Nasjonal synlighetskampanje

Logo til Ungfritid.no med tekst: Fritidsaktiviteter for barn og unge
Registrer dine fritidsaktivitetstilbud for barn og unge på Ungfritid.no!

Den 15. april lanseres den nasjonale aktivitetsoversikten Ungfritid.no ut mot offentligheten. Alle organisasjoner med aktivitetstilbud rettet mot barn og unge oppfordres nå til å registrere seg og aktivitetene sine!

Nasjonal synlighetskampanje

Gjennom Ungfritid.no ønsker frivilligheten, gjennom Frivillighet Norge, å bedre legge til rette for at barn og unge kan finne og bli inspirert av mangfoldet i muligheter og finne den aktiviteten som passer for akkurat dem!

Etter ett år med pandemi og strenge smitteverntiltak som går utover mulighetene for å drive fritidsaktiviteter, vet vi at det er mange barn og unge som vil ha ekstra glede av å komme i gang med en fritidsaktivitet sammen med andre. Dette er tiden for å planlegge godt for åpningen av alle aktiviteter, for å få i gang eksisterende medlemmer og deltakere, og å rekruttere inn nye deltakere til aktivitetene.

Den nasjonale synlighetskampanjen har to ledd: Første er å få organisasjonene i gang med å bruke Ungfritid.no og fylle den med aktiviteter. Andre ledd er å markedsføre nettsiden ut mot barn, ungdom og deres foreldre.

Sammen med frivillige organisasjoner ønsker Frivillighet Norge å skape en frivillighet for alle, både for de som har lyst til å delta på våre aktiviteter og være frivillige. 

Registrer din organisasjon og dine aktiviteter på Ungfritid.no her!

Kampanjen støttes av Helsedirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen DAM og Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).

Dugnad for økt deltakelse

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle for frivillige organisasjoner som skal vise mangfoldet av fritidsaktiviteter til barn og unge, på ett og samme sted.

Som en del av kampanjen «Dugnad for økt deltakelse» har Frivillighet Norge utviklet Ungfritid.no, der frivillige organisasjoner legge ut egne aktiviteter med plass til nye deltakere. Mange organisasjoner har nettopp plass til nye deltakere, men dessverre er det mange potensielle deltagere det kan være vanskelig å nå ut til - særlig de som ikke kjenner til organisasjonen fra før.

På Ungfritid.no kan organisasjoner enkelt og gratis registrere fritidsaktiviteter de tilbyr og gjøre dem synlige for barn og unge som ser etter informasjon om hva som skjer i lokalmiljøet. Målet med nettsiden er å samle alt på ett sted, slik at barn og unge kan oppdage det store mangfoldet av tilbud som finnes og velge det som passer dem best.

Registrer din organisasjon!

Selve registreringen tar bare noen minutter, og organisasjoner som allerede er registrert på Frivillig.no, kan enkelt aktivere den samme organisasjonen på Ungfritid.no. Nettsiden blir lansert for publikum i 2021 men allerede nå kan organisasjoner og lokallag begynne å registrere sine aktiviteter.

Alt organisasjonene trenger å gjøre er å registrere eller aktivere organisasjonen, opprette en brukerprofil på Ungfritid.no og registrere aktiviteter. Barn og unge som finner frem til din aktivitet kan deretter vise interesse ved å sende kontaktinformasjon og ønske om å delta på aktiviteter til din organisasjon.  

Barrierer for deltakelse

Frivilligheten er en viktig arena for barn og unge, som sosiale fellesskap og for meningsfylte fritidsaktiviteter. Fritidserklæringen, som både er signert av regjeringen og en rekke frivillige organisasjoner, slår fast at alle barn og unge har rett til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet.

For å inkludere så mange som mulig, må organisasjonene være bevisste på barrierer for deltagelse og jobbe målrettet med å bygge disse ned.

Eksempler på slike barrierer er at to av ti barnefamilier i Norge svarer at de synes det er vanskelig å finne en oversikt over fritidstilbudet til barn og unge der de bor, og 27 prosent av barnefamiliene i Norge har latt være å delta i en fritidsaktivitet på grunn av for høyre kostnader.

I tillegg til å gjøre frivillige aktiviteter mer tilgjengelige, ønsker Frivillighet Norge å jobbe målrettet i samarbeid med organisasjonene for å bygge ned disse barrierene.

Hvem står bak

Ungfritid.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, og mottar implementeringsstøtte fra Bufdir. Det er gratis å bruke portalen, både for organisasjonene og for de som skal melde seg.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.