet vårt for Arendalsuka her!

Plakat og tekst: Lansering av inkluderendefritid.no. Live-stream på Facebook, onsdag 17. august kl. 14.30