Formidling av aktivitetstilbud

Det finnes en jungel av ulike fritidstilbud, og det er ikke lett å orientere seg for hverken barn og familier eller hjelpeapparatet rundt. Ved å synliggjøre tilbudene som finnes, blir det enklere å orientere seg.

Aktivitetsbrosjyre i bydel Alna

I bydel Alna i Oslo har man laget en brosjyre over aktivitetstilbudet som finnes i barn og unge. Arbeidet er et samarbeid mellom bydelen og organisasjonene.

I brosjyren finner leseren en lett forståelig tekst om innholdet i de ulike aktivitetene går ut på, og en oversikt over hvilke klubber og lag som tilbyr aktiviteten og hvor i bydelen de holder til. Det er brukt illustrerende bilder for å tydeliggjøre innholdet. I tillegg til brosjyren, er det laget en oversikt med kontaktperson i hver klubb og lag samt oversikt over hva aktiviteten koster per semester. Oversikten blir brukt av aktivitetsguider, og blir også distribuert rundt.

Se og les mer om hvordan bydel Alna har laget sin aktivitetsbrosjyre

Aktivitetsnettside for alle

Alle kan ha glede av en god oversikt over fritidsaktiviteter, uavhengig av alder. Modum, Sigdal og Krødsherad kommune har gått sammen om å lage en lokal nettside der alt av aktivitetstilbud blir presentert. Målet er at ingen innbyggere skal stå uten fritidsaktiviteter fordi de ikke har kunnskap om hvilke tilbud som finnes.

På nettsiden kan innbyggere  søke opp aktiviteter ut fra alder, interesse og bosted. Brukere får  informasjon om hvem som driver aktiviteter og hvem det passer for, samt hva som trengs av utstyr og hvilke kostnader man må beregne. I tillegg er kontaktinformasjon og lenke til foreningens nettside/facebookside også oppført.

Lag og foreninger legger selv inn informasjonen. I tillegg følger en ansatt i kommunen opp arbeidet, og kontakter årlig organisasjonene for å sikre at informasjonen stemmer og tar opp aktuelle tema. Les mer om hvordan nettsiden blir brukt som en ressurs under fanen Hjelp inn i fritidsaktivitet.

Se og les mer her om aktivitetsnettsiden

Vis frem tilbudet i praksis

En god oversikt gir informasjon, men det kan være vanskelig å forestille seg hvordan det faktisk er å bli med. Ved å få prøve ut aktiviteter og bli kjent med de som driver den, gir både forståelse, engasjement og trygghet.

Flere steder går kommunen og frivilligheten sammen om fellesarrangementer der barn og familier får en smakebit av hva som finnes av fritidstilbud i kommunen. Et slikt arrangement er en god arena for å spre informasjon om tilbud som lån av utstyr, transporthjelp og lignende.