Vil du samarbeide med oss i 2024?

Illustrasjon av seks barn som driver med ulike aktiviteter, som ishockey, speiser, fotball, ski, spiller gitar og fiolin.
Hvert år samarbeider vi med kommuner i hele landet om å ta i bruk våre verktøy. Er deres kommune en av våre nye samarbeidskommuner?

Bli med og gjør en forskjell

ALLEMED er en gratis arbeidsmodell med dialogverktøy som bistår kommuner og frivillighet med å kartlegge barrierer for deltakelse og komme frem til konkrete handlinger for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i minst én jevnlig organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Vi har også et medvirkningsverktøy som kan bidra med å involvere unges stemmer, og gi dem mulighet til å påvirke sin egen fritid!

«ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan der er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringen som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter.» Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022

Hittil har vi hatt over 100 ALLEMED- kommunesamarbeid!  Nå ønsker vi enda flere med på laget! Se hvilke kommuner som har tatt i bruk ALLEMED-verktøyet her!

Vi vil ha deg med på dugnaden mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge!

Målet med dugnaden

Målet med samarbeidet er å gjennomføre en ALLEMED-dugnad der kommunens førstelinjetjeneste, som møter barn, unge og familier, kommer sammen med lokal frivillighet og beslutningstakere for en målrettet diskusjon om barns rett til fritid og barrierer for deltakelse i organisert fritidsaktivitet. Resultatene, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere disse.

Under dugnaden benytter vi oss av ALLEMED-verktøyet som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi som barriere. Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon. ALLEMED-verktøyet er i tråd med Fritidserklæringens tydelige oppfordring om et styrket samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.  Les mer om Fritidserklæringen her!

Se våre verktøykasse her og ta del i dugnaden, du også!

Til våre samarbeidspartnere tilbyr vi:
  • Veiledning i planleggings- og rekrutteringsfasen til ALLEMED-dugnad og bruk av medvirkningsverktøyet ALLEMED Ung
  • Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfarne prosessledere
  • Oppfølging i etterkant av gjennomført ALLEMED-dugnad
  • Et bredt kontaktnettverk av kommuner og organisasjoner for verdifull erfaringsutveksling, tips og råd
  • Invitasjon til ALLEMED-konferansen 2024

Hvem kan søke - og hva koster det?

Alle som jobber i kommunen eller som er tilknyttet en frivillig organisasjon eller forening kan søke om et samarbeid med ALLEMED. Det kan være en fordel om du har barn og unges fritid som ditt arbeidsfelt - eller får med deg noen som har det, men det er ikke et krav.

Alle våre verktøy er gratis å ta i bruk og kan brukes av hvem som helst - uten forkunnskaper. For våre samarbeidskommuner og løper det en liten egenandel som dekker reise og losji for våre prosessledere i forbindelse med gjennomføringen av ALLEMED-dugnaden hos dere. Samarbeid for frivillige organisasjoner, lag og foreninger har ingen kostnad.

Interessert i å vite mer?

Fyll ut interesseskjema hvor du forteller litt mer om arbeidet som allerede gjøres i kommunen eller i din organisasjon. Interesseskjema er uforpliktende å fylle ut, og vi tar kontakt med alle interessenter fortløpende.

Fyll ut interesseskjema for kommuner her!

Fyll ut interesseskjema for organisasjoner her!

Ta kontakt med oss her!

Følg oss på Facebook her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.