Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Da har du kommet til riktig sted!

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

Om ALLEMED

ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge.  Verktøyet kan brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn får mulighet til å delta. Verktøyet finnes i to versjoner; en for kommune og en for frivillighet.

Les mer om ALLEMED her.

Fritidserklæringen

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon.

Les med om fritidserklæringen her.

Hvorfor ALLEMED?

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organisert og uorganisert fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til en aktiv fritid med mening og tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft ovenfor lokalmiljøet.

Les mer om hvorfor ALLEMED her.

Kunnskap

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.

Høsten 2018 og våren 2019 har NDFU samarbeidet med 40 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnader lokalt.
Hensikten har vært å samle lokal frivillighet sammen med ansatte i kommunen og beslutningstakere for en felles samtale, der målet er å skape felles bevissthet og komme til konkrete handlinger om hvordan vi sammen får ALLEMED.

Erfaringer fra samarbeidene er samlet i en egen rapport. I tillegg har Fafo evaluert prosjektet, og undersøkt nytteverdi av ALLEMED samt hvordan kommuner arbeider for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet er tatt i bruk

Les mer om erfaringer fra samarbeidene og evaluering av ALLEMED her!

Tips din kommune eller lokale organisasjon

Send et tips til din lokale organisasjon, forening  eller kommune og informer om ALLEMED-verktøyet. Mottaker vil motta en e-post med link til denne nettsiden og et kort skriv om hva ALLEMED er og hvorfor inkludering er så viktig. Tipset er anonymt.