Om ALLEMED

ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer hos dere.

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi. Det er utviklet to ALLEMED-verktøy, et som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner og et verktøy som er tilpasset kommunesektoren.

«Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så bra likevel»

jente 15, Oslo

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lav-inntektsfamilier økende. Derfor er det viktig at vi sammen tar et grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår og jobber med å gi de muligheten til å delta på lik linje som andre barn.

ALLEMED-verktøyene kan brukes på foreldremøter eller styremøter, under et seminar som holdes hos dere, på trener-, og ledersamlinger osv. Du kan arbeide med ALLEMED på tre forskjellige måter. Hvilken dugnad du velger avhenger av antall mennesker som skal delta. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer under verktøy. Dugnadene er enkle å forstå og kan gjennomføres av hvem som helst uten forkunnskap om temaet. Det må være en som leder dugnaden og denne personen trenger bare å følge kjøreplanen som ligger tilgjengelig under verktøy. Kjøreplanen forteller skritt for skritt hvordan dugnaden skal gjennomføres.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.

NDFUs arbeid har resultert i informasjons- og handlingsverktøyet ALLEMED. Det finnes i dag to ALLEMED-verktøy, et som er laget for bruk i frivillige organisasjoner og et som er tilpasset til bruk for kommunalt ansatte.

Arbeidet med dugnaden ledes av en styringsgruppe bestående av Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges idrettsforbund, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Frivillighet Norge. I tillegg har en rekke organisasjoner som allerede aktivt jobber med inkludering av barn og unge, eller som ønsker å bli enda bedre på dette, sluttet seg til dugnaden.