Invitasjon om ALLEMED i din kommune

Høsten 2019 ønsker Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU ) å samarbeide med 15 kommuner om å ta i bruk ALLEMED-verktøyet.

ALLEMED – et verktøy for å realisere Fritidserklæringen

I 2016 signerte regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner på Fritidserklæringen,  som har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon.

NDFU har utviklet ALLEMED, et dialogverktøy som tematiserer barns rett til fritid og økonomiske barrierer for deltakelse. Verktøyet er utviklet for å hjelpe kommuner og frivillige organisasjoner til å realisere Fritidserklæringen.

I 2018 samarbeidet NDFU med 40 kommuner om gjennomføring av en ALLEMED-dugnad lokalt i kommunen. I dugnadene kommer kommune og frivillighet sammen for å diskutere og få en felles bevissthet rundt barrierer for deltakelse i eget lokalsamfunn, og blir enige om konkrete handlinger som bidrar til at alle barn og unge får en reell mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

«Jeg tror arbeidet med AlleMed og dugnaden har vært en øyeåpner for mange i organisasjonen vår med tanke på ufrivillig utenforskap og hvor viktig det er for barn og unge å få være med på fritidsaktiviteter. Og så tror jeg vi og mange andre kommuner kan bli mye flinkere til å snakke med og møte de frivillige laga og organisasjonene i kommunen – møteplasser og dialog er avgjørende for å lykkes. Det føler jeg vi nå har fått gjennom AlleMed  Kulturleder Bjørn Sletten, Sør-Fron kommune

Ønsker dere å ta i bruk ALLEMED?
Ønsker din kommune å jobbe for at barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi?

NDFU har høsten 2019 mulighet til å bistå 15 nye kommuner med å gjennomføre en ALLEMED-dugnad. Selve dugnaden varer 2-3 timer. Egenandel for kommunen er kr. 7.000. Dette inkluderer veiledning og oppfølging, verktøy samt reise og opphold for prosessleder.

Vi tilbyr:

  • Veiledning for planlegging av arrangementet
  • Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfaren prosessleder
  • Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og økonomiske barrierer for deltakelse i fritidsaktivitet.

Kommunen må stille med en kontaktperson som samarbeider med NDFU. Samarbeidet innebærer planlegging, med rekruttering av nøkkelpersoner til dugnaden, praktisk tilrettelegging av selve dugnaden, samt skriv referat fra dugnaden. Kontaktpersonen vil få oppfølging og veiledning fra NDFUs sekretariat.

Hensikten med ALLEMED-dugnaden er å skape felles bevissthet om utfordringer og komme til konkrete handlinger for videre lokalt arbeid.
Det er en forusetning at arbeidet forankres politisk og administrativ i kommunen.  Kommunen må ha mulighet til å følge opp arbeidet i etterkant.

Ønsker du en uforpliktende samtale om samarbeidet?
Send en e-post til kontakt@allemed.no, så følger vi deg opp.