ALLEMED får støtte til ny prosjektperiode

Tildelingen av tilskudd for 2020 til implementering av nasjonale verktøy under Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er nå klar. Det er med glede vi kan meddele at ALLEMED får støtte til ny prosjektperiode.

Under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at inntil 5 millioner kroner skulle settes av til å implementere nasjonale verktøy rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier. Støtten skal bidra til økt oppslutning om fritidserklæringens mål, bygge kunnskap om utfordringer av å vokse opp i familier med lav inntekt og stimulere til samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. NDFU og Frivillighet Norge er tildelt midler for 2020.

Vi er takknemlige for å kunne fortsette arbeidet med ALLEMED. I tillegg til å videreutvikle verktøyet skal vi i år blant annet utvide vårt samarbeid med 15 nye kommuner. Vi gleder oss!

Vi ønsker også å gratulere Frivillighet Norge med tildelingen av midler til Frivillighetsløftet, og ser frem til videre samarbeid i 2020.

Les mer:

Pressemelding på regjeringens hjemmesider

Tildelinger 2020 på Bufdir sine hjemmesider

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) søker to prosjektkoordinatorer til prosjektet ALLEMED.

Vi ser etter to dyktige og engasjerte prosjektkoordinatorer til en ny prosjektperiode. ALLEMED arbeider blant annet for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomi, funksjonsevne og sosiale forhold.

NDFU ønsker å utvide prosjektet og ser derfor etter to gode lagspillere med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Prosjektkoordinatorene vil få tildelt egne ansvarsområder ut ifra kvalifikasjoner og kompetanse.

Du vil bidra inn i prosjektleveranse som blant annet innebærer samarbeid med 15 nye kommuner om implementering av ALLEMED-verktøyet, utvikling av en mal for lokal oppfølging og implementering av fritidserklæringen samt å arrangere ALLEMED-konferansen 2021.

OM OSS
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et nettverk bestående av 35 ideelle organisasjoner. NDFU ledes av en styringsgruppe bestående av Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Idrettsforbundet, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Norges Musikkorps Forbund, Norges Røde Kors, Redd Barna, Ungdom og Fritid og LNU. NDFU arbeider aktivt for å styrke samarbeidet mellom kommuner, frivillige og private aktører, blant annet gjennom prosjektet ALLEMED.

ALLEMED er et dialog- og handlingsverktøy som hjelper kommuner og frivillighet med å realisere Fritidserklæringen lokalt. Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. Når deltakere samles for å ta i bruk verktøyet, kalles det en ALLEMED-dugnad. I dugnaden inviteres aktører fra kommune, frivillighet, politiske råd og næringsliv inn til en målrettet prosess der hensikten er å skape felles bevissthet om hindringer for deltakelse og å komme fram til konkrete tiltak og ideer til samarbeid som bidrar til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

ALLEMED har hittil samarbeidet med over 55 kommuner og skal høsten 2020 gjennomføre 15 nye ALLEMED-dugnader, i tillegg til å videreutvikle prosjektet gjennom flere nye initiativer.

ARBEIDSOPPGAVER: 

 • Gjennomføre ALLEMED-dugnader i kommuner.
 • Utvikling av mal for lokal oppfølging og implementering av Fritidserklæringen i samarbeid med 5-10 kommuner i ALLEMED-nettverket. Organisere en nasjonal ALLEMED-konferanse for kommunale, frivillige og andre aktører.
 • Organisere samlinger for organisasjoner tilknyttet NDFU-nettverket.
 • Noe utadrettet virksomhet som foredrag, kurs og seminarer
 • Utvikling av opplæringsfilmer for ALLEMED til bruk i kommuner og frivillighet
 • Tilby individuell oppfølging av kommuner som tidligere har gjennomført ALLEMED.
 • Utforme nyhetsbrev og bruk av våre sosiale medier.
 • Bidra inn på andre oppgaver i prosjektet i samråd med prosjektleder.

