Vi søker nye medarbeidere!

Speiderjente med briller smiler bredt opp i kamera
Vi ser etter én til to dyktige og engasjerte prosjektkoordinatorer til en ny prosjektperiode i ALLEMED.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) søker 1-2 prosjektkoordinatorer til prosjektet ALLEMED

ALLEMED arbeider for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomi, funksjonsevne og sosiale forhold. Prosjektet eies av organisasjonsnettverket NDFU og er nå inne i sitt fjerde prosjektår med et ønske om videreføring utover februar 2022.

NDFU ser etter gode lagspillere med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne til ALLEMED-prosjektet. Prosjektkoordinatorene vil få tildelt egne ansvarsområder ut ifra kvalifikasjoner og kompetanse, og vil jobbe tett i et team på tre-fire kollegaer der vi spiller hverandre gode. 

Du vil bidra inn i prosjektleveranse som blant annet innebærer samarbeid med 20-30 nye kommuner og organisasjoner om implementering av ALLEMED-verktøyet, utvikle nye ALLEMED-verktøy for ungdom for å løfte unges mulighet til å medvirke og bli hørt om deltakelse i fritidsaktiviteter og arrangere ALLEMED-konferansen 2022. 

OM NDFU:

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et nettverk bestående av 35 frivillige og ideelle organisasjoner. NDFU ledes av en styringsgruppe bestående av Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Norges Idrettsforbund (NIF), KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Norges Musikkorps Forbund, Norges Røde Kors, Redd Barna, Ungdom og Fritid og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). NDFU arbeider aktivt for å styrke samarbeidet mellom kommuner, frivillige og private aktører, blant annet gjennom prosjektet ALLEMED. 

ALLEMED er et dialog- og handlingsverktøy som hjelper kommuner og frivillighet med å realisere Fritidserklæringen lokalt. Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. Når deltakere samles for å ta i bruk verktøyet, kalles det en ALLEMED-dugnad. I dugnaden inviteres aktører fra kommune, frivillighet, politiske råd og næringsliv inn til en målrettet prosess der hensikten er å skape felles bevissthet om hindringer for deltakelse og å komme fram til konkrete tiltak og ideer til samarbeid som bidrar til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter. 

ALLEMED har hittil samarbeidet med over 70 kommuner og skal høsten 2021 gjennomføre 20-30 nye ALLEMED-dugnader i kommuner og organisasjoner, i tillegg til å videreutvikle prosjektet gjennom flere nye initiativer. 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Veilede, motivere og følge opp kommuner og organisasjoner i gjennomføring av ALLEMED-dugnader
 • Holde i arbeidet med å utvikle nye ALLEMED-verktøy for og med ungdom gjennom pilotering med 5-6 ungdomsgrupper
 • Organisere nasjonal ALLEMED-konferanse for kommunale, frivillige og relevante aktører
 • Organisere nettverkssamlinger for NDFU
 • Holde foredrag, kurs og utvikle seminarer 
 • Ansvar for utviklingen av opplæringsfilmer for ALLEMED
 • Utforme nyhetsartikler, nyhetsbrev og bruk av våre sosiale medier 
 • Bidra inn på andre oppgaver i prosjektet i samråd med prosjektleder 

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning 
 • Erfaring med tverrsektorielt samarbeid er ønskelig 
 • Erfaring med prosjektarbeid og fasilitering av workshops
 • Erfaring med gjennomføring av arrangementer og/eller konferanser
 • Erfaring med arbeid med ungdom og medvirkningsprosesser
 • Relevant erfaring fra kommunal og frivillig sektor er ønskelig 
 • God digital kompetanse 
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Dyktig relasjonsbygger 
 • Gode kommunikative egenskaper 
 • Initiativrik og serviceinnstilt 
 • Evner å jobbe godt selvstendig og i team
 • Identifiserer deg med NDFUs målsetninger og verdier 
 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

VI TILBYR:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Spennende utviklingsmuligheter 
 • Et motiverende team
 • Et stort nettverk av fagpersoner og støttefunksjoner gjennom tilknyttede organisasjoner 
 • Fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Avspasering gjøres i roligere tider, eksempelvis i skolens ferier.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Vårt kontor ligger sentralt i Oslo sentrum (kun 5 minutter gange fra Oslo S)

KFUK-KFUM Norge står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har ansvar for daglig oppfølging av ansatte i ALLEMED. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4. 

Ansettelsesform: Midlertidig, 1-2 personer i 100% stillinger fra juli/august 2021 t.o.m. februar 2022

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Erika Wollner, tlf. 922 33 231 for mer informasjon om stillingen.

Søknad og CV sendes til: erika@allemed.no

Søknadsfrist er 17.06.2021, tiltredelse snarest mulig/etter avtale.

Tilbake til alle nyheter

Les mer