Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter

Sjekkliste for kommunens arbeid med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Hva er sjekklista?

Denne sjekklista er et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i kommunen for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter.

Sjekklista er inndelt i temaene:

 • Forankring
 • Kunnskap
 • Barn og unges medvirkning
 • Samhandling
 • Direkte tiltak for inkludering
 • Tiltak for å senke kostnader
 • Synliggjøring av fritidsaktiviteter

Sjekklista kan brukes både for å skape et overblikk over hva som gjøres i kommunen, og som et verktøy i arbeidet med å styrke inkluderingsarbeidet. Til hvert tema vil dere finne utdypende spørsmål som stimulerer til refleksjoner og gi ideer til hva man kan forbedre i egen kommune.

Tips!

En ferdig utfylt sjekkliste samler verdifull informasjon, og er gull verdt for alle som jobber med barn og unge i kommunen.

Er din kommune en eksisterende samarbeids-kommune?

Forankring

1
2
3
4
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvilke dokumenter, planverk eller handlingsplaner forankrer kommunens arbeid med barns rett til fritidsaktiviteter, og hvor finner man disse?
 • Hva kan vi gjøre for å styrke forankringen av arbeidet med inkludering av barn og unge?

KUNNSKAP

5
6
7
8
9
10
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hva er barrierene for deltakelse i vår kommune (som vi kjenner til gjennom kartlegging eller på annen måte)?
 • Dersom det er gjennomført kartlegginger, hvor kan man finne resultatene?
 • Hvordan kan vi gå fram dersom vi ønsker å kartlegge barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, og hvem bør samarbeide om dette?

BARN OG UNGES MEDVIRKNING

11
12
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • På hvilken måte sikrer kommunen barn og unges mulighet til reell påvirkning på samfunnsområder som berører dem og deres rett til fritid?
 • Hvem i kommunen fanger opp barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter, eller er i ferd med å falle fra?

SAMHANDLING

13
14
15
16
17
18
19
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hva er de faste møtepunktene der barn og unges fritid er tema?
 • Hvem er frivillighetskoordinator, fritidsrådgiver eller har lignende rolle i kommunen?
 • Hvordan kan vi gå fram dersom vi ønsker å opprette et lignende bindeledd hvis dette mangler i vår kommune?

DIREKTE TILTAK

20
21
22
23
24
25
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvilke støtte- og tilskuddsordninger som bidrar til å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter finnes i kommunen?
 • Dersom det er utarbeidet oversikter over ulike ordninger, hvor finner man denne informasjonen?

FORTS: DIREKTE TILTAK

26
27
28
29
30
31
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hva kan vi i kommunen gjøre for å sikre at de som har behov for støtteordningene kjenner til dem?
 • Dersom kommunen mangler direkte tiltak for å inkludere barn og i fritidsaktivitet: Hvilke tiltak ser vi behovet for, og hvordan kan vi gå fram for å iverksette disse?

KOSTNADER

32
33
34
35
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Hvilke tiltak eller ordninger har kommunen for å bidra til at frivillige aktører kan tilby barn og unge rimelige/gratis aktiviteter?
 • Har kommunen en knutepunktsfunksjon til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) og hvem har i så fall denne rollen i kommunen?
 • Hvilke prosjekter/tiltak har mottatt tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)?

SYNLIGGJØRING

36
37
38
Utdypningsspørsmål

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid

 • Dersom kommunen har en aktivitetsoversikt, hvor finner man denne?
 • Hvordan kan kommunen sikre at oversikt over aktivitetstilbud gjøres lett tilgjengelig for målgruppa?
 • Hvilke prosjekter/tiltak har mottatt tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)?

Din informasjon

Skriv ut sjekklista
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.