ALLEMED på Arendalsuka

Plakat: Møt oss på Arendalsuka, mandag 16. august klokken tre.
Koronapandemien har det siste året satt barrierer for deltakelse under lupen. Hva må til for å få alle med? Sett av datoen - vi tar debatten på Arendalsuka!

Frivillighetens rolle i å løse samfunnsoppgaver og -utfordringer som ensomhet, barn og unges fritid og integrering løftes til stadighet. Men hva er det som skal til for å bygge den infrastrukturen organisasjonene stiller opp med i hverdagen?

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) kartlegger status på deltakelse og frafall det siste året. Vi hører fra Frelsesarmeen og Frivillighet Norge om hva som må til for å inkludere alle, og ungdom fra Forandringshuset løfter verdien av å ha et fritidstilbud utenfor skolen og kommer med forslag til hva som skal til for å inkludere flere.

Vi hører også fra ungdomspolitikere om hvordan deres parti skal jobbe for å redusere barrierer for deltakelse for barn og unge og hindre frafall, og hva som skal til for å støtte opp under frivillighetens innsats i hverdagen. I panelet møter vi representanter fra AUF, Unge Høyre, FpU, SU og Senterungdommen.

Møt oss på Frelsesarmeens hus i Arendal, mandag 16. august fra kl. 15:00.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Følg vårt arrangement på Facebook her.

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer