Ny prosjektperiode for ALLEMED!

Mann får en idé
ALLEMED satser stort i videre arbeid for inkludering av barn og unge!

Mer enn hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Tall fra SSB viser at 110 800 barn av alle barn i Norge vokste opp i en familie med vedvarende lavinntekt i 2018 (tilsvarende 11,3 prosent av alle barn i Norge), og tendenser peker på at tallene ikke går i riktig retning.

Samtidig vet vi at koronapandemien, med omfattende smitteverntiltak og nedstengninger, i stor grad rammer barn og unges liv. Rapporter publisert av blant annet SSB og SIFO indikerer at barnefamilier og de som fra før hadde lav inntekt ble rammet ekstra hardt av permitteringer og oppsigelser som følge av tiltakene mot koronapandemien våren 2020.

Denne problematikken inngår som en sentral del av den nasjonale dugnaden mot fattigdom og utenforskap, og motiverer oss til å jobbe enda hardere for å bidra til at kommuner realiserer Fritidserklæringens mål. Derfor satser vi stort på fortsettelsen av ALLEMED-prosjektet!

Prosjektfinansiering

NDFU har søkt om støtte for ny prosjektperiode fra mars 2021 til februar 2022 gjennom Bufdir sin Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Vi regner med å få svar på denne søknaden i juni 2021. En utfordring sikkert flere kjenner seg igjen i, er nettopp dette med å holde prosjekter i gang mellom prosjektperioder for å sikre kontinuitet og måloppnåelse. I år har vi vært så heldige at vi har fått med oss KFUK-KFUM på laget, som sikrer denne sikkerheten for ALLEMED-prosjektet fram til vi får svar på søknaden fra Bufdir i juni.

4 prosjektmål for 2021-2022

Vi har derfor mulighet til å brette opp armene allerede nå i mars for å komme i gang med nye samarbeid for å realisere vårt felles mål i Fritidserklæringen om å inkludere alle barn og unge inn i fritidsaktiviteter!

Forutsatt at vi får full uttelling for støtten vi har søkt om er våre 4 hovedmål som følger;

  1. Samarbeide med 20 nye kommuner og 10 nye organisasjoner om å gjennomføre    ALLEMED-dugnad, og oppdatere våre dialogkort og sjekklister.

   2. Styrke det lokale arbeidet med å implementere Fritidserklæringen gjennom å utvikle en    tydelig oppfølging fra ALLEMED ut mot kommuner og gjennomføre en ny kartlegging av    alle kommuner i Norge på arbeid knyttet opp mot realiseringen av Fritidserklæringens    mål.

   3. Legge til rette for inkluderende arenaer for medvirkning og innflytelse! Vi vil    gjennomføre minimum 5 pilotprosjekter sammen med kommuner og deres ungdomsråd    eller skoleklasser ved å bruke ALLEMED-verktøyet til å medvirke om deltakelse og    barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter lokalt.

   4. Arrangere ALLEMED-konferansen i januar 2022 - du er selvfølgelig invitert! Vi ønsker    også at flere skal bli kjent med ALLEMED-verktøyet; inviter oss gjerne inn på din    konferanse eller ditt seminar!

Hør fra deg og ta del!

Er du interessert i å vite mer, eller er nysgjerrig på et samarbeid med oss?

Ta kontakt med oss

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tilbake til alle nyheter

Les mer