Vil din kommune utforme en lokal fritidserklæring?

Bilde av forsiden til den nasjonale fritidserklæringen 2022
Nøkkelen til å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter i kommunene? Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status.

Lokal Fritidserklæring - Hva er det?

Målet med malen for lokal fritidserklæring er å sikre et godt samarbeid mellom kommune, frivillighet og næringsliv, samt medvirkning fra barn og unge i arbeidet med inkludering i fritidsaktiviteter.

 Malen bygger på den nasjonale Fritidserklæringen  og kan være et nyttig verktøy for å konkretisere og forankre denne lokalt i kommunen. Malen kan brukes som støtteverktøy og gir råd om hvilke områder som bør prioriteres. Ved å inkludere kommunens visjon, tydelige planer for hvordan man skal oppnå fritidserklæringens mål, og et system for oppfølging, styrkes arbeidet. Målet med malen er å sikre lokal støtte til erklæringen, noe som innebærer at politikere, kommunale representanter, næringsliv og frivillige organisasjoner går sammen om å signere erklæringen. Dette forplikter partene til å jobbe sammen for å sikre barn og unges rett til deltakelse i fritidsaktiviteter.

Her finner du malen for lokale Fritidserklæringer!

Realiseringen av fritidserklæringen må skje lokalt, der barn og unge bor ute i kommunene. Hver kommune er unik og har sine egne behov og utfordringer. Kommunene oppfordres til å utarbeide egne planer for hvordan de skal oppfylle fritidserklæringen i praksis. Dette kan de gjøre ved å lage lokale fritidserklæringer. Dette er et tverrsektorielt arbeid.

Hvorfor utvikle en lokal fritidserklæring?

Inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter krever en helhetlig og lokal tilnærming. For å støtte dette komplekse arbeidet kan en lokal fritidserklæring utvikles. En slik erklæring kan være en viktig ressurs for å etablere et godt samarbeid på tvers av ulike aktører og sikre lokalt eierskap, som inkluderer kommunen, frivillige organisasjoner og ungdommer. Den lokaliserer arbeidet med fritidserklæringen i hver kommune, formaliserer samarbeidet mellom de involverte partene, og fremmer en felles forståelse på tvers av sektorer om hvordan man best kan samarbeide og prioritere ressurser. Ved å lage lokale fritidserklæringer vil kommunene bedre kunne konkretisere tiltak, mål og endringer som partene er enige om at kan bidra til å realisere fritidserklæringens mål om at alle barn og unge skal kunne delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet med andre.

Ønsker du drahjelp til å starte arbeidet med en lokal fritidserklæring?

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte i prosessen for en lokal fritidserklæring. ALLEMED har mange gode tips og erfaringer vi ønsker å dele for å hjelpe dere i gang. Vi tilbyr veiledning til fremgangsmåten, men det er viktig å merke seg at tiltakene og gjennomføringen må dere håndtere selv. 

Gjennomgå eksisterende planer: Vi kan hjelpe med å identifisere eksisterende kommunale planer og tiltak som kan støtte opp om fritidserklæringen. Vi gir råd om hvordan dagens ressurser og initiativer kan optimaliseres og integreres i en helhetlig strategi for fritidsaktiviteter.

Finne riktige samarbeidspartnere: Vi bistår med å identifisere potensielle samarbeidspartnere innenfor kommunen, frivillige organisasjoner og næringslivet. Vi gir veiledning om hvordan dere kan etablere en sterkt ressursgruppe inn i arbeidet. 

Starte medvirkningsprosesser:  For å sikre at den lokale fritidserklæringen reflekterer behovene og ønskene til barn og unge, er medvirkning essensielt. Vi tilbyr metoder og verktøy for å inkludere barn og unge i prosessen, slik at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor.

Formulere utkast:  Vi kan gi  veiledning til utarbeidelse av et utkast til den lokale fritidserklæringen, basert på malen fra NDFU. Utkastet kan deretter tilpasses lokale forhold og behov, og fungere som et utgangspunkt for videre diskusjon og forbedring.

Ta kontakt for en uformell prat, så kan vi sammen se på hvordan dere kan starte i din kommune! Vi er her for å støtte dere gjennom hele prosessen, med verktøyene og rådene dere trenger for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Husk at dere står for gjennomføringen, men vi er her for å guide dere på veien.

Foto: Vestland media

Tips for å komme i gang:

  1. Se på Malen fra NDFU som veiviser.

Å ta utgangspunkt i malen NDFU har utarbeidet kan være en god start. Malen fungerer som et retningsgivende dokument som bidrar til å balansere mellom visjonære aspekter og konkrete tiltak.

  1. Ta kontakt med ALLEMED for rådgivning gjennom prosessen 

Startfasen av prosessen kan oppleves stort og overveldende. Ta kontakt med ALLEMED for å sortere i prioriteringer, opprettelse av arbeidsgruppe og konkretisere fremgangsplan.

  1. Samle en arbeidsgruppe for utarbeidelsen av erklæringen 

Utarbeidelsen av den lokale fritidserklæringen bør gjennomføres på tvers mellom parter som arbeider lokalt for barn og unge. Hvem kunne vært i en arbeidsgruppe i din kommune? 

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.