KVALIFIKASJONER: 

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med tverrsektorielt samarbeid er ønskelig
 • Erfaring med prosjektarbeid og/eller fasilitering av workshops
 • Erfaring med gjennomføring av arrangementer og/eller konferanser
 • Relevant erfaring fra kommunal og frivillig sektor er ønskelig
 • God digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Dyktig relasjonsbygger
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner Identifiserer deg med NDFUs målsettinger og verdier
 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

VI TILBYR: 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Spennende utviklingsmuligheter
 • Et stort nettverk av fagpersoner og støttefunksjoner gjennom tilknyttede organisasjoner
 • Fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Avspasering gjøres i roligere tider, eksempelvis i skolens ferier. Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Vårt kontor ligger sentralt i Oslo sentrum (kun 5 minutter gange fra Oslo S).

KFUK-KFUM Norge står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har ansvar for daglig oppfølging av ansatte i ALLEMED. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Elvane Haxhisokoli , tlf. 991 61 032 eller virksomhetsleder i KFUK-KFUM Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen. Se også www.allemed.no.

Stillingstittel: Prosjektkoordinator
Ansettelsesform: midlertidig, fra juni 2020 t.o.m. februar 2021

Søknad og CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 20. juni, tiltredelse snarest mulig.

 

 


 

Invitasjon om ALLEMED i din kommune

Høsten 2019 ønsker Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU ) å samarbeide med 15 kommuner om å ta i bruk ALLEMED-verktøyet.

ALLEMED – et verktøy for å realisere Fritidserklæringen

I 2016 signerte regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner på Fritidserklæringen,  som har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon.

NDFU har utviklet ALLEMED, et dialogverktøy som tematiserer barns rett til fritid og økonomiske barrierer for deltakelse. Verktøyet er utviklet for å hjelpe kommuner og frivillige organisasjoner til å realisere Fritidserklæringen.

I 2018 samarbeidet NDFU med 40 kommuner om gjennomføring av en ALLEMED-dugnad lokalt i kommunen. I dugnadene kommer kommune og frivillighet sammen for å diskutere og få en felles bevissthet rundt barrierer for deltakelse i eget lokalsamfunn, og blir enige om konkrete handlinger som bidrar til at alle barn og unge får en reell mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

«Jeg tror arbeidet med AlleMed og dugnaden har vært en øyeåpner for mange i organisasjonen vår med tanke på ufrivillig utenforskap og hvor viktig det er for barn og unge å få være med på fritidsaktiviteter. Og så tror jeg vi og mange andre kommuner kan bli mye flinkere til å snakke med og møte de frivillige laga og organisasjonene i kommunen – møteplasser og dialog er avgjørende for å lykkes. Det føler jeg vi nå har fått gjennom AlleMed  Kulturleder Bjørn Sletten, Sør-Fron kommune

Ønsker dere å ta i bruk ALLEMED?
Ønsker din kommune å jobbe for at barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi?

NDFU har høsten 2019 mulighet til å bistå 15 nye kommuner med å gjennomføre en ALLEMED-dugnad. Selve dugnaden varer 2-3 timer. Egenandel for kommunen er kr. 7.000. Dette inkluderer veiledning og oppfølging, verktøy samt reise og opphold for prosessleder.

Vi tilbyr:

 • Veiledning for planlegging av arrangementet
 • Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfaren prosessleder
 • Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og økonomiske barrierer for deltakelse i fritidsaktivitet.

Kommunen må stille med en kontaktperson som samarbeider med NDFU. Samarbeidet innebærer planlegging, med rekruttering av nøkkelpersoner til dugnaden, praktisk tilrettelegging av selve dugnaden, samt skriv referat fra dugnaden. Kontaktpersonen vil få oppfølging og veiledning fra NDFUs sekretariat.

Hensikten med ALLEMED-dugnaden er å skape felles bevissthet om utfordringer og komme til konkrete handlinger for videre lokalt arbeid.
Det er en forusetning at arbeidet forankres politisk og administrativ i kommunen.  Kommunen må ha mulighet til å følge opp arbeidet i etterkant.

Ønsker du en uforpliktende samtale om samarbeidet?
Send en e-post til kontakt@allemed.no, så følger vi deg opp.