Nylansering: ALLEMED Ung - av og for unge!

Bilde av en smilende jente med stort headset. Tekst på bildet: ALLEMED Ung Et verktøy for ung medvirkning på egen fritid - av og for unge!
ALLEMED Ung - et digitalt medvirkningsverktøy
ALLEMED Ung gir unge mulighet til å påvirke sin fritid og til å lære om betydningen av fattigdom og utenforskap.

Barn og unges rett til medvirkning

Fritidserklæringen understreker at alle barn og unge har rett til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale ressurser. Erklæringen er også tydelig på at alle barn har rett til å bli hørt i beslutninger som handler om deres liv.

“Det er viktig å få alle med i fritidsaktiviteter, sånn at de føler seg inkludert!” - Tanushan Steffensen, Kleppestø ungdomsskole (Askøy kommune)

Uvurderlig kunnskap må deles!

Alt det som barn og unge kan og vet, er viktig kunnskap når man skal skape og utvikle inkluderende fritidsarenaer. Unge vet best hvordan det er å være ung der de bor, og hva som skal til for at alle kan delta på fritiden.

ALLEMED Ung er utviklet med formål om å skape målrettede samtaler blant unge om deres opplevde barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter der de bor. Målet er at unge selv blir gitt de ressursene de trenger for å videreformidle sine idéer og løsningsforslag til hvordan å senke eller fjerne barrierer for deltakelse til lokale beslutningstakere.

“Det kan være en bra måte å jobbe på fordi vi får frem flere synspunkter, ikke bare våre egne.” - Kristiane Larsen, Elevrådsleder Askøy vgs

Verktøyene tas i bruk på en ALLEMED-samling, hvor unge selv leder prosessen og i fellesskap kommer frem til konkrete idéer og forslag til løsninger som de mener kan bidra til å få ALLE med.

ALLEMED Ung tilrettelegger for at unge skal

  • Få økt kunnskap om Fritidserklæringen; unges rett til å delta og å påvirke
  • Lære om fattigdom og utenforskap blant barn og unge
  • Bli kjent med og ta del i demokratiske prosesser
  • Lære om og kartlegge barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Komme fram til konkrete løsninger og idéer for å få ALLE med
  • Bli engasjert i samarbeid med andre for å løfte unges stemmer om egen fritid i sitt lokalmiljø gjennom ALLEMED-samling av og for unge der de bor
  • Etablere trygge samarbeid med voksne som bistår i å løfte løsningene til relevante beslutningstakere - slik som kommunestyret, skoleledelse, klubb, organisasjon og andre.

Verdien av medvirkning

ALLEMED har siden 2018 tilbudt dialog- og handlingsverktøy til kommuner og organisasjoner som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering av barn og unge på ulike fritidsarenaer. Etter 100 samarbeid med norske kommuner, tilbyr vi for første gang et tilpasset verktøy for unge selv.

ALLEMED Ung kan bidra til å konkretisere og strukturere medvirkningsprosessen for kommuner og organisasjoner for å sikre en treffsikker utvikling av lokale fritidstilbud og -arenaer som oppleves attraktive for unge selv.

“[ALLEMED] er veldig viktig fordi det er mange som står utenfor, det er mange som ikke får deltatt og vært med av ulike grunner, og da er det viktig at vi finner ut hva er de grunnene og hva kan vi gjøre for å hjelpe de.” - Hannah Stokkenes-Jenkins, Bømlo ungdomsråd, Bømlo vgs

Hvem kan bruke ALLEMED Ung?

For å skape reelle medvirkningsmuligheter, er det en forutsetning at ungdommene involveres fra start til slutt. Dette innebærer at unge får informasjon som er lett å forstå, de får vite hva som skjer, hvordan de kan påvirke, hvem som bestemmer hva og hvorfor. Tydelig målsetting og forankring av prosessen er essensielt for at viktige innspill og løsningsforslag blir videreformidlet til relevante beslutningstakere og handles videre på.

Ikke all medvirkning er god medvirkning. At barn og unge skal gis muligheten til å ytre sine meninger, er ikke ensbetydende med at barn og unge skal ytre sine meninger. Et godt sted å starte er derfor å kartlegge hvem som vil og ønsker å mene noe om fattigdom og utenforskap blant barn og unge og betydningen av å delta på fritiden.

Det kan være ungdomsgrupper som klubbråd, ungdomsråd, elevråd, en skoleklasse, et lag eller en forening, eller andre unge som ønsker å skape inkluderende fritidsarenaer. Husk å ikke bare spørre de man “alltid” spør, men gi muligheten til flere.

ALLEMED-Ambassadører

Utviklingen av medvirkningsverktøyet ALLEMED Ung startet våren 2021 med piloten “ALLEMED for og med unge”. Siden oppstart av piloten, har vi samarbeidet tett med flere grupper ungdom over hele landet som har gitt sine verdifulle innspill til både innhold og utforming av ALLEMED Ung-verktøyene.

ALLEMED-samlinger av og for unge har allerede blitt gjennomført flere steder i landet, sist i Bergen, 28. september. 80 ungdommer fra elev- og ungdomsråd i Askøy og Bømlo møttes, som en del av prosjektet “Ungdom ved roret” for å diskutere hvordan de kan bidra for å skape et mer inkluderende samfunn. «Ungdom ved roret» er et samarbeidsprosjekt mellom Bømlo kommune og Askøy kommune med mål om å sette søkelys på ungdoms engasjement og medvirkningskraft.  Si kort hvem som deltok og hvorfor? Se video fra samlingen her!

“Det var så god stemning og du følte det liksom i kroppen at dette her var utrolig gøy!” - Hannah Stokkenes-Jenkins, Bømlo ungdomsråd, Bømlo vgs
“Synes ALLEMED er et veldig godt tilbud, og få en generell kompetanse om hvordan du kan gjøre det bedre” - Tina Emilie Revheim, Ungdomsordfører Askøy kommune

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!

Ungdomsrådet i Hammerfest kommune

Ungdomsrådet i Lødingen kommune

Elevrådet og ungdomsrådet Bømlo kommune

Ungdomsutvalget til Møre og Romsdal Idrettskrets

Ungdomscrew på Løren i Oslo

Ungdommer fra hele Norge som har vært med å utvikle ALLEMED Ung!

Relaterte artikler

ALLEMED av og for unge - Vi er i gang!

ALLEMED ung: Ungdomsmedvirkning for inkludering

Ungdommen fikk gjennomslag: Åpen hall i Lødingen!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.