Frist utløpt: ALLEMED søker ny prosjektleder!

Bilde: Hvit tekst lagt over et bilde av en oransje megafon på oransje bakgrunn: Er du vår nye prosjektleder? Vi ansetter!
Vil du jobbe for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i en fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi?

Frist utløpt

Vi ser etter en uredd og motivert prosjektleder som vil være med på å videreutvikle ALLEMED-prosjektet og lede teamet framover!

ALLEMED er en nasjonal arbeidsmodell som tilrettelegger for dialog og handling gjennom møteplasser og konkrete verktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse med særlig vekt på foresattes økonomiske og sosiale ressurser. Modellen legger til rette for felles bevisstgjøring, målrettede diskusjoner og utforming av konkrete handlinger blant beslutningstakere, førstelinjen og aktivitetstilbydere i kommune, frivillighet og næringsliv samt brukere av tilbud og målgruppen selv - for å realisere Fritidserklæringen lokalt.

ALLEMED eies av organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) bestående av 35 barne- og ungdomsorganisasjoner, og er nå inne i sitt femte prosjektår, med midler foreløpig ut 2024. Fram til i dag har prosjektet samarbeidet med over 90 kommuner og en rekke organisasjoner, og utviklet i 2021 ressurser for og sammen med unge selv for å gi mulighet til å medvirke på egen fritid.

Vi ser nå etter en god lagspiller med smart arbeidskapasitet og gjennomføringsevne til å lede ALLEMED-prosjektet det kommende året, mens prosjektleder er i permisjon. Prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og har som formål å være en relevant arbeidsmodell for kommuner, organisasjoner og ungdom for å samarbeide om å tilby fritidsaktiviteter alle barn og unge har mulighet til å delta på.

Som prosjektleder vil du lede ALLEMED-teamet, som i dag består av prosjektleder og to koordinatorer, i et felles arbeid der dere spiller hverandre gode for å nå prosjektmål og videreutvikle prosjektet. For å nå våre overordnede mål mener vi tydelige samarbeid og brobyggere er grunnleggende, noe du vil være med på å motivere til.

Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Avspasering gjøres i roligere tider, eksempelvis i skolens ferier.

Arbeidet er variert og utadrettet, og omfatter blant annet følgende oppgaver:

 • Være en god lagspiller og sikre at teamet i fellesskap når prosjektmål. Blant dem: Arrangere nasjonal ALLEMED-konferanse og nettverkssamlinger, veilede kommuner, organisasjoner og ungdommer i å gjennomføre tverrfaglige workshops, holde arbeidsmodell oppdatert og relevant, kunnskaps- og erfaringsdeling, holde innlegg og fasilitere workshops
 • Overordnet ansvar for gjennomføring og fremdrift i ALLEMED
 • Arbeidsledelse for øvrige ansatte i ALLEMED
 • Være en initiativtaker i å se muligheter og samarbeid for erfarings- og kunnskapsdeling, og inspirere flere til å ta i bruk ALLEMED
 • Representere og være en tydelig stemme for ALLEMED og NDFU utad og i relevante nettverk
 • Styre etter budsjett, prosjektrapportering, strategisk planlegging for gjennomføring av prosjektmål
 • Lede NDFUs styringsgruppemøter og tilhørende oppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Har erfaring med prosjektledelse, og å lede flere prosesser samtidig
 • Har relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid i eller med kommune og frivillig sektor, gjerne erfaring fra tverrsektorielt samarbeid
 • Fordel med kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag og nasjonale initiativ, prosesser og aktører som jobber for inkludering av barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Av egenskaper ønsker vi en som:

 • Er uredd og lærevillig
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse
 • Evner å se styrken i sitt eget team og spille kollegaene sine gode
 • Tar initiativ til og skaper entusiasme for videreutvikling av prosjektet
 • Klarer å knytte arbeidsoppgaver i hverdagen opp mot overordnede strategiske mål
 • Har vilje og engasjement til å videreutvikle prosjektet
 • Jobber strukturert og evner å prioritere selv når alt oppleves som like viktig
 • Kommuniserer og formidler godt til målgruppen, både skriftlig og muntlig
 • Ser verdien av og inspirerer til samarbeid og erfaringsutveksling

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å utvikle ditt nettverk av fagpersoner og engasjerte mennesker gjennom tilknyttede organisasjoner, kommuner og nettverk
 • Et engasjert og sterkt team
 • Mulighet til å styrke og videreutvikle et spennende prosjekt
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum - tilrettelagt for sykling

Om arbeidsgiver:

KFUK-KFUM Norge står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har overordnet personalansvar for ansatte i ALLEMED og arbeidsledelsesansvar for prosjektleder. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Erika Wollner, tlf. 922 33 231 for mer informasjon om stillingen.

For mer informasjon om ALLEMED og NDFU, se www.allemed.no.  

Søknad og CV sendes til erika@allemed.no

Søknadsfrist er 14. juni, tiltredelse august/etter avtale.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.