ALLEMED  i kommunen

Kommunen spiller en sentral rolle i å fange opp barn og unge som faller utenfor, og å bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Skal alle barn får muligheten til delta i fritidsaktiviteter, må fagfolk samarbeide mot et felles mål på tvers av sektorer og profesjoner.

Verktøyet ALLEMED for bruk i kommuner, er utviklet for å skape dialog mellom partene i kommunen som kan bidra til at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet. Målet med verktøyet er å skape bevissthet, diskusjon og konkrete ideer til hvordan vi kan jobbe på tvers av fag og sektorer for å løse en felles utfordring.

Det er også en egen sjekkliste for ALLEMED-arbeidet i kommunen, som gir I tillegg kan du lese og la deg inspirere av andres arbeid ved å kikke på fanen Inspirasjon.

Registrer deg

Ønsker du å få tilsendt materialet i posten? Registrer deg her, så sender vi det til deg i posten.
Du kan også laste ned materialet nedenfor.

Registreringsskjema

ALLEMED dugnad i kommunen

I en ALLEMED-dugnad kommer vi sammen for å bruke ALLEMED-verktøyet

Målet i dugnaden er å bevisstgjøre deltakerne på hvordan vi kan jobbe for å inkludere alle barn i fritidsaktivitet, og komme frem til konkrete ideer til hvordan vi kan få alle med. Bruk gjerne dugnaden som et startskudd for å jobbe med temaet, eller som et tiltak for å komme frem til nye ideer.

De gode løsningene oppstår når vi samarbeider på tvers, inviter derfor bredt og tverrfaglig. Du finner gode tips til hvem du kan invitere i den utvidede veilederen. Verktøyet er også godt egnet til å bruke i etablerte nettverk som jobber med utenforskap blant barn og unge (eks. SLT- nettverk) og internt i et fagkollegium. Bruk gjerne verktøyet på møteplasser der kommune og frivillighet kommer sammen.

I dugnaden trenger deltakerne ALLEMED-samtalekort. I tillegg må det være en ordstyrer som leder arbeidet. Kjøreplanen forteller punkt for punkt hva ordstyreren skal gjøre. Bruk gjerne powerpointpresentasjon som leder deg gjennom de ulike stegene i dugnad.
Ønsker du å starte med å fortelle om utfordringsbildet knyttet til barnefattigdom og deltakelse i fritidsaktivitet, finner du også dette her.

Er du initiativtaker til dugnaden eller ordstyrer, gir den utvidede veilederen kloke råd til hva du bør gjøre i før, under og etter dugnaden.
Ta gjerne utgangspunkt i standardinvitasjonen når du inviterer til dugnaden, enten det er en dugnad internt i kommunen eller kommune og frivillighet sammen.

Sjekkliste for ALLEMED-arbeid i kommunen

Skal alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i fritidsaktivitet, må kommune og frivilligheten gjør en innsats hver for seg og sammen.
Denne sjekklisten presenterer ulike tema som bidrar til å gi barn mulighet til å delta i fritidsaktivitet.
Listen tar utgangspunkt i hva kommunen kan gjøre gjennom interne samarbeid eller sammen med frivilligheten,

Alle kommuner er ulike, og har ulike ressurser og muligheter. Sjekklisten er ikke ment som en endelig fasit på hvordan man skal jobbe.

Bruk sjekklisten for å få en oversikt over hva man allerede har på plass, og for å få ideer til hva man kan forbedre eller jobbe videre med.
Sjekklisten kan benyttes av deg som har et koordinatoransvar eller i en ressursgruppe som jobber med at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud.