Bli med! Registrer deg her.

Du kan få verktøyet tilsendt i posten eller laste det ned selv. Registrer dere og bli med på å gjøre en forskjell!

Verktøy for bruk i kommunesektor

I januar 2018 kommer et eget ALLEMED verktøy tilpasset for deg som jobber i kommunen!

Kommunen spiller en sentral rolle i å fange opp barn og unge som faller utenfor, og å bygge broer inn i fritidsaktiviteter. For å kunne fylle denne rollen, er det viktig at fagfolk samarbeider på tvers av sektorer og profesjoner for å finne gode løsninger som bidrar til at barn får delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

ALLEMED-verktøyet for kommuner brukes til å skape diskusjon og finne gode tiltak som kommunen kan gjøre alene og/eller i samarbeid med frivilligheten.
Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt.

Verktøy for frivillige organisasjoner

Her kan du laste ned verktøyet til ditt bruk.

Verktøyet kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos dere. Det må være en ordstyrer som leder arbeidet. Kjøreplanen forklarer ordstyrer punkt for punkt hva man gjøre. Du kan arbeide med ALLEMED på tre forskjellige måter. Hvilken dugnad du velger avhenger av antall mennesker som skal delta. Filmene kan du benytte som du ønsker. Det er gitt informasjon i kjøreplanen til den enkelte dugnad om hvor filmen passer inn.

Teamdugnad for frivillige organisasjoner

For 2-20 personer. For eksempel ledersamling i gruppen, foreldremøte og lagledermøte. Her arbeider man med å bevisstgjøre ledere og frivillige om hva som skal til for å skape et inkluderende aktivitetstilbud uavhengig av økonomiske ressurser. Målet er å komme frem til konkrete handlinger som får alle med. Bruk av PowerPoint er valgfritt.

Du kan også få tilsendt kort og kjøreplan til teamdugnaden i posten. Under registreringsskjema ligger mulighet for bestilling av materiale.

Stordugnad for frivillige organisasjoner

For 20-200 personer. Brukes ved for eksempel seminarer og samlinger i gruppen/laget. Her arbeider man med å bevisstgjøre ledere og frivillige om hva som skal til for å skape et inkluderende aktivitetstilbud uavhengig av økonomiske ressurser. Målet er å inspirere til handlinger i egen organisasjon.

Kort informasjon for frivillige organisasjoner

Hvis du har ønske om å kort informere og oppfordre til bruk av dugnaden i et møte eller på et seminar osv. bruker du kort informasjon. Denne er ment til å inspirere til bruk av både stordugnad og teamdugnaden samt opplyse og informere om temaet økonomi som barriere for deltakelse.

Filmer