Kontakt oss

Har du spørsmål om ALLEMED, eller vil du dele deres erfaringer og suksesshistorier med inkluderingsarbeid med oss? Ønsker du mer informasjon om ALLEMED-initiativet eller verktøyet? Sjekk ut «Ofte stilte spørsmål» nederst på denne siden, eller ta kontakt med oss på e-post: kontakt@allemed.no.

Dersom det er ønskelig, kan dere kontakte oss i sekretariatet direkte:

Prosjektkoordinator ALLEMED:
Thale Solli Kvernberg, thalesk@kfuk-kfum.no

Prosjektleder ALLEMED:
Kristin Urrang, kristin.urrang@kfuk-kfum.no

Vil din kommune ha besøk?

Dersom din kommune vil ha besøk av oss i ALLEMED, kan du laste ned skjemaet nedenfor og sende det til kontakt@allemed.no

I forbindelse med lanseringen av ALLEMED-verktøyet for bruk i kommuner, har vi mulighet til å besøke kommuner for å avholde en ALLEMED-dugnad. Tilbudet er gratis.

I dugnaden kommer vi sammen for å bruke ALLEMED-verktøyet. Dugnaden kan enten arrangeres internt i kommunen, ved at ulike faggrupper kommer sammen, eller med kommune og frivillighet sammen. Selve dugnaden varer i 2 – 3 timer.

Målet med dugnaden er å øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom, styrke samhandling på tvers av fag og sektorer og komme frem til konkrete ideer som kan bidra til at barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

I retur ber vi om at kommunen stiller med en kontaktperson og egnede lokaler. Kontaktpersonen har ansvar for å rekruttere nøkkelpersoner til dugnaden, ta hånd om praktisk tilrettelegging og skrive referat etter dugnaden er over. I tillegg holder kontaktpersonen dialog med ALLEMED-sekretariatet i for- og etterkant av dugnaden. Merk: Erfaringsvis er det en stor fordel at initiativet er forankret på ledernivå.

Er dere interessert i å få besøk? Vi har mulighet til å besøke 40 kommuner, og besøkene vil i hovedsak skje høsten 2018. Fyll ut og send inn søknadsskjemaet nedenfor.

Soknad-om-besok-fra-ALLEMED

Registrer deg

Få verktøyene tilsendt i posten. Registrer kommunen eller den frivillige organisasjonen du jobber med her.

Registreringsskjema

Ofte stilte spørsmål

Hvem er NDFU?

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Vi har som mål å belyse norsk fattigdom og bidra til å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap blant barn og unge. Du kan lese mer om oss på forsiden.

Hvordan bli med?

Du blir enkelt med ved å registrere deg her og gjennomføre en dugnad.

Kan jeg søke pengestøtte her?

Nei det kan du dessverre ikke. ALLEMED er et informasjon- og handlingsverktøy som legger til rette at man selv tar opp tema og arbeider direkte med inkludering i egen organisasjon. Du kan ta kontakt direkte med organisasjonene som er med i dugnaden for å høre om deres støtteordninger. Du finner de her.

Jeg har ikke mottatt noe i posten.

Leveringstid på materiale til teamdugnaden er ca en uke. Husket du å krysse av for at du ville materialet tilsendt via post når du registrerte deg? Om ikke registrer deg på nytt her. Har du ikke mottatt materialet etter en uke ta kontakt via kontaktskjema nedenfor.